Att välja vårdmottagning

Välja mottagning för specialiserad ögonsjukvård Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Du som är 18 år och äldre och behöver specialiserad ögonsjukvård kan själv välja hos vilken vårdgivare du ska få vård. Du väljer mellan de mottagningar som blivit godkända av Region Jönköpings län.

När du behöver specialiserad ögonsjukvård skickar din optiker, läkaren på vårdcentralen eller annan läkare en remiss till en mottagning som du väljer. Du kan ta reda på mer om de olika mottagningarna innan du väljer. Du kan också be din läkare om hjälp.

 Godkända ögonmottagningar:

Om ögonsjukvård

Mottagningarna ger specialiserad ögonsjukvård som bland annat omfattar undersökningar, behandlingar och uppföljningar av olika ögonsjukdomar hos vuxna. Mottagningarna gör även kataraktoperationer (grå starr) och ögonbottenfotografering av diabetiker.

Kataraktoperation

Vid en kataraktoperation ersätts den egna linsen med en konstgjord lins för att ge normal syn. Vid operationen får man lokalbedövning med ögondroppar. Den egna linsen sönderdelas sedan med en ultraljudsnål och sugs bort genom pupillen via ett litet snitt i hornhinnan. Därefter sätts den konstgjorda linsen in. Operationen tar ungefär 20 minuter och man kan gå hem samma dag.

Ögonbottenfotografering av diabetiker

Vid ögonbottenfotografering fotograferas ögats näthinna med hjälp av en ögonbottenkamera. Bilderna visar om din diabetessjukdom har orsakat förändringar i näthinnan.

Till toppen av sidan