Operationer av ögon, öron, näsa och hals

Hornhinnetransplantation

En transplantation innebär att hornhinnan i ditt öga byts ut mot en hornhinna från en donator. Du kan få en transplantation när din egen hornhinna inte fungerar som den ska. Det görs med en operation och det finns flera typer av operationer. Beroende på vilken typ av operation som har gjorts kan det ta allt från några veckor till flera månader innan synen återhämtar sig.

Varför görs behandlingen?

Du kan få en transplantation när din egen hornhinna inte fungerar som den ska och ingen annan behandling hjälper. Ofta märker du detta genom att du får ett eller flera av de här besvären:

  • Du får nedsatt syn på ögat.
  • Du ser ljusstrålar kring lampor.
  • Ögat kan ibland kännas irriterat eller göra ont.

Det är vanligast att äldre får en sjukdom i hornhinnan som gör att en transplantation blir nödvändig. De flesta om opereras är 65 år eller äldre. Men även yngre vuxna kan behöva en transplantation.

Det är mycket ovanligt att barn behöver en transplantation av hornhinnan.

Så fungerar en transplantation

För att kunna få en ny hornhinna måste det finnas en givare, en så kallad donator. Vid en transplantation byts hela hornhinnan eller en del av hornhinnan ut mot en ny hornhinna från en donator. Det är alltid bara ena ögat som opereras.

Vävnad byts ut

Donatorn är en avliden person som har valt att efter sin död donera hornhinnevävnad till någon som behöver den. Att hitta donatorer av hornhinnevävnad är enklare än när det handlar om att donera organ. Det beror på att donatorn och mottagaren inte behöver passa ihop exakt genetiskt, som vid organdonation. Trots det kan det ibland vara brist på donerade hornhinnor. Då kan du få vänta en tid innan du kan få en transplantation.

Förberedelser

Ögonläkaren som ska operera dig gör en undersökning av dina ögon och din syn inför operationen.

Det behövs mer förberedelse inför en hornhinnetransplantation än till exempel en operation av grå starr. Det beror på att transplantationen är en större operation. Transplantation av hornhinna görs oftast på en större operationsavdelning på ett universitetssjukhus.

Förberedelser på operationsdagen

På dagen som du ska opereras får du först byta om till sjukhuskläder.

Du kan välja att antingen bli sövd eller få lokalbedövning under operationen.

Du får oftast en venkateter så att du kan få läkemedel direkt i blodet om det behövs. En sjuksköterska för in venkatetern i ett blodkärl på din hand eller din arm.

Du kan få lugnande medel innan operationen om du är orolig.

Du får mer information om hur du ska förbereda dig från den ögonklinik där du ska opereras.

Om du ska sövas

Du får träffa en narkosläkare om du ska sövas. Hen undersöker ditt hjärta och lungor för att vara säker på att det går bra att söva dig.

Om du ska få lokalbedövning

Du får först ögondroppar som bedövar ögat om operationen ska göras med lokalbedövning.

Du får mer bedövning senare, oftast inne på operationssalen. Läkaren ger då bedövningsmedlet med en liten spruta invid ögat. Ibland får du bedövningen direkt i ögat.

Så går behandlingen till

Transplantationen görs i en operationssal. Du ligger ner under operationen och får narkos eller lokalbedövning. Vid lokalbedövning är du vaken.

Vårdpersonalen lägger en operationsduk över ögat och sätter en hållare som håller ögat öppet. Ögat är bedövat och ingreppet gör inte ont.

Två metoder

Transplantationen av vävnad från hornhinnan anpassas efter dina behov. Det kan gå till på två sätt:

  • Du kan få en så kallad lamellär transplantation. Då är det bara den del av hornhinnan som är skadad eller sjuk som byts ut. Vid en lamellär transplantation fylls ofta ögats främre kammare med en liten luftbubbla. Du får sedan ligga på rygg i några timmar för att transplantatet ska fästa på insidan av din egen hornhinna.
  • Du kan även få en transplantation där hela hornhinnan byts ut, men det är mindre vanligt.

Så mår du efteråt

Ögat är oftast irriterat och lite ömt efter operationen, men det blir bättre inom några dagar.

Du ser oftast ganska suddigt på ditt nyopererade öga. Synen blir sedan bättre ju längre tiden går. Men det kan ta lång tid innan synen är så pass bra att du kan prova ut nya glasögon. Det tar vanligtvis från några veckor vid vissa typer av lamellär transplantation till några månader om hela hornhinnan har bytts ut.

Viktigt att undvika vissa aktiviteter efteråt

Du kan leva nästan som vanligt efter operationen. Men det är viktigt att följa de här råden:

  • Undvik att bada bassäng och bastu den första tiden efter operationen.
  • Undvik att vara i smutsiga miljöer den första tiden, på grund av risken för infektion.
  • Var försiktig så att du inte får en hård smäll mot ögat.

Det kan finnas fler aktiviteter som du behöver undvika. Det är olika för olika personer och olika typer av transplantation. Prata med din läkare om vad som gäller för dig.

Ibland ska du inte köra bil efter operationen

Din ögonläkare kan ge besked om och i så fall hur länge du bör avstå från att till exempel köra bil eller andra fordon efter din operation.

Behandling efter operationen

Du behandlar ögat själv efter operationen.

Kortinsondroppar

Du behandlar ögat med kortisondroppar efter operationen. Behandlingen kan ta från ungefär två månader upp till ett år. I början behöver du ta dropparna 6 till 8 gånger per dag. Senare minskar du ner till 1 till 2 gånger per dag. Det varierar mellan olika personer och olika typer av transplantationer hur snabbt man kan minska ner på doseringen. Din läkare informerar dig om vad som gäller för dig.

Läs om hur du tar läkemedel i ögonen.

Kortisondropparna behövs för att hindra den nya hornhinnan från att stötas bort. Risken för att kroppen ska stöta bort den nya hornhinnan är ganska låg, men om det ändå skulle ske går det oftast att behandla eller göra om operationen på nytt.

Återbesök

Du får komma på regelbundna undersökningar hos din ögonläkare. Första tiden efter transplantationen besöker du ögonläkaren ofta, sedan blir besöken glesare. Vid besöken testar läkaren bland annat din syn och undersöker det opererade ögat med hjälp av ett ögonmikroskop.

Du får mer information om vad som gäller för just dig från den ögonklinik där du opererades.

Läs mer om hornhinnetransplantation på Svensk Corneakirurgisk Förening

Sök vård vid komplikationer

Sök vård på en ögonakut eller en akutmottagning om ögat gör ont eller blir rött efter transplantationen. Det kan innebära att kroppen försöker stöta bort den nya hornhinnan. Det kan också vara en annan allvarlig komplikation som behöver behandlas snabbt.

Påverka och delta i din vård

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Läs mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Förbered ditt vårdbesök

Här får du tips och information om hur du kan förbereda dig inför ditt besök i vården.

Till toppen av sidan