Kontakt

Har du en fråga om vad som gäller i en viss region?

För att veta vad som gäller i en viss region behöver du kontakta den regionen. Välj region överst på sidan för att se hur du gör.

Gävleborg

Kontaktuppgifter till vården

Här finns samlade uppgifter om kontakter till vården.

Sjukresor

Har du frågor om sjukreseregler eller ersättning för sjukresor kan du kontakta sjukresor. Här hittar du också adressen till var du skickar din sjukreseansökan.

0771-65 01 01, helgfria vardagar, måndag–fredag 8.00–12.00.

Region Gävleborg
Sjukresor -95-
801 88 GÄVLE

sjukresor@regiongavleborg.se

Läs om sjukresor i Gävleborg

X-trafik

Buss- och tågtider i Gävleborg kan du hitta på webbplatsen. Har du frågor kan du ringa X-trafik. 

0771-91 01 09
Vardagar: 6.00–22.00
Helger: 9.00–22.00

Information om sjukresor
Tidtabeller – X-trafik
x-trafik.se

Serviceresor

För att beställa en sjukresa med taxi eller specialfordon kontaktar du Serviceresor. Även resa med busslinje 150 sträcka Hudiksvall–Uppsala beställer du hos Serviceresor.

0771-38 39 40
Öppet dygnet runt

Frågor om patientfakturor

Har du frågor om din patientfaktura ska du kontakta Ekonomiservice. Du kan nå oss genom e-tjänsten eller ringa 0270-774 00.

Läs mer om patientavgifter 

Frågor om högkostnadskort och frikort

Du kan få hjälp med de flesta frågor som handlar om ditt högkostnadsskydd hos din hälsocentral.

Du kan även vända dig till centralkassan med alla frågor om högkostnadsskydd, taxor och avgifter. 
026-15 51 20, vardagar 8.00–12.00.

Det går också bra att skicka ett brev:

Region Gävleborg
Centralkassan -95-
801 88 Gävle

E-post: centralkassan@regiongavleborg.se

Läs mer m högkostnadsskydd för öppenvård

Vill du ta del av din journal?

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in på 1177.se. Vill du ta del av din patientjournal som inte finns i den inloggade tjänsten kan du beställa journalkopia genom att logga in på 1177.se. Du kan också beställa en journalkopia genom att kontakta den enhet där du behandlats.

Vill du ta del av din födelsejournal?

Vill du ta del av din födelsejournal kan du vända dig till det sjukhus där du föddes. Förlossningsjournalen tillhör modern. För att få ut den krävs antingen fullmakt från modern eller utdrag från folkbokföringen som styrker att du som begär ut journalen är närmsta närstående släkting. Om du söker uppgifter ur förlossningsjournalen som enbart rör dig själv (födelsetid, längd, vikt eller dylikt) krävs inte moderns samtycke eller utdrag ur folkbokföringen.

Kontakt

Journalutlämning
Journalutlämning Gävle

Regionarkivet 
026-15 40 00 
regionarkivet@regiongavleborg.se

Patientnämnden
026-15 65 53

Läs mer om din journal

Läs om att läsa din journal på nätet

Vårdvägvisare i Region Gävleborg

Till vårdvägvisaren vänder du dig om du har frågor om dina valmöjligheter i vården, funderingar om dina rättigheter som patient eller om vårdgarantin och väntetider till olika vårdgivare i landet. Du kan vända dig till vårdvägvisaren om du inte erbjudits vård inom vårdgarantin. Läs mer om vårdgaranti

Vårdvägvisaren kan hjälpa dig med

  • att hitta till rätt vårdgivare
  • att hitta vårdgivare med de kortaste väntetiderna
  • att hitta mer kunskap om din sjukdom och behandling
  • att hantera möten i vården
  • att hitta passande patient- och handikapporganisation
  • att lotsa vidare till rätt person eller instans.

Kontakta vårdvägvisaren

Du kan kontakta Region Gävleborgs vårdvägvisare på telefon, se kontaktuppgifter för vårdvägvisare i Gävleborg eller genom att logga in på 1177.se.

Vårdvägvisaren har tystnadsplikt.

Vill du veta mer om Hälsoval?

Genom Hälsoval kan du välja den hälsocentral som passar dig bäst, en offentligt driven eller en som drivs av ett privat företag på uppdrag av Region Gävleborg. Kontakta din hälsocentral för att få mer information om Hälsoval eller ring vårdvägvisarna. Det går också bra att skicka din fråga till Hälsovalskontoret halsoval@regiongavleborg.se

Läs mer om Hälsoval Gävleborg

Du kan också läsa mer om att välja vård på dessa sidor: 

Lämna synpunkt eller klagomål på vården i Region Gävleborg

Du som är patient eller närstående kan lämna synpunkter eller klagomål på följande sätt inom Region Gävleborg:

Efter att du lämnat dina synpunkter bör du få svar inom fyra veckor.

Läs mer om att lämna synpunkter eller klagomål i vården

Vad gäller när du ska söka vård i Gävleborg? 

Det går att söka öppenvård över hela landet. Men varje region har sina egna bestämmelser om villkoren som gäller i just den regionen, till exempel om remiss krävs eller inte. Läs om vad som gäller i Region Gävleborg

Till toppen av sidan