Riktlinjer för bild och video

Bildriktlinjer för 1177 och UMO

Det här är ett stöd för dig som beställer eller producerar visuellt innehåll till 1177 eller UMO. Riktlinjerna gäller både för illustrationer, fotografier och film.

De viktigaste punkterna i bildriktlinjerna är:

 • Våra bilder ska inspirera till bra beslut när man vill må bättre. Vi ger inspiration, trygghet, stöd och hopp.
 • Våra bilder ska hålla hög kvalitet, både tekniskt och innehållsmässigt.
 • Våra bilder ska vara tillgängliga och lätta att förstå
 • Invånaren ska vara huvudperson i bilden
 • Alla våra bilder ska vara inkluderande, stärkande och normkritiska.

Vi har ett brett innehåll på våra sajter med allt från lättsamma hälsoråd och sextips till tyngre texter om psykisk ohälsa eller cancerbesked. Därför är det viktigt att vi anpassar bildspråket efter det innehåll som ska förmedlas.

Bilder har en viktig funktion för helhetsupplevelsen, det är bland det första våra besökare ser när de öppnar en sida och intrycket kan påverka hela läsupplevelsen. Därför är det viktigt att vi är noggranna med bildarbetet, precis som vi är med vårt övriga innehåll. Låt bildarbetet få ta tid.

Bilder ska inspirera till bra beslut när man vill må bättre

Bilder i artiklar ska lyfta det som är viktigt i den aktuella artikeln. Fokus ska ligga på möjligheter, lösningar och trygghet. Däremot ska vi undvika att visa på det jobbiga i situationen. På 1177 använder vi inga bilder på personer som är skadade, hotade eller befinner sig i utsatta situationer. Till exempel barn som får utbrott eller en ledsen person som sitter och gråter.

Här är några exempel på hur vi har bildsatt:

Till en text om en svår situation på 1177 visar vi värme, trygghet och hopp. Kanske en kram/klapp från en anhörig eller annat typ av stöd. Det är viktigt att vi visar respekt för människor i en svår situation. Det kanske inte passar med jätteglada personer i det här sammanhanget? Fokusera istället på värme och omtanke i bilden.
Till innehåll om att må dåligt på UMO visar vi två personer som pratar. Vi illustrerar då hur man kan hantera svåra känslor, istället för att visa ett ledset ansikte eller en illustration med mörka moln.

Våra bilder ska hålla hög kvalitet, både tekniskt och innehållsmässigt

Våra sajter har hög trovärdighet bland våra användare. För att bibehålla trovärdigheten behöver även våra bilder ge ett seriöst uttryck. Det handlar både om hur bilderna rent tekniskt är utformade och vad de innehåller.

Fotografier ska hålla hög teknisk kvalitet. Till exempel får bilden inte vara lågupplöst, den ska vara balanserad i färgtonerna och i kontraster och inte ge för rörigt intryck.

Innehållsmässigt ska bilderna vara korrekta, precis som övrigt innehåll på våra sajter. Be alltid en faktagranskare kolla på bilden om en bedömning. Här är några saker att vara uppmärksam på:

 • Hygienriktlinjer ska följas i alla vårdsituationer. Ha koll på vad som gäller kring till exempel ringar, långärmade tröjor, munskydd och handskar.
 • Medicinsk-teknisk utrustning och hjälpmedel ska används på rätt sätt. Ta hjälp av någon som kan utrustningen så att det blir rätt. Se också till att utrustningen eller hjälpmedlet är aktuellt och inte för gammalt.
 • Medicinska bilder måste vara representativa för symtomet, sjukdomen eller behandlingen som bilden ska visa.
 • Bilder på utslag och hudsjukdomar ska visas på olika hudtyper. Beskriv även i text hur utslagen ser ut på olika hudtyper för att komplettera bilden.

Våra bilder ska vara tillgängliga och lätta att förstå

Våra sajter ska vara tillgängliga för alla och våra illustrationer och fotografier måste vara tydliga och enkla att förstå. Förklara en sak i taget. När det är mycket som behöver förklaras i en bild är det bättre att göra en animation eller en hel film.
Vi undviker bilder som är svårtolkade, abstrakta eller konstnärliga.
Undvik att visa felaktigheter. Vi visar hellre lösningar och goda exempel.
På 1177 undviker vi helt att sätta ett kryss över felaktiga beslut. I stället för att sätta ett kryss över ett felaktigt sätt att använda munskydd så visar vi hur det ska användas.

Vardagliga bilder

Våra bilder ska upplevas som vardagsnära och dokumentära. Vi visar verkligheten som den ser ut, hemma, i vår vardag eller i en vårdmiljö. Vi undviker reklamiga bilder som upplevs som arrangerade eller fotograferade i en studio.

En bild som visar en situation mitt i vardagen.

Var försiktig med humor

Ibland är det bra att lätta upp med lite humor, men det är en balansgång. Humor påverkas av kultur och kontext och det är lätt att hamna fel. Vi undviker ironiska skämt, då det kan exkludera den som inte förstår ironi, till exempel personer med autism. Tänk alltid igenom vilken typ av förförståelse som krävs för att förstå det roliga, så att bilden inte exkluderar grupper oavsiktligt.

Från UMO:s text om autism "Nära skjuter ingen hare”, är ett ordspråk som betyder att man nästan lyckades med något. Men vissa som har autism kan tro att någon faktiskt pratar om att skjuta harar.

Undvik text i bilder

Av tillgänglighetsskäl är det bra att undvika text i bilder. Men ibland behövs text till exempel för att peka ut delar i illustrationer. Då är det extra viktigt att tänka på det här:

Vi ska inte använda medicinska termer i våra bilder, språket ska vara vardagligt, se våra språkliga riktlinjer. Kroppsdelar benämns alltid singularis i bestämd form, till exempel ”hjärtat” eller ”armen”.

Invånaren ska vara huvudperson i bilden

Våra bilder ska vara stärkande och lyfta fram invånarens perspektiv och behov. Det gör vi till exempel genom att visa trygga vårdmöten, delaktiga invånare och verkliga situationer.

Att en person är huvudperson kan synas genom att den är i fokus, har en central plats i bilden eller på annat sätt drar till sig blicken.

I ett sammanhang där patienter möter vårdpersonal ska det synas att patienten är trygg och delaktig i sin vård. Det kan till exempel visas genom ansiktsuttryck eller i samspelet mellan personal och patient.

I den här bilden från UMO är det den unga som syns framifrån och lite ovanför den vuxna.
En läkare lyssnar på lungorna på ett barn med ett stetoskop. Fotografi.
Invånare i centrum. Barnet visar trygghet till vårdpersonalen.

Alla våra bilder ska vara inkluderande, stärkande och normkritiska

Våra webbsidor är välbesökta och vi har varumärken med hög kännedom. Det medför ett extra stort ansvar att motverka skeva normer och stereotyper i våra bilder. Vi vill med våra bilder bidra till lika villkor. Alla ska, på bästa sätt, ha möjlighet att förstå, känna igen sig och bli stärkta i mötet med 1177, UMO och Youmo.

För oss innebär det normkritiska perspektivet bland annat det här:

 • Vi granskar och utvärderar vårt bildmaterial utifrån ett normkritiskt perspektiv
 •  Vi ifrågasätter normer och försöker utmana dem i vårt bildmaterial.
 • Vi synliggör personer och grupper som befinner sig inom och utanför normen.

Vi tror inte att alla kommer att känna igen sig i varje bild, på varje artikelsida, i varje film. Det är en omöjlig uppgift. Men på totalen ska det finnas en spridning av utseenden, platser, personliga uttryck och stilar.

Att tänka på när det gäller inkludering

 • Våra bilder ska visa en bredd av olika utseenden på människor. Vi visar olika hudfärger, klädstilar, kroppsformer, könsuttryck och funktionsförmågor.
 • Våra bilder ska visa en bredd av miljöer och samhällsklasser, till exempel stad, landsbygd, förorter, höghus och villakvarter.
 • Våra bilder visar en bredd av familjer, hem och relationer. Till exempel familjer som består av bara mammor, ensamstående pappor, adoptivföräldrar eller unga i HVB-hem.
 • Även vinkel och perspektiv är viktiga. Personerna i bilden uppfattas olika om bilden är tagen uppifrån eller nerifrån. Vem får synas ur vilket perspektiv?
 • Vem gör vad i bilden. Vem är aktiv, vem är passiv? Finns det en överrepresention av ett visst kön eller utseende i den passiva rollen?
 • Utmana dig själv genom att bryta normer! Vid en fotografering kan man testa att byta plats på personer och se vad som händer i bildens berättelse.

Tips för att bredda representationen i ett innehåll

För att få fram hur spridningen ser ut i ditt material kan du räkna bilderna inom ditt område. Hur ser representationen ut utifrån olika utseenden, funktionsvariationer, platser och perspektiv?

Kollage med en bild tagen snett uppifrån, en bild tagen nerifrån.
Samma bild från olika perspektiv skapar helt olika intryck av samma person.
Det behöver finnas en bredd i allt innehåll. Den här bilden från UMO illustrerar en artikel om samtycke.
Från UMO:s film: Därför mår du bra av att träna och röra på dig, där rullstolsbasket är ett av flera exempel på rörelse. En rullstol ska inte bara synas i en artikelsida om funktionsnedsättningar. Rullstolar kan synas i allt vårt innehåll.
I en artikel om träning på 1177 visar vi en person med en sensor på armen.

Modeller och medverkande

Det är viktigt att vi är tydliga med alla som medverkar i våra fotograferingar eller inspelningar hur bilderna kommer att användas och i vilka sammanhang. Vi skriver alltid modellavtal med de som medverkar.

 • Vi tar alltid bort bilder om någon vill dra tillbaka sitt medgivande.
 • Undvik att anlita kända modeller som ofta syns i andra kampanjer om det går.

Se till att våra bildriktlinjer efterföljs även av anlitade fotografer och producenter. Var alltid aktiv och delaktig när modeller för fotograferingar eller filmer ska rekryteras.

Undvik varumärken i bild

Våra sajter ska vara fria från kommersiella intressen. Undvik så långt det är möjligt att visa loggor och varumärken på kläder och andra synliga ställen i bilderna. Informera modeller om lämpliga kläder inför fotograferingar.

Tonalitet 1177

1177s tonalitet ska förstärka de viktigaste punkterna i bildriktlinjerna: Invånaren i fokus, verklighetstrogna, trygghet och en tydlighet som gör det enkelt att förstå. Tonaliteten är ljus för att skapa en positiv känsla. Det gör vi genom att utgå från följande tonalitet:

Fotografi och video

Bilden ska vara naturlig, ljus och så lik verkligheten som möjligt. Färgerna ska uppfattas naturliga och bilden ska inte ha något färgstick åt det gula eller blåa hållet. Använd helst det naturliga ljuset.

Ett kort skärpedjup är att föredra för att få fokus på det viktiga i bilden, vare sig det är ett möte mellan två personer eller på en venkateter. Kontrasten i bilden ska kännas naturlig och det svarta ska ha nyanser.

Känslan ska vara dokumentär och trovärdig. Personerna aktiva, engagerade och trygga.

Undvik stylade modeller och konstlade poser. Försök fånga ögonblick som känns spontana, verklighetstrogna och vardagliga.

Bilden ska vara naturlig, ljus och så lik verkligheten som möjligt. Personerna aktiva, engagerade och trygga.

Animation

Animationen ska vara enkel, verklighetstrogen och neutral. Animationen får inte ta fokus från fakta som den animerade filmen ska presentera. Den ska ha få färger, tunna linjer och gärna vara i 2D. Karaktärerna ska ha naturliga proportioner.

En enkel animation med få färger och tunna linjer som inte tar fokus från fakta.

Animationen ska följa 1177s grafiska riktlinjer.

Animationerna kan anpassas till olika målgrupper, till exempel ett mer lekfullt uttryck till barn.

Karaktärerna har ett mer lekfullt uttryck men har fortfarande naturliga proportioner.

Medicinsk illustration

Illustrationerna ska vara anatomiskt korrekt och vara enkla att förstå och simpla i sin utformning. De ska ha få färger, tunna linjer och vara i 2D. Undvika att visa insidan och utsidan av kroppen samtidigt. Kroppskonturen ska vara könsneutral.

Genomskärning av käken med öronspottkörteln, tungspottkörteln, underkäksspottkörteln och kanal för saliv. Illustation.
Anatomisk illustration i 2D som är anatomisk korrekt.

Tonalitet UMO

UMO:s bilder har en mer lekfull och lättsammare ton med en blandning av illustrationer, fotografier och kollage. Bilderna får gärna vara färgrika och ska harmonisera med UMO:s färger.

På sektionsstartsidorna har vi en rundad form som ramar in bilden. Den här kommer från sektionsstartssidan ”Jag” på UMO.se, som handlar om identitet. En grupp unga med olika stilar och uttryck.

UMO:s bildspråk håller på att förändras från ett sammanhängande illustrationsmanér till en blandning av illustrationer, fotografier och kollage. Fotografier ska upplevas som vardagliga, dokumentära och verklighetsnära. Men till skillnad från 1177:s bilder kan UMO:s bilder kännas mer som ett privat fotoalbum och vi använder gärna kamerablixten för att förstärka ögonblickskänslan.

Många av UMO:s ämnen är känsliga och behöver bildsättas på ett sätt som inte känns utpekande för personerna som medverkar i bild. Därför kan fotografier också användas i kollage där vi kan kombinera detaljbilder med miljöer och personer. Fotografier kan också användas tillsammans med ett färgfilter från UMO:s färgpalett, det är också ett sätt att minska fokuset på personen i bild.

Vi visar unga personer med en bred variation av uttryck och stilar.
Bilder för UMO ska genomsyras av UMO:s kärnvärde empowerment.

Kollage på UMO om kondomer.
Fotografi från UMO.se. Vardaglig hemmamiljö.

Illustrationer på UMO.se

Motiven är enkla och avskalade. Ibland kombineras motiven med en färgad eller mönstrad bakgrund. Färger hämtas delvis från UMO:s palett för att skapa harmoni.

Till toppen av sidan