Så söker du vård under den fackliga konflikten.Det här meddelandet avser Västerbotten

Just nu pågår en facklig strejk och blockad. Läs mer om hur du som invånare påverkas.

Regler och rättigheter

Om patient-lagen

Om patient-lagen - svenska lättlästInnehållet gäller Västerbotten

Här kan du läsa om några av reglerna som finns i patient-lagen.

Du har rätt till information

I lagen står det att du ska få information om

din sjukdom, om behandlingar och att 

du ska få vara med och bestämma om din vård.

Du ska också få information om möjligheten att

välja den vård du behöver.

 

Oavsett vem du är och vilken bakgrund du har

ska personalen ge den information du behöver.

Det kan till exempel vara om du behöver tolk

eller få information som är skriven på ett sätt som

gör att du förstår hur en undersökning går till.

Information är viktigt för att du ska kunna förstå

och vara delaktig i din vård.

 

Ibland kan det vara viktigt att dina närstående får

information om din vård.

Dina närstående blir bara informerade ifall du

själv är med vid besöket eller har

gett tillstånd till det.

Du ska få information om:

 • ditt hälsotillstånd
 • vilka metoder som finns för undersökning,
 • vård och behandling
 • vilka hjälpmedel som finns
 • när du kan förvänta dig att få vård
 • vad behandlingen och vården förväntas resultera i
 • vilka risker för komplikationer och biverkningar som finns
 • hur eftervården går till, vilka metoder det finns
  för att förebygga sjukdom eller skada
 • möjligheterna att hos Försäkringskassan få veta 
  mer om att söka vård i ett EES-land eller i 
  Schweiz.

Du bestämmer

Du väljer själv hur delaktig du vill vara,

men du har alltid möjlighet att

tala om det som känns viktigt för dig.

När du förstår vilka vård-alternativ och

behandlings-möjligheter du har kan du ge

ditt samtycke eller på något annat sätt säga ja.

Du kan också välja att säga nej till den

vård du erbjuds.

Även om du har gett ditt samtycke till

en viss vård kan du ändra dig.

 

Barn ska också ha möjligheten att säga sin åsikt.

Är barnet litet kan det ske tillsammans med

barnets förälder eller annan vårdnads-havare.

För äldre barn är det viktigt att de får vara

delaktiga i sin vård.

Det är viktigt att barnen förstår

den information de får för att kunna vara

delaktiga och ta beslut.

Du kan välja öppenvård i hela landet

Du ska få information om vilken vård din

region kan erbjuda och om du kan få

öppenvård i en annan region.

Öppenvård är all vård som inte kräver

att du blir inlagd på sjukhus.

Det kan till exempel vara behandling av

öron-inflammation, operation av

ögon-sjukdomen gråstarr och uppföljning vid

cancer-behandling.

 

Du kan välja att tillhöra en hälsocentral,

det kallas att lista sig.

Men du har alltid möjlighet att boka besök på

vilken hälsocentral du vill i hela Sverige.

På hälsocentralen kan du välja att alltid träffa

samma läkare, det kallas för fast läkarkontakt. 

Dina medicinska behov avgör

När du söker vård i en annan region är det dina

medicinska behov som avgör när du får vård. 

Det är läkaren som avgör vilka behov du har.

Du ska få öppenvård på samma villkor som

personer som är folkbokförda i 

den regionen. 

Det betyder till exempel att du betalar lika

mycket i patientavgift som alla andra

som söker öppenvård. 

Du får själv betala resor, boende och annat du

behöver när du väljer vård i en annan region.

 

Den lättlästa informationen är framtagen i samarbete med Centrum för tillgänglig information i Västerbotten, Infomix.

Till toppen av sidan