Ovanliga infektioner och tillstånd

Difteri

Difteri orsakas av en bakterie som utsöndrar ett gift. Giftet kan skada många av kroppens organ, som till exempel hjärtat och njurarna. Sjukdomen smittar enbart mellan människor genom kontakt med saliv. Difteri är en livshotande sjukdom om du inte får behandling.

Det är bra att ha ett skydd mot difteri om du ska vara i länder där sjukdomen är vanlig. Vaccination mot difteri ingår i svenska vaccinationsprogrammet för barn. De som har vaccinerats enligt programmet har därför ett skydd åtminstone till 30-årsåldern. Därefter rekommenderas en påfyllnadsdos av vaccin minst vart 20:e år.

Var finns difteri?

Difteri förekommer mest i Afrika och Sydostasien. Ingen har smittats med difteri i Sverige de senaste 25 åren, men några enstaka resenärer har blivit sjuka efter vistelse utomlands.

Så smittar difteri

Difteri smittar endast mellan människor genom kontakt med saliv, till exempel vid kyssar. Du kan också smittas om du dricker ur samma glas eller flaska som en smittad person. Det är ovanligt att en person smittar någon utanför den allra närmaste vänkretsen eller familjekretsen.

Symtom

Inkubationstiden är oftast två till fem dagar. Men du kan vara smittbärare i flera månader utan att bli sjuk. Inkubationstiden är den tid från det att du blir smittad tills du blir sjuk.

Difteri börjar oftast med en infektion i halsen. Du kan då få feber, ont i halsen och svårt att svälja. Symtomen påminner om halsfluss. Efter ett par dygn är det vanligt att du får följande symtom:

  • hosta med slem
  • varig blodblandad snuva
  • svårt att andas.

Huddifteri

Du kan också få hudutslag, så kallad huddifteri. Det är en mindre allvarlig form av sjukdomen och kan behandlas med antibiotika.

När och var ska jag söka vård?

Sök genast vård om du har följande symtom under en utlandsresa i länder där difteri finns:

  • Du har ont i halsen.
  • Du har svårt att svälja eller andas.

För aktuell information kan du läsa mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du tror att du har difteri och har varit i ett område med risk för difteri.

Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för att få sjukvårdsrådgivning när du är utomlands. Då kan du få hjälpa att bedöma symtom. Läs mer om hur du får vård utomlands och vad du behöver tänka på.

Behandling

Du som är smittad eller sjuk får behandling på sjukhus med antibiotika. Du får dessutom behandling med färdiga antikroppar om det är möjligt.

Om du blir smittad i Sverige

Du som blir smittad i Sverige får behandling på en infektionsklinik. Difteri klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom. All vård är avgiftsfri, både undersökning och behandling.

Hur kan jag förebygga risken för difteri?

Sjukdomen kan förebyggas genom vaccination mot difteri. Nästan alla är vaccinerade genom det svenska vaccinationsprogrammet för barn.

Till toppen av sidan