BEROENDE OCH SKADLIGT BRUK

Alkohol och narkotika, skadligt bruk och beroende

Alkohol och narkotika är exempel på olika droger som du kan bli beroende av. Många former av narkotika är olagliga att använda, tillverka eller sälja. En del former av narkotika kan vara lagliga, men ändå skadliga om du använder dem på fel sätt. Det kan till exempel vara vissa läkemedel eller preparat som du kan handla på nätet.

Om du är beroende använder du alkohol eller narkotika så mycket att kroppen vänjer sig vid att vara påverkad. Då blir det blir svårt att klara sig utan. Att vara alkoholberoende innebär att du inte längre kan styra över ditt drickande.

Risken för att bli beroende är större om du använder drogen ofta eller mycket. 

Om du har blivit beroende leder det ofta till både medicinska och sociala problem. De flesta som dricker för mycket eller använder narkotika är medvetna om problemet. Ändå kan det vara svårt att berätta om det för andra. Då gäller det att försöka prata med någon som du har förtroende för.

Det finns hjälp att få

Om du har problem med alkohol eller narkotika kan du få bra hjälp.

Även du som är närstående kan få hjälp. Hur du själv påverkas av att vara närstående till någon som dricker eller använder narkotika är olika från person till person. Därför är det också olika vilken hjälp du behöver.

Du som har alkoholproblem eller narkotikaproblem kan få samtalsterapi. Ibland behövs också läkemedel. Ofta följer man något behandlingsprogram. Då är det också vanligt att närstående får vara med i behandlingen. Målet är att livet tillsammans ska funka.

Förutom den beroendevård som finns inom sjukvården eller socialtjänsten kan även kyrkan och vissa frivilligorganisationer erbjuda stöd och hjälp.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Stockholms län

Stöd och hjälp för barn och unga i Stockholms län

Följande vårdcentraler samt barn- och ungdomsmedicinska mottagningar i Stockholm har psykologer som riktar sig speciellt till barn och unga. Du kan förstås också kontakta din vanliga vårdcentral - alla vårdcentraler har kurator eller psykolog.

Du kan även kontakta:

Ungdomar med ett konstaterat missbruk får hjälp och stöd på Maria Ungdom.

Behöver du snabbt få vård tar Maria Ungdom Akut emot ungdomar upp till 20 år med riskbruk, missbruk och beroendetillstånd. Maria Ungdom Akuten har öppet dygnet runt.

Stöd och hjälp för vuxna i Stockholms län

På Droghjälpen.se kan du testa dina drogvanor. Dit kan du även ringa anonymt. 

Du kan också kontakta din vanliga vårdcentral - alla vårdcentraler har kurator eller psykolog. Eller kontakta:

Råd på andra språk

Om du är folkbokförd i Stockholms län kan du få kostnadsfria råd på

  • Finska  telefon 1177 vardagar klockan 8–12
  • Arabiska  telefon 08-123 130 80 alla dagar klockan 822
  • Somaliska  telefon 08-123 130 90 vardagar klockan 8–17

Behandling via nätet

Du som är över 18 år och är bosatt i Sverige har möjlighet att få behandling via nätet för att förändra dina alkoholvanor eller sluta röka cannabis. Behandlingen ges av Beroendecentrum Stockholm. Precis som i samtalsterapi får du aktivt stöd från en behandlare, med skillnaden att all kontakt sker skriftligt via nätet. Behandlingen baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och pågår i cirka tolv veckor. Du går behandlingen via 1177 Vårdguidens behandlingsplattform, sob.1177.se. Patientavgiften är 100 kronor per vecka upp till högkostnadsskydd.

För att anmäla dig behöver du BankID eller Freja eID Plus.

Läs mer

Patientversion av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid missbruk och beroende

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för hur missbruk och beroende bör utredas och behandlas. Riktlinjerna innehåller rekommendationer till hälso- och sjukvården om vissa undersökningar och behandlingar som kan vara aktuella för att ta hand om dig.

Inom området finns också undersökningar och behandlingar som görs mera rutinmässigt. De finns inte med i riktlinjerna.

Här kan du läsa patientversionen av de nationella riktlinjerna för missbruk och beroende.

Mer information om alkoholvanor

Alkoholberoende

Så kan du ändra dina alkoholvanor

Här kan du få hjälp mot alkoholproblem

Behandling och stöd vid alkoholproblem

Att vara närstående

Hela familjen påverkas när någon inte mår bra. Som närstående kan man själv behöva stöd. Läs mer här:

Närstående till barn som mår psykiskt dåligt

När en vuxen i familjen inte mår bra

Vad säger Socialstyrelsen om undersökningar och behandling av beroende?

Socialstyrelsen har tagit fram information till patienter och närstående om sina nationella riktlinjer.

Läs patientversionen av riktlinjerna hos Socialstyrelsen.

Sök stöd i patientföreningar

I en patient- och närståendeförening kan man få stöd och råd av andra med liknande erfarenheter.

Patientföreningar och närståendeföreningar

Alkohollinjen

Alkohollinjen ger kostnadsfritt stöd per telefon till personer som vill ha hjälp med att förändra sina alkoholvanor och till personer i deras omgivning.

Ring 020-84 44 48

Alkohollinjen

Våga berätta - för barn

Här finns information om psykisk ohälsa för barn. Ett barn som har det svårt ska inte behöva vara ensam utan har rätt att få hjälp och känna sig trygg. Att våga berätta om jobbiga saker i livet är ett sätt att få hjälp.

För barn - Våga berätta

Till toppen av sidan