Regler och rättigheter

Du kan påverka din vård

Du kan påverka din vård - svenska lättlästInnehållet gäller Västerbotten

Det är viktigt att ditt möte med vård-personalen fungerar bra när du söker vård.

Det kan till exempel vara att

du känner att vårdpersonalen

verkligen lyssnar på det du säger

Då kan du också få den bästa vården.

Om ditt möte med vårdpersonalen

fungerar dåligt kanske ni missförstår varandra.

Då kan du få fel behandling eller sämre vård.

Vårdpersonalen ska lyssna på dig

Läkare och annan vårdpersonal kan mycket om

sjukdomar, undersökningar och behandlingar.

Men du som patient vet bäst hur du mår och vilka

problem du har med din hälsa.

Därför är det viktigt att vårdpersonalen lyssnar på

det du har att säga innan de bestämmer

vilken behandling du ska få.

Du kan också ställa frågor till läkaren eller

sjuksköterskan.

 

Om du är anhörig till någon som är sjuk och har

frågor om sjukdomen, vården eller behandlingen,

kan du prata med vård-personalen.

Men du kan bara få svar på dina frågor om

den sjuke är med själv eller har gett

personalen tillstånd att berätta för dig.

 

När du ska besöka en läkare eller en

sjuksköterska kan det vara bra om du skriver ner

hur du mår och vad du vill ha hjälp med

innan du gör besöket.

Om vård-personalen säger något som du inte

förstår ska du be dem förklara för dig igen.

Du bestämmer själv om du vill bli undersökt

Du bestämmer själv om du vill bli undersökt och

få en viss behandling.

Dina anhöriga har ingen rätt att

bestämma om den vård som du ska få.

Om du själv inte kan uttrycka din vilja,

kan vård-personalen fråga anhöriga om de vet

hur du vill ha det.

 

Du har nästan alltid rätt att säga nej till

den vård som du blir erbjuden.

Men det finns vård som du inte kan säga nej till.

Till exempel om du har en

farlig och smittsam sjukdom som hiv,

eller om du har en svår psykisk sjukdom som

gör att du är farlig för andra människor.

Då måste du få vård för detta.

Du ska få information om din vård

Du har rätt att få information om din hälsa,

vård, undersökningar och behandlingar.

Du har också rätt att få information om

har ett barn som behöver vård och behandling.

Informationen ska vara anpassad för dig och

enkel att förstå.

 

Vård-personalen ska förklara för dig vilket

resultat det kan bli och vilka risker som finns

med olika undersökningar och behandlingar.

Vård-personalen ska också förklara hur det kan

påverka din hälsa om du väljer att tacka nej till

vård och behandling.

Regler för behandlingar

När du har fått en diagnos finns det oftast

regler och riktlinjer för hur undersökningar och

behandlingar ska göras.

Ibland är det myndigheterna Socialstyrelsen eller

Läkemedels-verket som har bestämt reglerna.

Målet med reglerna är att patienter ska få

lika bra vård i hela landet.

 

Det är viktigt att du förstår vilken nytta och risk

det är med vissa undersökningar eller

behandlingar.

Då kan du och vård-personalen tillsammans

bestämma vilken undersökning och

behandling som passar bäst för dig.

 

Ibland finns det flera olika sorters

undersökningar eller behandlingar.

Då får du som patient välja ett alternativ eller

så låter du din läkare välja åt dig.

Personalen ska se till att du får och förstår information

Det är viktigt att du får veta av läkaren eller

sjuksköterskan hur du ska få information.

Det kan till exempel vara hur du ska få

svar på prover och vem du ska kontakta om

du börjar må sämre.

 

Det är lätt att missa information eller

missförstå information när du

möter vårdpersonalen.

Du som patient kan vara spänd och nervös och

även personalen kan vara stressad och använda

onödigt svåra ord.

Personalen ska se till att du

förstått informationen,

till exempel om hur du ska ta läkemedel.

Du kan alltid fråga om du inte har förstått.

Det kan också vara bra om du får

den viktigaste informationen i skriftlig form.

 

Om du är hörselskadad, tal-skadad

eller har ett annat modersmål än svenska

har du rätt till tolk.

Om du behöver tolk ska du tala om det

före ditt besök så att vård-personalen

hinner ordna en tolk.

 

Om du till exempel har sjukdomen demens och

har svårt att komma ihåg information,

kan det vara bra att en anhörig följer med dig.

Då kan vård-personalen lämna information till

den anhörige också.

Dina rättigheter

Vård-givare och vård-personal har olika

skyldigheter mot dig som patient.

De måste följa det som står i

patient-säkerhetslagen,

hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen.

I dessa lagar står bland annat att

du som patient ska få vård av hög kvalitet,

och att du ska känna dig trygg och säker.

 

Personalen ska också behandla dig med respekt

och se till att du förstår den information du får.

Du ska ha möjlighet att påverka och

välja vård och behandling,

det är din rättighet.

 

Den lättlästa informationen är framtagen i samarbete med Centrum för tillgänglig information i Västerbotten, Infomix.

Till toppen av sidan