Att välja vårdmottagning

Barn- och ungdomshälsa i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Barn- och ungdomshälsan är en mottagning för barn och ungdomar från förskoleklass till 17 år och deras föräldrar. Till barn- och ungdomshälsan kan du vända dig för behandling, råd och stöd. Det kan till exempel handla om oro, ångest, kriser, nedstämdhet eller relationsproblem. Det kan också vara huvudvärk eller magont när man inte hittar kroppsliga orsaker.

Samtal mellan psykolog och ungdom och förälder
Till toppen av sidan