Riktlinjer för språket

Introduktion till språkriktlinjer

Riktlinjerna är ett stöd för dig som skapar innehåll till 1177 eller UMO.

Vi utgår från Språkrådets rekommendationer. De finns i boken Svenska skrivregler och i klarspråksprincipen. Vi följer rekommendationerna i Svenska Akademiens ordlista, SAOL. Den form av ordet som står först i SAOL är den som ska användas. 

I riktlinjerna finns fler tips på böcker och webbplatser med språkregler och språkråd. 

Till toppen av sidan