Regler och rättigheter

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning - svenska lättlästInnehållet gäller Västerbotten

Region Västerbotten har ansvar för att personer med funktionsnedsättning får det stöd och den hjälp de behöver för att klara sin vardag.

Habilitering, rehabilitering, stöd och hjälpmedel

De kan till exempel få habilitering och

rehabilitering eller något hjälpmedel som

ökar möjligheten till ett självständigt liv.

 

Region Västerbotten ska också informera personer med

funktionsnedsättning om vilka

rättigheter och skyldigheter de har i vården.

Informationen ska vara anpassad på det sätt

som passar personen bäst.

Plan för stöd och hjälp

Ibland behöver olika myndigheter samverka

för att en person med funktionsnedsättning ska få

så bra stöd och hjälp som möjligt.

Det kan till exempel vara att samordna mellan 

hälsovårdens och sjukvårdens habilitering och 

kommunens socialtjänst, skolan,

Försäkringskassan eller arbetsförmedlingen.

 

Om flera myndigheter samverkar för att

en person med funktionsnedsättning ska få

rätt stöd och hjälp,

ska det finnas en plan för insatserna.

Varje person som har en

funktionsnedsättning ska kunna vara med och

påverka innehållet i planen.

Om inte personen kan vara med själv

kan en anhörig vara med.

Planen kallas samordnings-plan.

Det ska finnas en kontaktperson,

en så kallad samordnare,

som har ansvar för att samarbetet mellan

de olika myndigheterna fungerar.

Annat stöd

Kommunen ansvarar för skola och utbildning,

bostads-anpassning, äldreomsorg och

handikapp-omsorg.

Kommunen ansvarar också för

hälsovård och sjukvård i särskilda boenden.

Vård i särskilda boenden utförs av kommunens

undersköterskor och sjuksköterskor.

 

Om det behövs en läkare för att ge

vård till en person som bor i särskilt boende,

sker den vården på sjukhus,

hälsocentral eller läkar-mottagning.

Den vården ansvar landstinget för.

Region Västerbotten har det stora ansvaret för

hälsovården och sjukvården i Västerbotten.

Försäkringskassan ansvarar för

det som ingår i socialförsäkringen,

till exempel pension och sjukpenning.

Du kan läsa mer om stöd och hjälpmedel

på webbplatsen 1177.se under rubriken

Behandling och hjälpmedel.

Om du har frågor

Du kan ringa Region Västerbotten.

Telefonnummer: 090-785 71 31.

 

Du kan också kontakta din kommun.

 

Den lättlästa informationen är framtagen i samarbete med Centrum för tillgänglig information i Västerbotten, Infomix.

Till toppen av sidan