Regler och rättigheter

Du som talar ett minoritetsspråk

Du som talar ett minoritetsspråk - svenska lättläst

Du som tillhör en nationell minoritet har i vissa fall rätt att få använda ditt språk i kontakt med vården. Se här vad som gäller i olika situationer.

I vissa områden i landet gäller särskilda bestämmelser. För att få information från din region, se till att du valt rätt region i regionväljaren högst upp på sidan.

Vilka är de nationella minoriteterna?

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller romer, judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Om du tillhör en av dessa minoriteter har du rätt att använda ditt språk i kontakt med vissa myndigheter, till exempel de som har ansvar för vård och omsorg.

Det är du själv som avgör om du tillhör en nationell minoritet. Du behöver inget särskilt intyg.  

Vilka språk gäller det?

De nationella minoritetsspråken är:

  • Finska
  • Samiska språk
  • Meänkieli
  • Romska
  • Jiddisch

Lagen gäller alla minoritetsspråkstalande i Sverige, oavsett var i landet du bor. Lagen är starkare i särskilda områden, där språken är vanligare. Dessa områden kallas förvaltningsområden.

Här kan du se om du bor i ett förvaltningsområde och vilka språk som omfattas där du bor.

Vad gäller när jag söker vård?

Du ska kunna få uttrycka dig, och få information och hjälp på ditt språk så långt som det är möjligt. Det gäller när du pratar och när du skriver. Ditt språk är viktigt för att du ska kunna vara delaktig i din vård. Fråga där du söker vård om det finns personal som talar ditt språk. Detsamma gäller även på andra ställen där du söker vård.

Finns det inte personal som talar ditt språk kan du i stället be att få en tolk till ditt vårdbesök. Det är viktigt att du säger till att du önskar tolk redan när du bokar vårdbesöket. Tolken kan då hjälpa dig att ställa frågor och översätta vårdpersonalens svar.

Hur fungerar tolkhjälp?

Ett möte med en tolk kan gå till på olika sätt. Tolken kan vara med på plats, via telefonsamtal eller via videosamtal.

Olika språk beroende på var du bor

Vilka minoritetsspråk som talas kan skilja sig åt beroende på var du bor. Du kan ansöka om att få vård i en annan region om det inte finns personal som talar ditt språk just där du bor. Du kan även be att få skriftlig information på ditt språk. Ibland kan det vara dina närstående som behöver få informationen.

Ibland kan det vara kommunen som står för stöd, vård eller omsorg, och då är det dem du ska kontakta med dina frågor. Det kan till exempel handla om stöd från socialtjänsten eller äldreomsorg.

Vad gäller inom äldreomsorgen?

Om du bor i ett förvaltningsområde för finska, meänkieli eller samiska har du som tillhör någon av dessa minoriteter rätt till service och omvårdnad av personal som talar ditt språk. Den som anordnar äldreomsorg i dessa kommuner är skyldiga att se till att det finns personal som talar språken.

I övriga delar av landet har du rätt till äldreomsorg på ditt språk om det finns personal som kan språket. Den rätten gäller även för dig som talar jiddisch eller romska.

Om du inte är nöjd med vården

Om du inte är nöjd med vården ska du först och främst kontakta den vårdmottagning som klagomålet gäller. Be om tolkhjälp och försök att komma överens med de ansvariga på mottagningen.

Du kan även kontakta patientnämnden i den region du bor. Om det finns en handläggare som kan tala ditt språk kan du få hjälp direkt. Annars kan du skriva till patientnämnden. Då kommer din text att översättas, och du får sedan ett skrivet svar på ditt språk.

Vill du veta mer?

Det är Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län som ska se till att lagen följs.  Sametinget ansvarar för samiska språk och Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för övriga minoritetsspråk.

Sametinget
Enheten för minoritetsfrågor vid Länsstyrelsen i Stockholms län
Webbplats för de nationella minoriteterna
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Texten finns översatt till följande minoritetsspråk

Texten finns översatt till följande språk:

Mer innehåll på lätt svenska

Lätt svenska

Här kan du se det innehåll på 1177.se som finns på lätt svenska. Välj region högst upp på sidan för att se vad som gäller för dig.

1177 på andra språk

Här kan du se en lista med andra språk där det finns översatt material. Sidan är på engelska.

Till toppen av sidan