Att välja vårdmottagning

Välja tandvård för barn och ungdomar i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

I Jönköpings län har Folktandvården ansvar för alla barn som är yngre än tre år. Från och med det år barnet fyller 3 år kan du välja tandläkare; Folktandvården eller den privata tandvården.

Nyfödda och nyinflyttade i Jönköpings län registreras automatiskt på en folktandvårdsklinik nära bostaden. Är du inte nöjd med valet kan du byta tandvårdsklinik. Om barnet är tre år eller äldre kan du även byta till en privat tandvårdsmottagning. Om man flyttar inom länet så flyttas man automatiskt till närmsta folktandvårdsklinik - om inget eget val gjorts tidigare. Har du gjort ett eget val, och önskar byta, måste du själv välja en ny tandvårdsmottagning.

Gör så här om du vill byta

Fyll i och skriv ut blanketten för anmälan om byte av tandläkare inom barn- och ungdomstandvård - och lämna till den tandläkare du vill byta till. Du kan byta såväl inom Folktandvården som mellan Folktandvården och privata tandläkare.

Tandläkaren fyller sedan i ytterligare uppgifter och skickar blanketten till Region Jönköpings län som registrerar ditt val och meddelar den tidigare tandläkaren att du bytt.

Om du inte är nöjd med ditt val har du rätt att byta tillbaka till din tidigare tandläkare eller välja en ny tandläkare.

Ungdomar som fyllt 18 år

Ungdomar som fyllt 18 år (myndiga) har rätt att själv välja tandläkare och behöver inte målsmans samtycke. Samma regler som ovan gäller för byte.

Vårdprogram

Alla tandläkare i Jönköpings län följer ett vårdprogram, som tagits fram av Folktandvården i Jönköpings län, för barns och ungdomars tandhälsa.

Programmet innehåller bland annat krav på att barn i vissa åldrar ska undersökas, samt krav på förebyggande insatser och regelbundna lägesrapporter om barnens tandhälsa.

Nästan all tandvård är gratis

De flesta undersökningar och behandlingar hos tandläkare och tandhygienist behöver du inte betala för.

Ibland kan du behöva få tänderna reglerade med hjälp av en tandställning. Det är vanligast att man behöver det när du är mellan åtta och 16 år. Bedömning av bettfel som kan rättas till med enklare tandställningar görs av klinikchef/odontologiskt ansvarig på respektive klinik. Svårare bettfel visas för specialisttandläkare som avgör vilken behandling som du ska få.

Ibland ingår även annan specialisttandvård i den vård som är avgiftsfri. Till specialisttandvård, som inte är tandreglering, krävs oftast remiss.

Läs mer om kostnader för tandvård:

Till toppen av sidan