Kostnader och ersättningar inom tandvård

Avgifter för tandvård i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Avgifterna varierar mellan olika tandvårdsmottagningar eftersom prissättningen är fri. Därför kan det löna sig att jämföra priser innan du väljer tandläkare eller tandhygienist. Hur mycket du behöver betala för tandvård beror bland annat på hur gammal du är, vilka undersökningar och behandlingar du behöver och hur dyra de är.

Avgifter och kostnader

Barn och ungdomar har rätt till tandvård utan att behöva betala för den till och med sista december det år de fyller 23 år, både inom Folktandvården och hos privata tandläkare.

Vuxna betalar en avgift enligt klinikens tandvårdstaxa. Du kan begära kostnadsförslag för hela behandlingen i förväg eller be om prislistan. För dyrare behandlingar ersätter Försäkringskassan delar av kostnaden. Läs mer om kostnaden för tandvård.

Om du inte kommer på din bokade tid

Du får betala en avgift om du inte kommer på din bokade tid eller om du avbokar besöket eller ändrar tiden för sent. Priser och avbokningsregler skiljer sig mellan olika tandvårdskliniker, för exakta uppgifter kontakta den tandvårdsklinik där du bokat din tid. 

Statligt tandvårdsstöd

Tandvårdsstödet gäller från och med det år du fyller 24 år. Tandvårdsstödet består av två delar, tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd.

Tandvårdsbidrag

Den 1 juli det år du fyller 24 år får du ett tandvårdsbidrag insatt på ett konto hos Försäkringskassan. Tandvårdsbidraget kan användas som en del av betalningen för tandvård hos den tandläkare eller tandhygienist du själv väljer.

Om du är mellan 24 och 29 år eller äldre än 75 år får du ett tandvårdsbidrag på 600 kronor per år. Alla andra vuxna får ett tandvårdsbidrag på 300 kronor per år.

Högkostnadsskydd för tandvård

För varje tandvårdsbehandling som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris som ersättningen i högkostnadsskyddet beräknas utifrån. I referenspriset ingår också kostnader för material.

Tandläkare måste inte följa referenspriset. De kan välja att ta ut ett pris som är högre eller lägre. Om tandläkaren tar ut ett högre pris än referenspriset betalar Försäkringskassan bara ut ersättning som motsvarar referenspriset. Om tandläkaren tar ut ett lägre pris beräknas ersättningen däremot inte efter referenspriset, utan efter det pris som du faktiskt betalar.

Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3000 kronor. Sedan får du ersättning för

  • 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor
  • 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

Om tandläkaren tar ut ett högre pris än referenspriset för någon åtgärd som ingår i behandlingen blir kostnaden högre.

Abonnemangstandvård

Abonnemangstandvård är ett sätt att fördela tandvårdskostnaderna över en treårsperiod. Det sker oftast med det Folktandvården kallar Frisktandvårdsavtal. Det är inte så vanligt att privata tandläkare erbjuder abonnemangstandvård. 

Frisktandvård hos Folktandvården innebär att du gör ett avtal med din folktandvårdsklinik om en fast årlig avgift för din tandvård. Det betyder att du i förväg vet vad tandvården kommer att kosta. Hur mycket du ska betala beror bland annat på vilket tandvårdsbehov kliniken bedömer att du har. Tandvårdsbidraget kan användas som delbetalning.

Läs mer om tandvård till fast pris - abonnemangstandvård

Tandvårdsstöd från Region Jönköpings län

Gäller både hos Folktandvården och privata tandläkare.

Tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsbehandlingar

För vissa sjukdomar, tillstånd och besvär kan du få viss tandvård som ett led i sjukdomsbehandlingen. Tandvården kostar då som sjukvård och patientavgiften får räknas in i högkostnadsskyddet för sjukvård.

Tandvård om du har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Om du har vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar kan du behöva mer tandvård än andra. Tandvården kostar då som sjukvård och patientavgiften får räknas in i högkostnadsskyddet för sjukvård.

Tandvård om du har ett stort omvårdnadsbehov i dagliga livet

Har du ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i det dagliga livet kan du ibland få särskild hjälp när det gäller tandvård. Det innebär att du kan få en enklare undersökning i hemmet. 

Du kan också få så kallad nödvändig tandvård. Tandvården kostar då som sjukvård och patientavgiften får räknas in i högkostnadsskyddet för sjukvård.

Frågor om tandvårdsstödet

Region Jönköpings läns enhet för tandvårdsbedömning fattar beslut om du har rätt till tandvårdsstöd och hur länge det gäller. Har du har frågor om tandvårdsstöd, eller vill veta hur en bedömning går till, kan du ringa:

  • Anna-Karin Wixe, sektionschef/tandhygienist, telefon 010-242 41 96.
  • Eva Larsson Gustafsson, bedömningstandläkare, telefon 010-242 41 81. 
  • Katarina Lozinski, bedömningstandläkare, telefon 010-242 41 82. 

Du kan också kontakta Bedömning tandvård via e-post: bedomningstandlakare@rjl.se

Läs mer på 1177

Vad kostar tandvård?

Vad du betalar för tandvård varierar mellan olika mottagningar. Därför kan det löna sig att jämföra priser innan du väljer tandläkare eller tandhygienist.

Tandvård när du är över 23 år - statligt tandvårdsstöd

Fram till och med det år du fyller 23 år är din tandvård avgiftsfri. 1 januari det år du fyller 24 år börjar du betala för din tandvård. Om du är folkbokförd i Sverige får du då börja ta del av det statliga tandvårdsstödet.

Tandvård till fast pris – abonnemangstandvård

Abonnemangstandvård är ett sätt att fördela sina tandvårdskostnader över tre år. Ett sådant avtal gör du oftast med Folktandvården som kallar det för Frisktandvårdsavtal.

Tandvård som en del av behandling av sjukdom

Det finns sjukdomar och besvär där tandvård kan vara en del av behandlingen av sjukdomen. Tandvården kostar då som sjukvård.

Tandvård om du har stort behov av omvårdnad

Har du ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i ditt dagliga liv kan du ibland få särskild hjälp när det gäller tandvård.

Tandvård om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning

Du behöver ofta mer tandvård än andra om du har vissa sjukdomar och vissa funktionsnedsättningar under lång tid. Då kan du ansöka om ett särskilt tandvårdsstöd.

Till toppen av sidan