OVANLIGA INFEKTIONER

Difteri

Difteri orsakas av en bakterie som utsöndrar ett gift. Giftet kan skada många av kroppens organ, till exempel hjärtat och njurarna. Sjukdomen smittar enbart mellan människor, genom kontakt med saliv. Difteri är en livshotande sjukdom om du inte får behandling.

Du kan skydda dig mot difteri med vaccination.

Difteri förekommer mest i Afrika och Sydostasien. Ingen har smittats med difteri i Sverige de senaste 25 åren men några enstaka resenärer har insjuknat efter vistelse utomlands.

Symtom på difteri

Difteri börjar oftast med en svalginfektion och liknar då halsfluss med feber och svårighet att svälja. Efter ett par dygn är det vanligt att du får hosta och varig blodblandad snuva och svårt att andas.

Du kan också få hudutslag, så kallad huddifteri. Det är en mindre allvarlig form av sjukdomen och kan behandlas med antibiotika.

När ska jag söka vård?

Sök vård direkt om du har följande symtom:

  • Ont i halsen och feber i tre-fyra dagar.
  • Svårt att svälja eller andas.

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för att få sjukvårdsrådgivning när du är utomlands.

Så smittar difteri

Difteri smittar enbart mellan människor, genom kontakt med saliv. Bakterien kan spridas genom kyssar. Du kan också smittas om du till exempel dricker ur samma glas eller flaska som en smittad person. Det är ovanligt att en person med difteribakterier smittar någon utanför den allra närmaste vän- och familjekretsen.

Från att du blir smittad tills dess att du blir sjuk går det oftast två till fem dagar. Men du kan vara smittbärare i flera månader utan att bli sjuk.

Behandling

Du som är smittad eller sjuk får behandling på sjukhus med antibiotika.

Till toppen av sidan