Ovanliga infektioner och tillstånd

Difteri

Difteri orsakas av en bakterie som utsöndrar ett gift. Giftet kan skada många av kroppens organ, som till exempel hjärtat och njurarna. Sjukdomen smittar enbart mellan människor genom kontakt med saliv. Difteri är en livshotande sjukdom om du inte får behandling.

Det är bra att ha ett skydd mot difteri om du ska vara i länder där sjukdomen är vanlig. Vaccination mot difteri ingår i svenska vaccinationsprogrammet för barn. De som har vaccinerats enligt programmet har därför ett skydd åtminstone till 30-årsåldern. Därefter rekommenderas en påfyllnadsdos av vaccin minst vart 20:e år.

Var finns difteri?

Difteri förekommer mest i Afrika och Sydostasien. Ingen har smittats med difteri i Sverige de senaste 25 åren, men några enstaka resenärer har blivit sjuka efter vistelse utomlands.

Så smittar difteri

Difteri smittar endast mellan människor genom kontakt med saliv, till exempel vid kyssar. Du kan också smittas om du dricker ur samma glas eller flaska som en smittad person. Det är ovanligt att en person smittar någon utanför den allra närmaste vänkretsen eller familjekretsen.

Symtom

Inkubationstiden är oftast två till fem dagar. Men du kan vara smittbärare i flera månader utan att bli sjuk. Inkubationstiden är den tid från det att du blir smittad tills du blir sjuk.

Difteri börjar oftast med en infektion i halsen. Du kan då få feber, ont i halsen och svårt att svälja. Symtomen påminner om halsfluss. Efter ett par dygn är det vanligt att du får följande symtom:

  • hosta med slem
  • varig blodblandad snuva
  • svårt att andas.

Huddifteri

Du kan också få hudutslag, så kallad huddifteri. Det är en mindre allvarlig form av sjukdomen. Alla former av difteri behandlas med antibiotika.

När och var ska jag söka vård?

Sök genast vård om du har följande symtom under en utlandsresa i länder där difteri finns:

  • Du har ont i halsen.
  • Du har svårt att svälja eller andas.

För aktuell information kan du läsa mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du tror att du har difteri och har varit i ett område med risk för difteri.

Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 om du vill ha sjukvårdsrådgivning när du är utomlands. Då kan du få hjälpa att bedöma symtom. Läs mer om hur du får vård utomlands och vad du behöver tänka på.

Behandling

Du som är smittad eller sjuk får behandling på sjukhus med antibiotika. Du får dessutom behandling med färdiga antikroppar mot giftet som bakterien utsöndrar, om det är möjligt.

Om du blir smittad i Sverige

Du som blir smittad i Sverige får behandling på en infektionsklinik. Difteri är en så kallad allmänfarlig sjukdom. Det betyder att den läkare som upptäcker att någon har sjukdomen måste rapportera det till regionens smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten. All vård är avgiftsfri, både undersökning och behandling.

Hur kan jag minska risken för difteri?

Sjukdomen kan minskas genom vaccination mot difteri. Nästan alla är vaccinerade genom det svenska vaccinationsprogrammet för barn. Har du inte fått vaccination mot difteri kan du vaccinera dig som vuxen.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård. 

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning.

Mer på 1177.se

Vård vid resa utomlands

Här finns viktig information för dig som ska resa utomlands.

ICE – nödnummer till närstående i mobilen

Sjukvårdspersonal kan snabbt behöva komma i kontakt med dina närstående, till exempel vid olyckor eller om du hastigt blir sjuk. Spara därför telefonnummer till närstående i mobilen och döp kontakterna till ICE.

Reseapotek

Vad du tar med dig i ett reseapotek kan variera beroende på vilket land du reser till och hur lång tid du är borta.

Till toppen av sidan