Syn

Öppenvinkelglaukom, grön starr

Öppenvinkelglaukom är en ögonsjukdom som gör att ditt synfält sakta krymper. Det är vanligt att inte märka av besvären förrän sjukdomen ger större skador. Därför är det viktigt att bli undersökt. Det finns olika behandlingar som kan hjälpa.

De flesta som får öppenvinkelglaukom är äldre än femtio år. Utan behandling kan synen blir mycket sämre och till slut försvinna helt. Sjukdomen kan bero på att du har ärvt vissa gener. Därför bör du få din syn undersökt regelbundet om du har en förälder eller ett syskon som har sjukdomen.

Öppenvinkelglaukom kallas ibland för grön starr, men har ingenting med grå starr att göra. Grå starr är en sjukdom som gör att ögats lins blir grumlig.

Det finns en annan typ av glaukom som heter akut glaukom eller trångvinkelglaukom. Då får du oftast plötsligt ont i ena ögat som blir rött. Synen blir snabbt sämre och du kan må illa.

Läs mer

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan