Att välja vårdmottagning

Hälsoval Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

I Region Gävleborg kallas vårdvalet Hälsoval Gävleborg. Du kan välja den hälsocentral som passar dig bäst. Du kan välja en hälsocentral som är offentligt driven eller en privat hälsocentral.

Välj vård i Gävleborg – Hälsoval Gävleborg

Du har stora möjligheter att välja vård i Region Gävleborg och kan fritt välja vilken hälsocentral du vill tillhöra. Du kan dock bara tillhöra en hälsocentral åt gången.

Du kan söka vård på en annan hälsocentral än den du tillhör. Det kan till exempel vara att du är på en annan ort och behöver vård snabbt. Eller att du har ett besvär som kräver något enstaka besök.

Har du har en sjukdom där du behöver många besök till vården eller behöver träffa flera ur personalen kan du bli hänvisad till din egen hälsocentral. Eller så får du förslag om att lista om dig. Vården ska passa dig.

Du kan läsa om dina valmöjligheter och vårdgarantin eller kontakta Vårdvägvisaren om du har frågor. 

Du kan göra ditt hälsoval direkt genom att logga in på 1177.se 

När du gör ditt val genom att logga in i e-tjänsten på 1177.se så ser din valda hälsocentral ditt val omgående. Du kan också se ditt nuvarande val eller din geografiska placering av hälsocentral.

För att logga in på 1177.se behöver du e-legitimation och du måste vara folkbokförd i Sverige. Läs mer om hur du loggar in på 1177.se

Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt

Önskemål om fast vårdkontakt eller fast läkarkontakt gör du till din hälsocentral genom att skicka ett ärende via e-tjänsten.

Läs mer om fast vårdkontakt och fast läkarkontakt

Välj hälsocentral via valblankett

Du kan också göra ditt val genom att fylla i en valblankett, skriva ut den, skriva under och skicka in. Då hanteras ditt val manuellt och hälsocentralen ser ditt val först efter att det registrerats. Ingen bekräftelse skickas på registreringen från hälsocentralen.

Vill du veta mer om hälsoval?

Hälsocentralen svarar på dina frågor om vårdkontakt och tjänster. Kontakta din hälsocentral för mer information.

Hälsovalskontoret svarar på övriga frågor om hälsovalet. Skicka din fråga till Hälsovalskontoret halsoval@regiongavleborg.se

Så här väljer du hälsocentral

Alla valbara hälsocentraler hittar du på sidan Valbara hälsocentraler inom Hälsoval Gävleborg

Om du är bosatt i annat län eller region

Du kan välja en hälsocentral i Gävleborg även om du är folkbokförd i annat län eller region. Du kan däremot inte välja hälsocentral via e-tjänsten. Du behöver istället välja hälsocentral genom att använda en valblankett.

Blanketter Hälsoval Gävleborg

Bor du i Gävleborg och vill lista dig där, är det enklast att göra det genom att logga in på 1177.se. Se Så loggar du in på 1177.se om du inte vet hur du loggar in.

Du kan också välja att fylla i valblanketten, skriva ut, skriva under och skicka in den. Du kan också få en valblankett på hälsocentralen.

Valet är ditt

Du kan välja den hälsocentral som passar dig bäst. Du kan ändra ditt val av hälsocentral två gånger under en period på tolv månader. 

Vårdgarantin gäller endast på den hälsocentral som du är listad.

Om en ny hälsocentral öppnar

Hälsocentralernas geografiska ansvarsområde kan förändras när en ny hälsocentral öppnar. Har du gjort ett eget val av hälsocentral påverkas du inte av detta. Har du inte gjort ett eget val kan du bli listad på den nya hälsocentralen.

Om du flyttar inom länet

Flyttar du inom länet och har gjort ett eget val av hälsocentral så kvarstår ditt val. Vill du välja en annan hälsocentral ska du göra ett eget val genom att logga in på 1177.se eller skicka in en valblankett. 

Patientavgift

Du betalar samma patientavgift hos alla hälsocentraler som ingår i Hälsoval Gävleborg.

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Läs mer om vårdgarantin 

Frågor och svar om Hälsoval Gävleborg

Kontakt

Vill du veta mer om hälsoval?

Har du frågor om fast vårdkontakt eller fast läkarkontakt kan du ställa frågan hos din hälsocentral. 

Övriga frågor om hälsovalet kan du ställa till Hälsovalskontoret. Skicka din fråga till Hälsovalskontoret halsoval@regiongavleborg.se.

Aktuella artiklar

Välja hälsocentral i Gävleborg

Du kan själv välja vilken hälsocentral du vill söka vård på. Det kan vara en hälsocentral nära hemmet eller jobbet. Du kan också välja en hälsocentral i en annan region.

Till toppen av sidan