Att välja vårdmottagning

Barn- och ungdomshälsa i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Barn- och ungdomshälsan är en mottagning för barn och ungdomar från förskoleklass till 17 år och deras föräldrar. Till barn- och ungdomshälsan kan du vända dig för behandling, råd och stöd. Det kan till exempel handla om oro, ångest, kriser, nedstämdhet eller relationsproblem. Det kan också vara huvudvärk eller magont när man inte hittar kroppsliga orsaker.

Samtal mellan psykolog och ungdom och förälder

Barn- och ungdomshälsan

Barn- och ungdomshälsan samarbetar vid behov även med skolan eller andra som är viktiga för barnet/ungdomen.

På barn- och ungdomshälsan kan du få hjälp av bland annat psykolog, kurator, specialistsjuksköterska och arbetsterapeut. 

För barn och unga upp till 18 år finns En väg in, barn och unga, psykisk hälsa som är en gemensam kontaktväg till barn- och ungdomshälsan och barn- och ungdomspsykiatrin. Erfarna sjuksköterskor och kuratorer ger dig råd och bedömning av ditt vårdbehov. 

Hitta mottagning

Ungdomsmottagningar

Ungdomsmottagningen är till för dig som är 13 år till och fram till den dag du fyller 22 år. Till ungdomsmottagningen kan du vända dig med med alla möjliga frågor och saker som påverkar dig som är ung. 

Läs mer

Till toppen av sidan