Ovanliga infektioner och tillstånd

Malaria

Malaria sprids genom myggor som överför parasiter till människor när de sticker och suger blod. Sjukdomen är allvarlig och kan bli livshotande.

Använd myggmedel om du ska du vara i ett område där malaria finns. Ibland behöver man även ta läkemedel i förebyggande syfte mot malaria.

Var finns malaria?

Risken att bli smittad är störst i Afrika, men sjukdomen finns även i många områden i delar av Sydamerika, Mellanamerika och Asien. Kontakta alltid en vaccinationsmottagning i god tid om du planerar att resa till ett land där du behöver skydd mot malaria.

Så sprids malaria

Alla typer av malaria sprids med myggor som överför parasiter till människor när de sticker och suger blod. Malariamyggan sticker oftast på kvällen och natten.

Symtom

Det tar oftast mellan en och fyra veckor från att det att du blir stucken av en infekterad mygga tills att du blir sjuk. Då kan du snabbt bli mycket sjuk och få allvarliga besvär. 

Det kan vara ett eller flera av följande symtom:

  • Du får feber, frossa och svettningar.
  • Du får febertoppar, ibland med några timmar eller dagars mellanrum.
  • Du får ont i muskler och leder.
  • Du får huvudvärk.
  • Du kan få diarréer, må illa och börja kräkas.

Om du dröjer med att söka vård kan du bli allvarligt sjuk med nedsatt vakenhet, kramper, andningsbesvär och andra organ kan bli påverkade.

Det kan även dröja lång tid innan du blir sjuk i malaria, ibland upp till flera månader och ibland år. Det beror på att vissa malariaparasiter kan ligga vilande i levern och inte ge några symtom. Det är först när parasiterna infekterar blodet som de ger symtom och du blir sjuk. När det händer får du febertoppar.

När och var ska jag söka vård?

Sök genast vård om du får hög feber när du vistas i områden där malaria finns.
För aktuell information kan du läsa mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Kontakta genast en akutmottagning om du blir sjuk inom tre månader efter att du har varit i ett område med risk för malaria. 

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för att få sjukvårdsrådgivning när du är utomlands. Då kan du få hjälp att bedöma symtom. Läs mer om hur du får vård utomlands och vad du behöver tänka på.

Hur kan jag minska risken för malaria?

För att minska risken för att bli smittad är det viktigt att du skyddar dig mot myggstick.

  • Du bör använda ett myggmedel på kvällen och på natten.
  • Du bör också ha impregnerat myggnät över sängen eller luftkonditionering i rummet. Myggnät för fönster och dörrar gör det svårare för myggen att ta sig in.
  • Använd gärna täckande kläder, till exempel en långärmad tröja och långbyxor.

I områden med mycket malaria, såsom stora delar av Afrika, behöver man ta läkemedel i förebyggande syfte.

Det är viktigt att fortsätta att ta läkemedlet även när du har kommit hem igen för att inte insjukna i malaria. Följ noga den information som du får när läkemedlet skrivs ut på recept till dig.

Behandling

Det är mycket viktigt att du får snabb behandling med läkemedel mot malaria. Du behöver oftast vård på sjukhus.

Personer som får behandling i tid blir friska.

Om du insjuknar i Sverige

Du som insjuknar i Sverige får behandling på en infektionsklinik. Malaria är en så kallad anmälningspliktig sjukdom. Det betyder att den läkare som upptäcker att någon har sjukdomen måste rapportera det till regionens smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten.

Påverka och delta i din vård

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Mer på 1177.se

Reseråd och vaccinationer

Här kan du läsa mer om allmänna råd inför resan, information om sjukdomar och vilka vaccinationer som kan behövas.

Allmänna reseråd

Kan jag flyga när jag är gravid, hur skyddar man små barn mot solen och vad kan vara bra att ha med på resan om jag blir sjuk? Det och mycket annat kan du läsa om här.

När du loggar in på 1177.se

Med e-tjänsterna på 1177.se kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Här kan du läsa mer om de olika e-tjänsterna.

Till toppen av sidan