Pung och testiklar

Ont i pungen

Det är viktigt att söka vård direkt om du eller ditt barn får ont i pungen. Ibland behövs akut operation för att ta reda på orsaken. Det är större möjlighet att bli helt återställd om du får behandling snabbt.

Det finns flera olika anledningar till att du kan få ont i pungen. I den här texten kan du läsa om några orsaker:

Testikelvridning

En orsak till att det gör ont i pungen är att testiklarna har vridit sig. Det är ovanligt men gör oftast mycket ont. Testikelvridning är vanligast i puberteten, men både yngre barn och vuxna kan få det. Bland yngre barn är det vanligast att det upptäcks vid födseln eller veckorna efter.

Symtom

Vid testikelvridning kan du ha ett eller flera av följande symtom:

 • Du får plötsligt ont i pungen.
 • Pungen blir röd.
 • Testikeln är öm och svullen när du känner på den.
 • Du mår illa.

Ibland gör det ont till och från. Det kan också kännas som ett obehag i pungen.

Läs mer om testikelvridning och hur det behandlas.

Bihanget på testikeln kan också vrida sig

På testikeln sitter ibland ett litet bihang som kan vrida sig och leda till att det gör ont i pungen, men det är inte farligt. Detta är vanligast innan man kommit in i puberteten. Det brukar gå över på några dagar.

Bitestikelinflammation

Bitestiklarna sitter i pungen ovanpå testiklarna. Bitestikelinflammation är en inflammation i ena eller båda bitestiklarna.

Ordet inflammation används när det finns olika tecken på att kroppens försvar har reagerat på en skada eller ett angrepp. Det kan till exempel vara en infektion eller att du fått ett slag mot pungen.

Symtom

Det är vanligt att du har ett eller fler av följande symtom om du har bitestikelinflammation:

 • Ena halvan av pungen är svullen och gör ont.
 • Du känner dig ordentligt sjuk.
 • Du har feber.
 • Du behöver kissa oftare än vanligt.
 • Du känner att det svider när du kissar.
 • Du är öm mellan penisen och ändtarmsöppningen.

Läs mer om bitestikelinflammation och hur det behandlas.

Testikelinflammation

En inflammation i testiklarna kan bero på att en infektion i bitestiklarna har spridit sig.

Symtom

Det är vanligt att ha ett eller flera av följande symtom om du har testikelinflammation:

 • Pungen är svullen och gör ont.
 • Du känner dig ordentligt sjuk.
 • Du har feber.

Ibland kan inflammationen bero på en urinvägsinfektion. Då kan du även ha besvär när du kissar.

Läs mer om testikelinflammation och hur det behandlas.

Inklämt ljumskbråck

Ett ljumskbråck är när ett ställe i bukväggen är försvagat så att bukhinnan och en del av tarmen pressas ut. Det syns som en utbuktning.

Ofta går det att trycka tillbaka allt men ibland går det inte. Då kallas det för ett inklämt ljumskbråck. Vid ett inklämt ljumskbråck kan till exempel blodcirkulationen skadas. Det är ett allvarligt tillstånd.

Symtom på inklämt ljumskbråck

Ett inklämt ljumskbråck märks oftast tydligt. Det är då vanligt att få flera av följande symtom:

 • Du har mycket ont i magen, ljumsken eller pungen.
 • Du har en utbuktning eller svullnad i ljumsken som gör ont och som inte går att trycka tillbaka.
 • Ljumsken eller pungen blir röd.

Ett inklämt ljumskbråck kan ge tarmvred. Det gör då mycket ont i magen. Tarmvred kan vara det första symtomet på inklämt ljumskbråck, eftersom bråcket inte alltid har märkts tidigare. Ett inklämt ljumskbråck kan också skada testikeln.

Barn kan ha fler symtom

Barn som har inklämt ljumskbråck kan dessutom bli trötta, ointresserade av omgivningen och inte ge samma kontakt som vanligt. De äter ofta dåligt och kan också kräkas.

Läs mer om inklämt ljumskbråck och hur det behandlas.

När och var ska jag söka vård?

Sök genast vård på en akutmottagning om du eller ditt barn har ont i pungen, eftersom det kan bero på testikelvridning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Påverka och delta i din vård

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. 

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Läs mer på 1177.se

Så fungerar det manliga könsorganet

Det manliga könsorganet består av flera olika delar. Några sitter utanpå kroppen och en del sitter inuti kroppen.

Könsorgan

Här kan du läsa om sjukdomar och besvär kopplade till könsorganen.

Pung och testiklar

Här kan du läsa om sjukdomar och besvär i pung och testiklar.

Till toppen av sidan