Vården i Jönköpings län

Din dokumenterade överenskommelse med vården

Innehållet gäller Jönköpings län

I din kontakt med vården ska det finnas en överenskommelse mellan dig och vården om hur ni kan hjälpas åt för att främja din hälsa och behandla eventuell sjukdom i ditt liv. Överenskommelsen ska dokumenteras i din journal.

Överenskommelsen formas gemensamt av dig och vårdpersonalen, och ska stärka relationen mellan dig och vården. Den utgår från dina möjligheter och din livssituation, bland annat genom dialog om vad som är viktigt för dig i ditt liv och hur vården kan stödja det.

Varför överenskommelse?

Överenskommelsen ska förenkla kontakterna med vården och säkerställa att du, dina närstående och vårdpersonalen har samma bild av hur vård och behandling ska se ut, genom att göra det tydligt:

  • vad du själv kan göra för att må så bra som möjligt
  • vad vården ska göra
  • vad som är nästa steg i din vård och behandling
  • vem som är din fasta vårdkontakt och fasta läkarkontakt om du är i behov av en sådan. 
  • vart du ska vända dig när du behöver vård eller stöd
  • hur du själv kan påverka tider för dina kontakter med vården

Överenskommelsen dokumenteras i din journal

Genom att läsa din journal kan du bli mer delaktig i din vård och behandling. I din journal kan du läsa om vilken information du har fått, vilka beslut som har tagits, och vad du och din vårdkontakt kommit överens om i vårdmötet.

Så här hittar du din dokumenterade överenskommelse:

  1. Logga in på 1177.se
  2. Klicka på meny och välj journalen.
  3. Skriv in ordet ”överenskommelse” i sökrutan.
  4. En lista med alla dina överenskommelser presenteras. Listan är i kronologisk ordning med den senaste överenskommelsen överst.

Du kan välja att skriva ut din överenskommelse, eller be om att få den nedskriven eller utskriven av din vårdgivare.

Här finns en guide till hur du loggar in på 1177.se

Till toppen av sidan