Regler och rättigheter

Om du inte är nöjd med vården

Om du inte är nöjd med vården - svenska lättlästInnehållet gäller Västerbotten

Här kan du läsa om vem du kan kontakta om du tycker att du blivit illa behandlad i vården.

Du kan klaga på vården

Det är viktigt att du berättar om

du som patient eller anhörig tycker att

du blivit illa behandlad i vården.

Det kan till exempel vara att du känner att

personalen inte lyssnar på dig eller att du

inte fått tillräckligt med information.

 

Det är bäst om du kontaktar vård-personalen eller

deras chef och berättar hur du känner det.

De har då möjlighet att rätta till det som

inte fungerat.

 

Du kan också kontakta patient-nämnden

Patient-nämnden är till för att kontakten mellan

patient och vård-personal ska fungera bra.

 

Patient-nämnden i Västerbotten

Telefonnummer: 090-785 00 00.

Du kan kontakta patient-nämnden på nätet.

Logga in på 1177.se.

Sedan väljer du Alla övriga tjänster.

Där hittar du e-tjänsten Kontakta patient-nämnden. 

E-post: patientnamnden@regionvasterbotten.se

 

Skicka brev till:

Patientnämnden

Region Västerbotten

901 89 Umeå

 

Du kan också kontakta

Inspektionen för vård och omsorg

Myndigheten Inspektionen för vård och omsorg

har som uppgift att skydda

varje människas rätt till god hälsa,

vård och omsorg.

Myndighetens namn brukar förkortas till IVO.

 

IVO utreder ärenden där du som patient

fått en bestående sjukdom eller skada efter

att du fått vård i landstinget.

Eller om du fått en sjukdom eller skada som

lett till att du behöver mer vård än tidigare. 

 

På IVO:s webbplats finns mer att läsa

om hur du anmäler fel i vården.

Webbadress: www.ivo.se

Telefon: 010-788 50 00 

 

Vill du skicka brev är adressen:

Inspektionen för vård och omsorg

Avdelning Nord

Box 34

901 02 Umeå.

 

En anmälan är en offentlig handling.

Det betyder att vem som helst får

läsa det du skrivit.

Ersättning för en vårdskada

Om du i vården får en skada som

varit möjlig att undvika kan du få

ersättning för dina skador från

patient-försäkringen.

Till exempel om du fått lida mycket eller

om skadan gett dig en

funktionsnedsättning du får ha hela livet.

 

Du kan få ersättning för skador du fått i samband

med undersökning, vård eller behandling.

Skadan kan till exempel ha orsakats av

fel på utrustning, felaktig diagnos,

fel läkemedel eller fel mängd läkemedel.

Skadan kan också bero på att du fått

en infektion efter en behandling.

Du kan få ersättning även om det inte går att säga

exakt vem som är ansvarig för skadan.

 

Du kan inte få ersättning om du till exempel fått

biverkningar av någon medicin eller om

en behandling inte gett det resultat du väntat dig.

 

Skade-anmälan och utredning

Om du vill göra en anmälan om en skada,

ska du lämna din anmälan till

Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF.

Du gör anmälan på en särskild blankett.

Blanketten finns till exempel på sjukhus,

hälsocentraler och tandläkar-mottagningar.

Du kan också fylla i blanketten direkt på webben.

Webbadress: www.lof.se

Du kan också skriva ut blanketten.

 

När du fyllt i blanketten skickar du tillbaka den

till försäkringsbolaget.

 

Om du fick skadan före år 2015 och du tror

att skadan beror på en behandling så måste du

anmäla detta inom 3 år.

Skador du har fått från år 2015 måste du

anmäla inom 10 år.

 

Privat vård

Läkare och tandläkare med privat mottagning

är försäkrade hos privata försäkringsbolag.

De måste berätta för dig vilket försäkringsbolag

de har om du vill veta det.

 

Om du vill anmäla en skada som du fått

när du besökt en privat läkare eller tandläkare,

beställer du blanketten från det försäkringsbolag

som läkaren eller tandläkaren har.

 

Den lättlästa informationen är framtagen i samarbete med Centrum för tillgänglig information i Västerbotten, Infomix.

Till toppen av sidan