Läs din journal

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information i din journal genom att logga in. Hur mycket information du kan läsa beror på i vilken region du har fått vård.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård skrivs information i vårdens journalsystem. Det kan till exempel vara information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

Logga in med e-legitimation för att läsa vad som står i din journal via nätet.

Gävleborg

Journal på nätet i Gävleborg

Om du har vårdats i Region Gävleborg kan du läsa dina journalanteckningar som skrivits från den 1 oktober 2016 eller senare. Barn- och ungdomspsykiatri visar information från 1 september 2019 och vuxenpsyikatri från 1 december 2020. Vårdnadshavare kan se barnets tillväxtkurva (vikt, längd och huvudmått) från den 1 oktober 2016.

Du som är 16 år eller äldre kan på ett enkelt sätt läsa viss journalinformation via säker inloggning på 1177.se. Du som är vårdnadshavare kan ta del av ditt barns journal fram tills barnet fyller 13 år. 

I vissa fall kan du som förälder eller vårdnadshavare få tillgång till hela eller delar av ditt barns journal även när hen är mellan 13 och 15 år. Det är då verksamhetschefen på den mottagning det gäller som ska godkänna det tillsammans med barnet. Läkaren kan godkänna det själv om det finns medicinska hinder som gör att barnet inte kan ta beslut.

I nuläget kan du se information om:

  • kontakttillfällen
  • anteckningar
  • vaccinationer
  • diagnoser
  • barns tillväxtkurvor
  • vissa provsvar.

Fler uppgifter kommer att synas i framtiden. För att se vilken information som är synlig i olika regioner kan du när du är inloggad i din journal klicka på "Vad kan du se i journalen?" och där få fram de olika regionernas journalinformation. 

Vad gäller i min region?

Klicka på regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter den region som du har valt.

Olika information från olika regioner i inloggat läge

Hur mycket information du kan läsa när du loggar in varierar mellan olika regioner. Det varierar också mellan olika mottagningar. 

Journalen är på svenska

Den dator, surfplatta eller mobiltelefon som du loggar in med behöver ha svenska som inställt språk. Annars finns risk att din journal översätts fel.

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Information du kan läsa i din journal via nätet hämtas automatiskt från vårdens olika journalsystem varje gång du loggar in i din journal.

Det är inte säkert att du kan läsa information direkt efter ditt besök på mottagningen. Ibland kan det dröja lite beroende på när informationen har skrivits in. Kontakta mottagningen om du saknar något som du förväntar dig att se.

I de flesta regioner kan du också läsa information som sjuksköterskor skriver in i din journal när du ringer 1177.

Informationen i min journal stämmer inte

Kontakta den mottagning som har skrivit informationen, om du tycker att den inte stämmer. Läs mer i texten Din journal

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

Du som är 16 år eller äldre och har ett svenskt personnummer kan läsa information i din journal via nätet. Det kan också din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.

Du som är 13 – 15 år

Du som är 13 – 15 år kan i vissa fall läsa din journal via nätet. Kontakta den mottagning där du har fått vård för att få hjälp.

Kan jag läsa mitt barns journal?

Du kan läsa barnets journal via nätet om barnet är yngre än 13 år. Du måste vara registrerad som barnets vårdnadshavare hos Skatteverket.

Logga först in i din egen journal. Klicka sedan på ditt barns namn under rubriken Växla journal.

Du kan även göra andra vårdärenden åt ditt barn genom att logga in på 1177.

Tillgång till journalen efter barnet fyllt 13 år

Ibland kan du behöva läsa barnets journal på en särskild mottagning efter att barnet har fyllt 13 år. Kontakta mottagningen det gäller.

Det är verksamhetschefen eller en annan utsedd person som tar beslut om du får läsa barnets journal via nätet. Barnets vilja ska respekteras vid beslutet.

Hur gör jag för att min journal inte ska synas på nätet?

Du kan stänga av möjligheten för dig själv att läsa din journal via nätet. Det kallas att försegla journalen.

Logga in i journalen. Klicka på rubriken Inställningar för Journalen. Följ sedan instruktionen för att försegla din journal. Då loggas du ut och kan inte längre läsa din journal via nätet.

Försegla delar av en journal

Du kan också försegla information som en särskild mottagning har skrivit i din journal. Då visas inte den informationen från just den mottagningen när du läser din journal via nätet.

Kontakta mottagningen det gäller om du vill försegla delar av din journal.

Bryta försegling

Du kan avsluta förseglingen så att din journal visas via nätet igen. Kontakta mottagningen det gäller för att få hjälp.

Gävleborg

Försegla konto i Region Gävleborg

Du kan välja att försegla ditt konto i Journalen (journal via nätet). När du förseglar ditt konto kommer du inte åt din journal via nätet. Har du delat din journal eller mottagit en delning av någon annan så försvinner även dessa.

Du förseglar din journal enklast i e-tjänsten Journalen under fliken Alternativ. Om du inte kan försegla journalen via e-tjänsten kan du använda blanketten "Begäran försegling av journal via nätet".

Vill du komma åt din journal igen via nätet måste du kontakta din vårdgivare, exempelvis någon på din hälsocentral, och berätta att du vill kunna läsa din journal igen. Du använder då blanketten "Begäran om upplåsning av förseglad journal via nätet".

Vad innebär det att spärra journalen?

Du kan spärra information som en mottagning har skrivit i din journal. Det betyder att den informationen bara syns för personalen på just den mottagningen. Personal inom andra delar av vården kan inte läsa den spärrade informationen.

Du måste själv berätta vad som är nödvändigt för personalen att veta om dig om du kommer till en mottagning som inte har tillgång till den spärrade informationen.

Läsa journaluppgifter på annat sätt

För att läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du har fått vård. Då kan du få hjälp att få din journalinformation på papper.

Sök efter mottagningen för att hitta kontaktuppgifter.

Medicinska frågor

Kontakta den mottagning som har skrivit in information i din journal om du har frågor.

Gävleborg

Allmänna frågor Gävleborg

Har du allmänna frågor om tjänstens innehåll kan du vända dig till vårdvägvisaren.

Kontaktuppgifter till vårdvägvisare 

Mer på 1177.se

Så loggar du in på 1177.se

För att logga in på 1177.se behöver du ha en e-legitimation, antingen BankID eller Freja+.

Support och tekniska krav för e-tjänsterna

Här kan du läsa mer tekniska krav och hur du gör om du får problem när du är inloggad på 1177.se.

Din journal

När du söker och får vård dokumenteras det i en journal. Det görs framför allt för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt.

Till toppen av sidan