Riktlinjer för bild och video

Så tar du fram film till 1177.se

En film som publiceras på en nationell artikel på 1177.se ska vara nationell. Om filmen är regional ska den gälla för hela regionen. Den ska vara utan värderingar, känslor och ha enkla och korrekta fakta. Filmen ska vara till för invånaren och fokusera på det invånaren vill veta.

Filmen ska följa 1177:s gemensamma riktlinjer som vår grafiska manual, bildriktlinjer och språkriktlinjer samt tillgänglighetslagen och GDPR.

Det finns flera saker att tänka på för att filmen ska passa på 1177.se.

Innan du börjar

 • Informationen i filmen ska vara enkel och lätt att förstå för alla oavsett om tittaren varit i kontakt med vården eller inte.
 • Filmer på 1177.se första instansen till information och ska fungera för alla personer. Därför ska innehållet vara enkelt och grundläggande. Information ska inte vara på avancerad nivå.
 • En film på 1177.se ska vara en del av en artikel. Filmen kan till exempel ge råd inom en del av artikeln, svara på en fråga eller beskriva fakta. Undvik att ha en film placerad på en egen sida.
 • Informationen i artikeln, både text och film, ska vara samstämmig.
 • Ha ett ämne per film. Undvik att ha olika ämnen i samma film även om det gäller ämnen som hör ihop. Gör hellre fler filmer där varje film håller sig till ett ämne. Exempelvis en film om cellprovtagning och en annan film om HPV-vaccin.
 • Ha en informationstyp som instruktioner, fakta eller ett budskap per film. Exempelvis gör varsin film om hur ett Cellprov går till, effekten av HPV-vaccin och varför det är bra att vaccinera sig.
 • Håll filmen fri från värderingar, känslor eller förutfattade meningar om den som tittar på filmen. Det är sällan alla som tittar på filmen som känner igen sig. Undvik därför formuleringar som ”I en värld full av måsten”, ”Du som är orolig” eller ”Du som fått en kallelse”.
 • Filmen ska vara kort, runt en minut. Max 3 minuter.
 • Filmen ska utgå från invånarens perspektiv. Det innebär att det som vårdpersonalen vill informera om inte alltid är relevant. Invånaren vill ofta få enkel information och få svar på frågor om undersökningen gör ont eller hur lång tid det tar att få provsvaret. Vårdpersonalen kanske vill informera om hur tekniken fungerar, allmän statistisk eller ge mer avancerad medicinsk information. Håll informationen enkel och grundläggande.
 • Filmerna måste följa tillgänglighetslagen med bland annat undertext och syntolkning.

Så skriver du ett filmmanus

Ett filmmanus är ett talmanus och ett bildmanus. Tänk på att ha korta scener där det beskrivs tydligt vad som ska ske i bild och vad som ska sägas.

Här är ett exempel på hur det kan se ut.

Här kan du se ett exempel på hur ett filmmanus kan se ut.

Tänk på det här när du skriver talmanus

 • Skriv talspråk, du-tilltal och korta meningar.
 • Aktiva uppmaning. Gör så här, lyft benet. Gå rakt på sak. Undvik ord och meningar som försök, det kan vara olika för olika personer, det kan vara bra att testa.
 • Läs talmanuset högt för dig själv och ta tid för att se att filmen inte blir för lång och att informationen kommer i logisk ordning. Tänk på att det ofta blir mer pauser för att tajma med filmklippen.
 • Se till att få med alla informationsbärande delar sägas i talmanuset. Filmer ska vara syntolkade enligt lag. Detta inkluderar filmens rubrik och outro.

Tänk på det här när du skriver bildmanus

 • Lägg till bilder eller illustrationer som återspeglar din vision av hur varje scen ska se ut.
 • Skriv en beskrivning under bilderna för att förklara vad som händer i scenen.
 • Dela upp en scen om den är för lång. Det ger en bättre överblick.

Riktlinjer och lagar som måste följas

 • Filmer på 1177.se ska följa våra övergripande riktlinjer för bild, film och språk.
 • Filmen ska följa tillgänglighetslagen.
 • Filmens material måste följa GDPR och ha korrekta avtal. Vi undviker bildbyråbilder på grund av modellavtal och GDPR.
 • Det viktigt att din film följer 1177:s grafiska profil. Tittarna ska känna igen sig och veta att de tittar på film från 1177. Vi har filmmallar som ska användas i största utsträckning.
Till toppen av sidan