PUNG OCH TESTIKLAR

Testikelvridning

Plötslig smärta i pungen kan bero på att en testikel har vridit sig. Då försämras blodförsörjningen till testikeln och kan ibland upphöra helt. För att testikeln inte ska skadas krävs snabb behandling.

Testikelvridning är vanligast i puberteten, men förekommer även hos yngre barn och vuxna. Bland yngre barn är det vanligast att det upptäcks vid födseln eller veckorna efter.

Symtom

Vid testikelvridning kan du ha en eller flera av följande symtom:

  • Du får plötsligt ont i pungen.
  • Pungen blir röd.
  • Testikeln är öm och svullen när du känner på den.
  • Du mår illa.

Ibland gör det ont till och från. Det kan också kännas som ett obehag i pungen.

När och var ska jag söka vård?

Sök genast vård på en akutmottagning om du tror att du har testikelvridning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Undersökning

Läkaren kontrollerar testikeln med handen. Ibland görs en ultraljudsundersökning. Du kan också få lämna blodprov och urinprov.

Behandling

Du blir opererad om läkaren misstänker att det är en testikelvridning. Först blir du bedövad med lokalbedövning. Sedan gör läkaren ett snitt i pungen och undersöker testikeln och blodkärlen. Läkaren vrider tillbaka den testikel som vridit sig. Hen syr fast testikeln så att den inte kan vrida sig igen.

Efter operationen

Efter operationen ska du undvika fysisk aktivitet och sex under några veckor, medan såren läker. Du kan behöva ta smärtstillande läkemedel de första dagarna efter operationen.

Du ska förstå den information du får

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Till toppen av sidan