Vården i Jönköpings län

Vill du dela med dig av din erfarenhet?

Innehållet gäller Jönköpings län

Vill du dela med dig av dina erfarenheter av att vara patient eller närstående? Har du tankar om hur vård och omsorg fungerar och hur den skulle kunna utvecklas och bli bättre? Då vill vi gärna ha din hjälp!

Du som har erfarenhet av att vara patient eller närstående har mycket att bidra med i utvecklingen av hälso- och sjukvård samt kommunernas verksamheter. I Jönköpings län finns möjlighet att dela med sig av denna kompetens genom nätverken Levande bibliotek och Peer.

Vad är Levande bibliotek och Peer?

Levande bibliotek och Peer är två nätverk som samlar personer utifrån olika erfarenheter. Levande biblioteket är till för personer med framförallt erfarenhet av kroppsliga vården. Peer samlar personer med erfarenheter från psykiatrisk vård.

Verksamheter som önskar ha patient- eller närståendemedverkan i till exempel något utvecklingsarbete kan vända sig till nätverken för att anlita en person. Då sker en form av matchning och en förfrågan går ut till deltagare i Levande bibliotek alternativt Peer.

Du kan bidra på flera olika sätt

I kontakten med oss beskriver du dina erfarenheter och på vilket sätt du kan tänka sig att bidra. Du avgör själv omfattningen på ditt engagemang. Du får information om vilka uppdrag som finns att söka, till exempel:

  • Berätta din berättelse för medarbetare inom olika verksamheter
  • Utveckling av till exempel informationsmaterial, vårdtjänster och digitala verktyg
  • Ingå i ett förbättringsteam tillsammans med medarbetare
  • Delta i workshops, seminarier eller konferenser
  • Bidra i utbildningssammanhang

Ersättning utgår för de tillfällen du är med. Vilken ersättning som betalas ut beror på omfattningen av uppdraget. Läs mer om Arvodering av uppdrag till person med egen eller anhörigerfarenhet. 

Som deltagare i Levande bibliotek och Peer får du dessutom inbjudan till nätverksträffar ett par gånger per år för att träffa andra i de båda nätverken och utbyta erfarenheter.

Verkar det intressant?

Du som vill anmäla ditt intresse för att vara med i Levande bibliotek eller Peer, fyll i enkäten så hör vi av oss till dig.

Har du frågor, kontakta gärna någon av nedanstående.

Kontakta Levande bibliotek

E-post: levandebibliotek@rjl.se        

Louise Nordlund Johansson, samordnare
louise.nordlund.johansson@rjl.se
073-089 49 54

Kontakta Peer

E-post: peeruppdrag@rjl.se

Mia Nordlund 
mia.nordlund@rjl.se
076-119 89 93

Till dig som lämnar en intresseanmälan kommer vi att höra av oss och boka tid för ett samtal, så att vi kan få del av dina erfarenheter och dina tankar kring att vara med och bidra till utvecklingen av vård och omsorg.

Till toppen av sidan