SÅ SKYDDAS OCH HANTERAS DINA UPPGIFTER

Personuppgifter i vården

Varje gång du är i kontakt med vården registreras uppgifter om dig. Uppgifterna behövs för att din vård ska bli bra och säker. Uppgifterna får bara användas av dem som är behöriga till det.

Till toppen av sidan