Läs din journal

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilken region som du har behandlats.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Journalen är på svenska

Den dator, surfplatta eller mobiltelefon som du loggar in på journalen från behöver ha svenska som inställt språk. Annars finns risk att din journal översätts felaktigt.

Gävleborg

Journal på nätet i Gävleborg

Om du har vårdats i Region Gävleborg kan du läsa dina journalanteckningar som skrivits från den 1 oktober 2016 eller senare. Barn- och ungdomspsykiatri visar information från 1 september 2019. Vårdnadshavare kan se barnets tillväxtkurva (vikt, längd och huvudmått) från den 1 oktober 2016.

Du som är 16 år eller äldre kan på ett enkelt sätt läsa viss journalinformation via säker inloggning på 1177.se. Du som är vårdnadshavare kan ta del av ditt barns journal fram tills barnet fyller 13 år. 

I vissa fall kan du som förälder eller vårdnadshavare få tillgång till hela eller delar av ditt barns journal även när hen är mellan 13 och 15 år. Det är då verksamhetschefen på den mottagning det gäller som ska godkänna det tillsammans med barnet. Läkaren kan godkänna det själv om det finns medicinska hinder som gör att barnet inte kan ta beslut.

I nuläget kan du se information om kontakttillfällen, anteckningar, vaccinationer, diagnoser, barns tillväxtkurvor och vissa provsvar från dina besök i vården inom Region Gävleborg. Fler uppgifter kommer att synas i framtiden. För att se vilken information som är synlig i olika regioner så kan du när du är inloggad i din journal klicka på "Vad kan du se i journalen?" och där få fram de olika regionernas journalinformation. 

Vad gäller i min region?

Klicka på regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter den region som du har valt.

Olika information från olika regioner i inloggat läge

Hur mycket information som du kan se när du loggar in varierar mellan de olika regionerna. Det varierar också mellan olika mottagningar. Det kan till exempel bero på att en mottagning inte visar all information i din journal via nätet.

Du kan se vad varje region visar för uppgifter genom att klicka på kartan med länsinformation när du är inloggad.

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

Du som är 16 år eller äldre och har ett fullständigt personnummer kan läsa information ur din journal på nätet. Det kan också din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.

Du som är 13–15 år och vill läsa din journal via nätet kan kontakta den mottagning där du har fått vård för att få tillgång till den information som hör till den mottagningen. Din eller dina vårdnadshavare kan också få tillgång till informationen men då behöver de också kontakta mottagningen.

Kan jag läsa mitt barns journal?

Du som är registrerad hos Skatteverket som vårdnadshavare för ett barn som är yngre än 13 år kan läsa hens journal genom din egen inloggning.

Kontakta verksamhetschefen på den mottagning där ditt barn får vård om du behöver få förlängd tillgång till barnets journal på den specifika mottagningen efter det att hen fyllt 13 år.

För att nå ditt barns journal loggar du in i din egen journal och växlar därefter till ditt barns journal.

Du kan även göra andra vårdärenden åt ditt barn genom att logga in på 1177.se.

Läs mer om det i texten Gör ditt barns vårdärende via nätet.

Jag vill inte att min journal ska synas på nätet, hur gör jag?

Du kan stänga av möjligheten att läsa din journal via nätet. Det kallas för att försegla journalen. Du förseglar din journal genom att klicka på Inställningar för Journalen när du är inloggad.

Du kan också försegla din journal genom att fylla i en blankett. Var blanketten finns och var du ska lämna in den varierar mellan de olika regionerna. Kontakta en vårdmottagning eller någon annan mottagning om du vill försegla din journal med en blankett. 

Försegla delar av en journal

Du kan också försegla information som en viss mottagning eller avdelning har skrivit i din journal. Då visas inte den informationen från just den eller de mottagningarna, när du läser din journal via nätet.

Du kan försegla delar av din journal genom att fylla i en blankett på mottagningen. På blanketten anger du vilken mottagning, enhet eller avdelning som förseglingen ska gälla för. På blanketten kan du också ange om förseglingen bara ska gälla under en viss tid.

Bryta försegling

Du kan bryta förseglingen och göra din journal tillgänglig via nätet igen. Kontakta en vårdmottagning eller en någon annan mottagning får att få hjälp med det.

Gävleborg

Försegla konto i Region Gävleborg

Du kan välja att försegla ditt konto i Journalen (journal via nätet). När du förseglar ditt kontot kommer du inte att komma åt din journal via nätet. Har du delat din journal eller mottagit en delning av någon annan så kommer även dessa att försvinna. Du förseglar din journal enklast i e-tjänsten Journalen under fliken Alternativ. Om du av någon anledning inte kan försegla journalen via e-tjänsten kan du använda blanketten "Begäran försegling av journal via nätet".

Vill du komma åt din journal igen via nätet måste du kontakta din vårdgivare, exempelvis någon på din hälsocentral, och berätta att du vill kunna läsa din journal igen. Du använder då blanketten "Begäran om upplåsning av förseglad journal via nätet".

Vad innebär det att spärra journalen?

Du kan spärra information som en mottagning har skrivit i din journal så att den bara syns för personalen på just den mottagningen. Personal inom andra delar av vården kan inte läsa den spärrade informationen.

Du måste själv berätta vad som är nödvändigt för personalen att veta om dig om du kommer till en mottagning som inte har tillgång till den spärrade informationen.

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Information du kan se i din journal via nätet hämtas automatiskt från vårdens journalsystem.

Det är inte säkert att du kan se information direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite beroende på när informationen har dokumenterats. Kontakta mottagningen som har skrivit in informationen om du saknar något som du förväntar dig att se.

I de flesta regioner ser du även information i journalen efter samtal som du har haft med 1177 på telefon. Du når din journal via nätet genom att logga in på 1177.se.

Informationen i min journal stämmer inte

Kontakta den mottagning som har skrivit in informationen. Läs mer om vad som gäller i texten Din journal

Det saknas information i min journal

I dagsläget kan du inte läsa all din information i din journal via nätet. Tjänsten är inte helt utbyggd än. Tanken är du ska ha tillgång till all din journalinformation via nätet så småningom.

Vilken information du kan läsa skiljer sig också åt mellan olika regioner och olika mottagningar.

Läsa journaluppgifter på annat sätt

För att läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du har behandlats. För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen. Där kan du få hjälp att få ut din journalinformation på papper. Läs mer om hur du gör för att läsa din pappersjournal här.

Medicinska frågor

Kontakta den vårdgivare som har skrivit in information om du har frågor om informationen som står i din journal.

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta supporten om du har synpunkter eller tekniska frågor om journalen. Supporten har öppet varje dag klockan 6-22.

Du kan kontakta supporten genom att fylla i formuläret som du når via denna sida. Längre ned i formuläret hittar du även telefonnummer till supporten.

Gävleborg

Allmänna frågor Gävleborg

Allmänna frågor om tjänstens innehåll i Gävleborg kan du ställa till våra vårdvägvisare.

Kontaktuppgifter till vårdvägvisare 

Gävleborg

Frågor och svar om e-tjänsten Journalen

Vem kan läsa sin journal via nätet?

Alla som är över 16 år kan läsa sin journal via nätet.

Hur kommer jag åt journalen via nätet?

För att läsa din journalinformation måste du logga in med e-legitimation. Välj "Journalen" under "Övriga tjänster". E-legitimation kan du skaffa hos din bank. Läs mer om hur du loggar in till e-tjänsterna.

Kan jag läsa någon annans journal via nätet?

Som vårdnadshavare kan du läsa ditt barns journal tills barnet har fyllt 13 år. 

Vad kan jag se i min journal via nätet?

I Region Gävleborg kan du läsa anteckningar från besök och se information om kontakttillfällen, anteckningar, provsvar, vaccinationer och diagnoser från besök i vården. Fler uppgifter från primärvården och slutenvården kommer att komma in senare. Du kan bara se journalinformation som är skriven från 1 oktober 2016 och framåt. Barn- och ungdomspsykiatri visar information från 1 september 2019 och vuxenpsykiatrin från 1 december 2020.

Information från vissa enheter och yrkesgrupper syns inte i din journal via nätet. Det gäller bland annat ungdomsmottagningar och vissa anteckningar av kuratorer och psykologer.

De flesta privata vårdgivare visar journalinformation via nätet. 

Du kan läsa mer under rubriken "Om Journalen" när du loggat in.

Visas äldre journalinformation i journalen? 

Nej, enbart information som skrivs in från och med 1 oktober 2016 eller senare visas i tjänsten. Hela journalen med all information, även historisk, kan precis som tidigare begäras ut i form av papperskopia.

Kan jag utse ett ombud, till exempel mitt barn, som kan läsa min journal?

Nej, Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat att funktionen strider mot patientdatalagen. Möjligheten att själv utse ombud i journalen togs bort den 7 juni 2018. Du som är god man, förmyndare eller du som är vårdnadshavare och har fått förlängd tillgång till ditt barns journal påverkas inte.

Varför kan jag inte se hela min journal via nätet?

I vissa fall beror det på att det inte går att lösa tekniskt, i andra fall beror det på beslut på nationell nivå eller i Region Gävleborg. En anledning till sådana beslut kan vara att sjukvården vill skydda känslig information.

Hur snabbt kan jag se det som skrivs?

Det kan dröja innan en anteckning från ett besök syns i journalen. Först ska den skrivas, kvalitetsgranskas och sedan signeras av den som ansvarar för informationen. Det tar 14 dagar innan anteckningar visas från vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatri.

Hur säkra är mina uppgifter i journalen via nätet?

För att kunna se din journal måste du logga in på 1177.se med e-legitimation på samma sätt som när du gör bankärenden på nätet. Om du råkar ut för att dina inloggningsuppgifter hamnar i orätta händer eller om du känner dig tvingad att visa dina journaluppgifter för andra, kan du försegla din journal. Då kan ingen läsa den via nätet, inte du själv heller.

Kan jag komma åt min journal även när jag är på utrikes resa?

Ja, på samma sätt som du kan sköta till exempel dina bankärenden.

Sparas min journal på internet?

Nej, din journal finns i ett journalsystem i Region Gävleborgs IT-miljö. När du loggar in i din journal via nätet kan du se vissa delar av din journal som en kopia i e-tjänsten. Så fort du loggar ut igen försvinner informationen.

Mer på 1177.se

Så loggar du in på 1177.se

För att logga in på 1177.se behöver du ha en e-legitimation, antingen BankID eller Freja e-id plus.

Support och tekniska krav för e-tjänsterna

Här kan du läsa mer tekniska krav och hur du gör om du får problem när du är inloggad på 1177.se.

Din journal

När du söker och får vård dokumenteras det i en patientjournal. Det främsta syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt.

Till toppen av sidan