Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Du ska få svar på dina synpunkter eller klagomål så snart som möjligt.

Gävleborg

Klagomål och synpunkter på vården i Region Gävleborg

Har du klagomål eller synpunkter på vården kan du vända dig till den enhet där du fick vården. Du kan också vända dig till Patientnämnden. Du kan berätta vad som har fungerat bra, sådant som du är missnöjd med och om du vill kan du ge förslag på vad som kan förbättras. 

Lämna synpunkt eller klagomål på vården i Region Gävleborg

Du som är patient eller närstående kan lämna synpunkter eller klagomål på följande sätt inom Region Gävleborg:

Efter att du lämnat dina synpunkter bör du få svar inom fyra veckor.

Som patient ska du få bra vård av god kvalitet och du ska bli bemött med respekt av vårdpersonalen. Du ska få tydlig information om din hälsa och din vård som du förstår.

Till toppen av sidan