Att välja vårdmottagning

Barnhälsovård och familjecentralen i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Till barnhälsovården kan du vända dig med frågor om ditt barns hälsa och utveckling.

Barnhälsovårdssjuksköterska lyssnar på hjärtat med ett stetoskop på ett barn.

Barnhälsovården (BVC)

Till barnhälsovården kan du vända dig med frågor om ditt barns hälsa och utveckling. Barnhälsovården erbjuder förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar och vaccinationer för alla barn under sex år. Som förälder får du råd och stöd, individuellt eller i grupp. Är du förstagångsförälder erbjuds du ett hälsosamtal.

I barnhälsovården arbetar barnsjuksköterskor, distriktssköterskor och läkare.

Det finns också psykologer finns knutna till barnhälsovården. Till dem kan du vända dig om du har behov av att prata om din föräldraroll, om du känner dig nedstämd, orolig eller drabbas av kris i samband med att du har blivit förälder, eller om du har frågor som rör ditt barns utveckling. Om du vill ha kontakt med psykolog  kan du prata med din barnmorska eller sjuksköterska på barnhälsovården, eller kontakta någon av barnhälsovårdens psykologenheter direkt.

Familjecentralen

En familjecentral vänder sig till alla blivande föräldrar och föräldrar med barn i åldern 0-6 år. Här finns barn- och kvinnohälsovård, socialtjänst och en öppen förskola. Familjecentralen är en mötesplats där du kan knyta kontakter, hämta kunskap och få råd och stöd i föräldrarollen.

Här erbjuds du förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar, familjeplanering och föräldraträffar som leds av specialistutbildad personal under graviditeten och barnets första sex år.

På öppna förskolan kan du som är hemma med dina barn träffa andra föräldrar och barn. Här kan barnen leka och utvecklas och föräldrarna kan umgås och utbyta erfarenheter.

Till toppen av sidan