Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Riktlinjer för bild och video

Riktlinjer för film på 1177.se

Film har blivit ett allt mer självklart format för inhämtning av kunskap. Med filmer kan vi öka tillgängligheten till vårt innehåll. Filmer kan bäddas in i artiklar på 1177.se men också spridas i sociala medier av regionerna.

Till 1177.se kan vi skapa olika typer av filmer, som till exempel sammanfattningar av långa och faktatunga artiklar eller tips på vad du kan göra själv för att förbättra din hälsa. Många personer föredrar att ta till sig information via rörlig media framför långa texter, på så vis ökar filmer tillgängligheten till vårt innehåll på 1177.se.
 
Samtidigt behöver vi följa tillgänglighetskraven i våra filmer. Läs mer under rubriken "Tillgänglighet".  
  
Film kan ha olika funktioner beroende på var den publiceras. En film i sociala medier kan behöva ha ett annat uttryck än det som publiceras i faktaartiklar på 1177.se, men de ska alltid följa våra riktlinjer. 

Innehåll i filmer

 • Filmer på 1177.se ska följa redaktionella processer precis som allt annat innehåll vi publicerar. 
 • Innehåll i filmer som ligger nationellt på 1177.se ska gälla i hela landet, filmer som ligger regionalt ska gälla i hela regionen. 
 • Alla filmer på 1177.se ska ha invånare som målgrupp.  
 • Språket i filmerna ska följa de språkliga riktlinjerna, så långt det är möjligt. I vissa fall kan man behöva anpassa vissa skrivregler, för att det ska fungera bättre i film. Rådgör med språkgruppen om du är osäker.   
 • Bilder ska följa bildriktlinjerna.
 • Designen ska följa de grafiska riktlinjerna för 1177.se och de grafiska riktlinjerna för video och tv. Använd gärna våra filmmallar för utformningen av grafiken. De finns att ladda ner i bildbanken
 • Filmer på 1177.se ska hållas korta, helst under 1-2 minuter.
 • Det finns riktlinjer för att ta fram film till 1177.se.   

Rättigheter

 • Det ska finnas publiceringsrättigheter för alla filmer som bäddas in på 1177.se. Läs mer om avtal och bildrättigheter.
 • Det ska finnas skriftliga godkännanden, till exempel modellavtal, från alla som medverkar i bild i filmerna. 
 • Det ska finnas publiceringsrättigheter för all musik som används i filmerna. 

Tillgänglighet och film på 1177.se

 • Alla filmer ska ha en speaker. 
 • Alla filmer ska ha en undertext. Undvik inbränd undertext, om inte formatet kräver det, exempelvis en film till ett väntrum. Om du ska använda inbränd undertext så måste den vara tillräckligt stor och ha bra kontrast, rekommendationen är vit text på svart bakgrund.
 • Om det händer saker i bilden som inte framgår i dialogen eller speakern behöver det syntolkas. Det kan till exempel göras genom att man lägga på en tydlig och bra speaker i den ordinarie filmen som förtydligar sådant som händer i bild. Alternativt kan man göra en egen syntolkad version av filmen. 
 • Det finns inget krav på teckenspråkstolkning i webbtillgänglighetsdirektivet. Däremot är teckenspråk ett förstaspråk för många personer och vi har ett ansvar att skydda och främja det svenska teckenspråket. 
 • Tänk på att texter i filmer behöver ligga så att alla hinner läsa, en bra regel är att du ska kunna läsa igenom texten tre gånger innan den försvinner. 
 • Var försiktig med bakgrundsmusik i filmer. Undvik att ha musik och speaker samtidigt eftersom det kan göra det svårt att uppfatta vad speakern säger.
 • Filmen ska ha ett bra filnamn. Döp filen endast till vad den handlar om, till exempel munskydd.mp4. Undvik att ha versioner eller orelevant information i filnamnet, till exempel Munskydd-version2.mp4 eller munskydd-kvadratisk.mp4. Filnamnet läses upp av skrämläsaren i samband med uppspelning, till exempel säger skärmläsaren "starta uppspelning, munskydd", om filmen heter munskydd.mp4.

Publicering av filmer på 1177.se

 • Filmer kan bäddas in från Mediaflow, se instruktioner. 
 • Filmer som publiceras på 1177.se ska helst ligga inbäddade i artiklar och inte ligga som egna filmsidor.
 • Regionala filmer ska publiceras i Mediaflow, antingen via ett eget konto eller Ineras regionala Mediaflowkonto. 
 • Undvik att publicera filmer från externa organisationer, eftersom vi inte har kontroll över produktionsprocessen och avtalen med filmare och medverkande. Gör en textlänk till den externa filmen. Vi ska inte bädda in filmer från Youtube eller Vimeo.  
 • I filmblocket i Epi ska du ange Title. Det är som en alt-text för filmen. Börja med "Film om" Till exempel: Film om hur du använder munskydd. Det räcker inte med att du skriver munskydd, eftersom titeln måste berätta vad filmen kommer visa. De som använder skärmläsare får då information om vad filmen kommer förmedla.
 • I avsändarrutan skriver du in Filmproducent och produktionsår i övrig roll. Exempelvis Filmproducent, produktionsår 2018: Studio Kupol. Är filmen gjord under 2020 behöver ni även skriva månad. Eftersom ökade lagkrav på tillgänglighet började gälla 23 september 2020. 

Ljudfiler

I dagsläget finns inte någon ljudspelare i Epi. Ljudfiler kan däremot göras om till filmformat och laddas upp via Mediaflow. Ljudet behöver då kompletteras med bild eller bildspel, ofta används en statisk bild genom hela ljuduppspelningen.

Till toppen av sidan