ATT VÄLJA VÅRDMOTTAGNING

Barn- och ungdomshälsa i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Barn- och ungdomshälsan är en mottagning för barn och ungdomar från förskoleklass till 17 år och deras föräldrar. Till barn- och ungdomshälsan kan du vända dig för behandling, råd och stöd. Det kan till exempel handla om oro, ångest, kriser, nedstämdhet eller relationsproblem. Det kan också vara huvudvärk eller magont när man inte hittar kroppsliga orsaker.

Samtal mellan psykolog och ungdom och förälder

Barn- och ungdomshälsan samarbetar vid behov även med skolan eller andra som är viktiga för barnet/ungdomen.

På barn- och ungdomshälsan kan du få hjälp av psykologer, socionomer, specialistsjuksköterskor och barnläkarepersonal från kommunens socialtjänst och Region Jönköpings län. Det finns även möjlighet att träffa sjukgymnast.

För barn och unga upp till 18 år finns En väg in, barn och unga, psykisk hälsa som är en gemensam kontaktväg till barn- och ungdomshälsan och barn- och ungdomspsykiatrin. Erfarna sjuksköterskor och kuratorer ger dig råd och bedömning av ditt vårdbehov. 

Hitta mottagning

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningen är till för dig som är från 13 år till och med 21 år och som har frågor om saker som påverkar dig som är ung. Vi tar emot dig fram till den dag du fyller 22 år.

Ungdomsmottagningen ger preventivmedelsrådgivning och gör provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar (STI) samt samtalsstöd, om du önskar det. Besöken är kostnadsfria.

Om du har fyllt 22 år, är du välkommen att vända dig till din vårdcentral, kvinnohälsovården eller någon av länets STI-mottagningar. 

Alla som jobbar på ungdomsmottagningen har tystnadsplikt. Här finns barnmorskor och psykosocial personal.

Hitta mottagning

Läs mer 

UMO.se - om sex, hälsa och relationer:

Till toppen av sidan