Läkemedel utifrån diagnos

Skydd mot malaria

Malaria sprids genom myggor som överför malariaparasiter till människan när de suger blod. Sjukdomen kan bli livshotande för den som smittas. Du som ska resa till vissa tropiska länder kan behöva skydd mot malaria.

Hur kan jag förebygga malaria?

Du som ska resa till länder där risken att smittas är stor kan ta läkemedel mot malaria i förebyggande syfte. Det gäller särskilt många länder i tropiska delarna av Afrika.

I många städer och turistorter utanför Afrika är däremot risken för smitta väldigt låg eller ingen alls.

Malariamyggan sticker oftast på kvällen och natten.

Tänka på att använda myggmedel

Myggmedel är viktigt att använda, särskilt på underben och fötter. Genom att sova under ett impregnerat myggnät eller med luftkonditionering i rummet minskar du risken att bli stucken.

Det är viktigt att undvika myggstick även om du tar läkemedel mot malaria i förebyggande syfte. Du kan ändå smittas, även om det minskar risken för att bli allvarligt sjuk.

Läkemedel mot malaria

Det finns flera olika läkemedel som kan förebygga och behandla malaria. Vilket läkemedel som passar bäst varierar från person till person och vilket område du ska vistas i.

Kontakta en vaccinationsmottagning senast tre veckor innan avresan, eftersom en del tabletter bör tas en till tre veckor innan ankomst till malariaområde för att ha bäst effekt.

Exempel på läkemedel som du tar genom munnen

Läkemedel som innehåller följande verksamma ämne:

  • atovakvon och proguanil
  • doxycyklin
  • meflokin.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Att tänka på

Tabletterna ska tas regelbundet under resan. Fortsätt att ta tabletterna mellan en vecka till fyra veckor efter att du har lämnat resmålet där malaria finns, beroende på vilket läkemedel du tar. En del tabletter behöver du ta varje dag, andra en gång i veckan. Hur många tabletter du behöver ta beror på ålder och vikt.

Tabletterna ger inte ett fullgott skydd mot malaria. Du kan bli sjuk i malaria till exempel om du avbryter den förebyggande behandlingen för tidigt. Du ska därför söka vård vid feber även om du tagit malariatabletter.

Om du kräks eller har diarré

Om du kräks inom 30 minuter efter att du har tagit läkemedlet så kan du ta ytterligare en tablett eftersom bara en liten del av din dos hunnit tas upp av magsäcken. Om du kräks efter 30 till 60 minuter tar du en halv tablett. Genom att ta en ny hel eller halv tablett får du det skydd du behöver för att inte bli sjuk.

Har du diarré finns skyddet kvar och du behöver inte ta någon ytterligare tablett.

Barn och tabletter mot malaria

Barn kan ta tabletter mot malaria. Barnets ålder och vikt avgör hur stor dos som behövs. En del tabletter mot malaria kan krossas och blandas i mat eller dryck. Du kan fråga på ett apotek eller en vaccinationsmottagning.

Vaccin mot malaria

Det finns i dag inget tillgängligt vaccin i Sverige mot malaria. Det finns två olika vaccin som godkänts av Världshälsoorganisationen, WHO och ges till barn i områden med hög risk för malaria.

Graviditet och amning

Gravida blir svårt sjuka av malaria och det finns även risk för fostret. Det är därför är det särskilt viktigt att gravida tar förebyggande läkemedel mot sjukdomen. Rådgör med läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid eftersom du då inte kan ta vissa läkemedel.

Du kan använda de flesta läkemedel mot malaria när du ammar trots att en liten del av det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om du följer doseringsanvisningarna är det osannolikt att barnet påverkas.

Biverkningar

Det är viktigt att rådgöra med vaccinationsmottagningen och att följa instruktionerna noga. Överdosering av en del läkemedel mot malaria kan göra att du blir allvarligt sjuk.

Alla tabletter mot malaria kan ge biverkningar. Vilka biverkningar du kan få varierar mycket mellan olika sorters tabletter, därför är det bäst att fråga om biverkningarna på vaccinationsmottagningen.

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

Mer information

Har du frågor om läkemedel?

Du kan ringa Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Glömd dos eller överdosering

För de flesta läkemedel är en enstaka bortglömd dos inget större problem. Här kan du läsa mer om glömd dos och överdosering.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar som du eller någon närstående har upplevt. Det räcker med att du misstänker att läkemedlet kan vara orsaken. Anmäl här via en e-tjänst.

Till toppen av sidan