Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Kostnader och ersättningar

Högkostnadsskydd och frikort för sjukvård i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Högkostnadsskyddet för sjukvård innebär att du inte behöver betala mer än 1 300 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader, du har då rätt till ett frikort.

Högkostnadsskydd för sjukvård

Perioden räknas från det datum du betalade din första kvalificerande avgift hos vårdgivaren/vården.

I högkostnadsskyddet ingår:

  • avgifter för vård på vårdcentral, sjukhusmottagning, akutmottagning, eller hos privat vårdgivare som har avtal med Region Jönköpings län
  • avgifter för en kvalificerad distanskontakt
  • avgifter för vård utförd av ambulanspersonal när ditt tillstånd inte kräver vidare transport för behandling på sjukhus eller vårdcentral 
  • avgifter för att förnya recept
  • tandvård till samma avgift som sjukvård (gäller äldre och funktionshindrade samt om du får tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling).

I högkostnadsskyddet ingår inte:

  • avgifter för graviditetstest eller gynekologisk cellprovtagning
  • avgifter för hälsokontroll, hälsorådgivning, intyg eller vaccinationer
  • avgifter för att ligga på sjukhus.

Obeservera att avgift för uteblivet besök eller sen avbokning inte är högkostnadsgrundande. Det betyder att den inte får räknas in i högkostnadsskyddet för sjukvård.

Elektroniska frikort, eFrikort

När du besöker hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län räcker det att du uppger ditt personnummer så känner systemet av om högkostnadsskyddet är uppnått eller om du ska betala. eFrikort gäller på alla mottagningar inom Region Jönköpings län och privata vårdcentraler som ingår i vårdval. Frikort för sjukvård är personligt.

Vård utanför Jönköpings län eller hos privat vårdgivare

Ett frikort är giltigt i hela landet och ger rätt till avgiftsfria besök hos vårdgivare som har avtal med regioner. Flera andra regioner har precis som Region Jönköpings län elektroniska frikort. Besöker du en privat vårdgivare som inte är ansluten till eFrikort så sparar du kvittot och registrerar det nästa gång du besöker någon av Region Jönköpings läns vårdmottagningar. Har du frikort och ska besöka en privat vårdmottagning eller en mottagning utanför Region Jönköpings län så kan du be din vårdmottagning om ett intyg som visar att du har frikort.

Läs mer om patientavgifter i Jönköpings län

Om eFrikort

Elektroniskt frikort
Det räcker att du uppger ditt personnummer så känner systemet av om ditt högkostnadsskydd är uppnått.

Frikort för sjukvård är elektroniska i Region Jönköpings län. Nu behövs inte längre några stämpelhäften eller inplastade frikort. Det räcker med att du uppger ditt personnummer så känner systemet av om frikortsgränsen är uppnådd eller om du ska betala, och i så fall hur mycket.

 

Mer information

På vårdcentralen eller mottagningen på sjukhuset kan du få mer information om högkostnadsskydd eller frikort för sjukvård.

Dina rättigheter i vården

Du har rätt att påverka din vård. Här finns samlad information om vad patientlagen säger.

Till toppen av sidan