Perioden räknas från det datum du betalade din första kvalificerande avgift hos vårdgivaren/vården.