Tillämpningar

Video/TV

Här ser du exempel på video eller film. Tänk på att ha en tydlig början och ett tydligt slut.

Läs mer om den visuella identiteten

Generella principer

Övergripande principer för vår visuella identitet är cirkeln som grund, mjuka former, kontraster i typografi och röd som närvarande men inte dominerande färg.

Grafiska element

Cirkeln är vår grund. Läs om hur du använder den i textplattor, bildmasker och ikoner.

Bildriktlinjer för 1177

Läs bildriktlinjerna som gäller för 1177 och vad du ska tänka på när du väljer bilder.

Till toppen av sidan