Välj region för att få mer information från 1177.se

Välj region för att få mer information från 1177.se
karta

Så skyddas och hanteras dina uppgifter

Det är noga bestämt hur uppgifter om dig och din vård får hanteras. Här kan du läsa om vad som gäller för dina personuppgifter och din journal. Du får också veta hur sekretessen och tystnadsplikten fungerar i vården.

En hand håller i en mobil med mobilt bank-id. Fotografi.