Lätt svenska

Regler och rättigheter

Regler och rättigheter - svenska lättläst

Current articles

Visa innehåll som:
Du kan påverka din vårdDu kan påverka din vård - svenska lättläst

Det är viktigt att ditt möte med vård-personalen fungerar bra när du söker vård.

Du som talar ett minoritetsspråkDu som talar ett minoritetsspråk - svenska lättläst

Du som tillhör en nationell minoritet har i vissa fall rätt att få använda ditt språk i kontakt med vården. Se här vad som gäller i olika situationer.

FunktionsnedsättningFunktionsnedsättning - svenska lättläst

Region Västerbotten har ansvar för att personer med funktionsnedsättning får det stöd och den hjälp de behöver för att klara sin vardag.

Lagar som styr vårdenLagar som styr vården - svenska lättläst

All vårdpersonal måste följa det som står i de lagar som styr vården i Sverige. De viktigaste lagarna är hälso- och sjukvårds-lagen, patient-lagen och tandvårds-lagen. Det finns också lagar om sekretess och om patient-säkerhet.

När du behöver vårdNär du behöver vård - svenska lättläst

Här kan du läsa hur du gör om du behöver vård.

Om du inte är nöjd med vårdenOm du inte är nöjd med vården - svenska lättläst

Här kan du läsa om vem du kan kontakta om du tycker att du blivit illa behandlad i vården.

Om patient-lagenOm patient-lagen - svenska lättläst

Här kan du läsa om några av reglerna som finns i patient-lagen.

Patient-journalenPatient-journalen - svenska lättläst

När du söker och får vård skriver vårdpersonal vilken vård och behandling du får i ett särskilt dokument, en så kallad patient-journal.

Tolkning till mitt språkTolkning till mitt språk - svenska lättläst

Du kan få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Tala om att du behöver en tolk som kan ditt språk när du bokar ditt besök.

Mer innehåll på lätt svenska

Lätt svenska

Här kan du se det innehåll på 1177.se som finns på lätt svenska. Välj region högst upp på sidan för att se vad som gäller för dig.

1177 på andra språk

Här kan du se en lista med andra språk där det finns översatt material. Sidan är på engelska.

Till toppen av sidan