Regler och rättigheter

Patient-journalen

Patient-journalen - svenska lättlästInnehållet gäller Västerbotten

När du söker och får vård skriver vårdpersonal vilken vård och behandling du får i ett särskilt dokument, en så kallad patient-journal.

Varje patient har en egen journal.

I journalen finns det information om dig,

till exempel ditt namn, person-nummer och

adress.

 

Målet med patient-journalen är att du ska få

en bra och säker vård.

Till exempel kan vårdpersonalen läsa i journalen

vilka läkemedel du använder eller

se provsvar och röntgen-bilder innan du

får en behandling.

 

När flera vård-givare har tillgång till

uppgifter om läkemedel som du använder

och behandlingar som du fått tidigare,

kan de ge dig bra vård och behandling.

Du har rätt att läsa din journal

Som patient har du rätt till information

om den vård du får.

Om du vill läsa i din journal kan du

kontakta den verksamhet som

behandlat dig.

Du kan också läsa din journal

genom att logga in på

1177.se

Patient-journalen skyddas

Det som står i din patient-journal

skyddas av sekretess.

Det betyder att det är endast den personal som

vårdar och behandlar dig som har rätt att

skriva och läsa i din journal.

Personalen får inte berätta om det som står i

din journal för andra personer.

 

När personal läser din journal i datorn

registrerar ett data-system vem som

läser journalen och var personen arbetar.

Det är ett sätt att kontrollera att

säkerheten och sekretessen fungerar.

 

Om vårdpersonal som inte har rätt att

läsa din journal öppnar journalen

har du rätt att få veta det.

Flera vård-givare kan ta del av din journal

Det är möjligt för olika vård-givare inom

Region Västerbotten att läsa det som står i

dina tidigare journaler.

Det gäller även privata vård-givare.

När flera vård-givare har tillgång till

uppgifter om läkemedel som du använder

och behandlingar som du fått tidigare,

kan de ge dig bra vård och behandling.

Men du bestämmer själv om en vård-givare

får läsa i dina tidigare journaler.

 

När du söker vård ska personalen informera dig

om att de kan ha nytta av att läsa i tidigare

journaler och vad det innebär för dig.

Systemet med att flera vård-givare kan komma åt

samma journal-uppgifter kallas för

sammanhållen journal-föring.

 

Region Västerbotten kan dela

journal-uppgifter med:

  • Privata hälsocentraler som är med i 
    Hälsoval Västerbotten.
  • 1177 Vårdguiden på telefon
  • Röntgen-avdelningar i Västerbotten, Norrbotten,
  • Jämtland och Västernorrland.
  • Hudläkaren på Ön i Umeå.
  • Axlagården i Umeå

 

Region Västerbotten använder också en

tjänst som kallas nationell patient-översikt.

Det gör att vård-personal på andra platser i

Sverige kan se vissa uppgifter från

din patient-journal,

till exempel om du är överkänslig mot

något läkemedel eller om du har

någon allvarlig sjukdom

Du bestämmer vem som får läsa din journal

Om du inte vill att olika vård-givare ska kunna

läsa det som står i din journal kan du

spärra uppgifterna.

Då fyller du i en särskild blankett eller säger till

vård-personalen att du vill spärra uppgifterna.

Du kan också ringa 090-785 70 04 för att

spärra uppgifterna.

 

Om du spärrar dina uppgifter måste du själv

berätta för nya kontakter du har i vården

vad de behöver veta om dig för att

kunna ge dig rätt vård och behandling.

Om du blir svårt sjuk eller skadad och

till exempel är medvetslös,

kan personalen öppna spärren för att få

viktig information om dig.

 

Du kan när som helst säga till om

du vill ta bort spärren.

 

Den lättlästa informationen är framtagen i samarbete med Centrum för tillgänglig information i Västerbotten, Infomix.

Till toppen av sidan