Barn- och ungdomspsykiatri Västmanland

Västmanlands sjukhus Västerås, Ingång 22, Västerås

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Sjukresebeställning
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–16.00
Tisdag08.00–16.00
Onsdag08.00–16.00
Torsdag08.00–16.00
Fredag08.00–16.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Västmanlands sjukhus Västerås, Ingång 22, Västerås
Län, kommun:
Västmanlands län, Västerås
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås, 721 89 Västerås

Publicerad: 2022-03-10

Det pågår sprängning i området för att förbereda marken för det nya akutsjukhuset i Västerås. Information om pågående och planerade arbeten på sjukhusområdet i Västerås finns på webben: http://www.regionvastmanland.se/arbeten
Det finns skyltning och hänvisningar på området i de fall då vägar är avstängda eller leds om.

Publicerad: 2024-03-11

På grund av ombyggnationer kan det vara svårare att hitta parkeringsplatser. Kom gärna 30-40 minuter före din bokade tid för att parkera och hitta till din mottagning. Om möjligt, välj ett annat färdsätt än bil eller få skjuts av en anhörig. Tack för ditt tålamod!

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) utreder, behandlar och ger stöd till barn och ungdomar under 18 år med allvarlig psykisk ohälsa, till exempel nedstämdhet/depression, oro/ångest och svårigheter att hantera känslor och relationer till andra. Det är vanligt att barn och ungdomar som har stora svårigheter att fokusera och koncentrera sig söker hjälp hos oss.


Vägen in till BUP är via den länsövergripande mottagningen BUP Start som är placerad i Västerås, längre ned på sidan under relaterade mottagningar hittar ni BUP Start.

Så om ditt barn inte redan har en pågående kontakt på BUP så är det dit du ska vända dig. Vi erbjuder nyanmälda barn och ungdomar ett första bedömningssamtal inom 30 dagar och ett andra besök inom ytterligare 30 dagar, enligt den förstärkta vårdgarantin.

Vi arbetar med barnens och ungdomarnas behov i fokus. Arbetet utgår från evidensbaserade metoder som har visat sig fungera inom barnpsykiatri. All personal arbetar under sekretess och har därmed tystnadsplikt. Samverkan med barn- och ungdomskliniken och barn- och ungdomshabiliteringen samt skola, förskola och socialtjänstens familjeenheter i kommunerna är en viktig del av BUP:s arbete.


Besök hos Barn- och ungdomspsykiatrin är kostnadsfria, men uteblir man från ett bokat besök utan att höra av sig debiteras det.

Driftsform: Region

Till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) kommer barn och ungdomar upp till 18 års ålder med måttlig till allvarlig psykisk ohälsa. Vägen in till BUP är via den länsövergripande mottagningen BUP Start som är placerad i Västerås.

Om ditt barn har tankar på att inte vilja leva, ring direkt till BUP Akutmottagning; 021-17 57 46.

Om du som förälder är orolig för ditt barns psykiska hälsa kan du i första hand kontakta din vårdcentral för en första rådgivning då vårdcentralen har resurser för psykologiskt stöd. Om tillståndet försvåras eller bedöms som allvarligt kan en remiss till BUP bli aktuellt.

 • Om det är första gången du vänder dig till BUP ska du kontakta BUP Start. Det är en länsövergripande mottagning placerad i Västerås och vägen in till BUP. Du kan själv söka vård på BUP genom att skicka in en egen vårdbegäran antingen genom att logga in i e-tjänsterna eller skicka in en pappersblankett. Film om BUP Start

  Om ditt barn har tankar på att inte vilja leva, ring direkt till BUP Akutmottagning; 021-17 57 46.

  Om du redan har en kontakt på BUP eller har fått en kallelse kontaktar du din mottagning direkt.

 • Vid ett första samtal på BUP, oftast med hela familjen, görs en bedömning av hur vi bäst tillsammans ska kunna hjälpa barnet/ungdomen till en bättre psykisk hälsa. Vid en bedömning ställs alltid många frågor om sådant som påverkar psykisk ohälsa. Man frågar om nuvarande och tidigare familjesituation, skolsituation, fritid och relationer till kompisar och andra viktiga personer. Man frågar också om barnets/ungdomens tankar, känslor och sätt att reagera i olika situationer. En bedömning innehåller även medicinska frågor som till exempel tidigare och nuvarande sjukdomar och ärftlighet för olika tillstånd.

  Ibland görs en fördjupad utredning av barnets/ungdomens psykiska ohälsa eller misstänkta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behandlingen ges individuellt tillsammans med barnet/ungdomen och med familjen där föräldrar och övriga familjemedlemmar deltar. Barn, ungdomar och föräldrar kan också, i vissa fall, erbjudas gruppbehandling. Ibland erbjuds medicinsk behandling.

  Behandlingen kan se olika ut beroende på vilka behov barnet/ungdomen har. Som exempel kan nämnas familjesamtal, enskilda samtal, medicinering, gruppverksamhet, föräldrautbildning.

 • Bedömer, behandlar och utreder allvarlig psykisk ohälsa, psykiatrisk sjukdom och psykiatrisk funktionsnedsättning hos barn och ungdomar.

  BUP Fagersta
  BUP Köping
  BUP Sala
  BUP Västerås

 • Tar emot barn och ungdomar som har ett omedelbart behov av bedömning och professionell  hjälp.

  BUP akutmottagning Västmanland

 • Erbjuder kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård för barn och ungdomar.

  BUP avdelning 99 Västmanland

 • En specialiserad verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med ätstörningsproblem.

  Ätstörningsenheten

 • GRUPPBEHANDLING - OFTA DE FÖRSTA INSATSERNA SOM ERBJUDS
  Många barn och ungdomar är i behov av insatser från barn- och ungdomspsykiatrin. För att räcka till för så många som möjligt och undvika kötid erbjuder vi insatser i grupp, vi har ett brett utbud av grupper som riktar sig till individer med olika typer av symptom.

  Vilka grupper som ges kan variera och skilja sig åt mellan våra mottagningar. Ibland erbjuds grupper både i Västerås, Köping, Sala och Fagersta. Oavsett var i länet du bor kan du anmäla dig till den grupp/ort som passar ert behov. Om du kan tänka dig att resa får du plats på den ort som snabbast kan erbjuda plats – om du endast vill gå utbildning nära där du bor, kan du få vänta lite på plats. Många grupper ges idag också digitalt via Teams.

  Gruppbehandlingar är den insats som vi ofta erbjuder först. Barnets symptom styr vilken gruppinsats som blir aktuellt för er del och det är alltid en bedömning av oss som professionella, vad som kan vara lämpligt.

  Exempel på våra gruppbehandlingar:
  BUP BASBEHANDLING
  Samtal om vanliga symtom och upplevelser, livsstilsfaktorers påverkan samt hur dåligt mående kan inverka på relationer. Fokus kommer också att ligga på hur man som kan förebygga att situationer och mående försämras och hur man kan bemöta och hantera det som uppstår. Vi träffas vid tre tillfällen och du som barn/ungdom har med dig en viktig vuxen person. Behandlingen utgör basen i flertalet av de tillstånd som vi möter inom BUP.

  HANTERA KÄNSLOR
  Syfte är att öka sin medvetenhet kring känslor och lära sig hitta strategier som hjälper en att hantera starka känslor. Vi träffas vid fem tillfällen och du som ungdom har med dig en viktig vuxen person.

  UNIFIED PROTOCOL (UP)
  Riktar sig mot ungdomar som har någon form av ångest, nedstämdhet eller känslomässiga svårigheter. Behandlingen syftar till att ge deltagarna redskap för att kunna hantera sina svårigheter genom att arbeta med tankar, känslor och handlingar. Metoden bygger på KBT-inriktning.

  STRATEGI
  En väl beprövad föräldrautbildning som riktar sig till föräldrar som har barn med diagnos ADHD eller ADD. Vi träffas vid fem tillfällen och barnet deltar inte.

  SÖMNSKOLA
  Informationsföreläsning vid ett tillfälle där man går igenom grunderna i sömnhygien. Det är en träff där du som barn/ungdom kommer med en förälder. Detta utgör grundinsatsen för alla med sömnproblem. Efter att man gått i sömnskolan erbjuds telefonuppföljning hos arbetsterapeut och vid behov kan ett individuellt bedömningssamtal bokas in, som uppföljning.

  FÖRÄLDRAGRUPP FÖR BARN MED TVÅNGSSYNDROM
  Fokus på psykoedukation om tvångssyndrom, behandling av tvång och förhållningssätt/strategier för föräldrar för att kunna stötta ditt barn i vardagen. Vi träffas vid tre tillfällen, enbart föräldrar.

  Andra insatser
  Individuellt besök hos arbetsterapeut för bedömning och ställningstagande till stöd för sömn, struktur och/eller kognition. Detta, erbjuds främst efter att ni genomgått grundläggande sömnskola.

  Om anpassningar i hem och skola inte är tillräckligt kan läkemedelsbehandling mot koncentrationssvårigheter behöva övervägas. Medicinering utgör aldrig huvudbehandlingen utan ska alltid vara ett tillägg till anpassningar i vardagen. Bedömning hos läkare krävs för att medicinering ska kunna provas ut. Uppföljningar sker därefter hos sjuksköterska eller läkare, för utvärdering och anpassning av dos och preparat som passar just ditt barn.

  Autism
  Om ditt barn/ungdom har utretts och fått en diagnos inom autismspektrum får ni en remiss till Habiliteringscentrum som sedan erbjuder fortsatta insatser och uppföljningar efter behov. Er "hemmamottagning" inom BUP Västmanland ser till att sådan remiss skickas, om ni så önskar. BUP erbjuder inte insatser riktat specifikt mot Autism/Asperger syndrom. Kontakta din mottagning om du vill veta mer.

  Vid neuropsykiatriska funktionshinder är anpassningar i vardagen den allra viktigaste insatsen. En fungerande vardag med tydlig struktur, goda rutiner och förutsägbarhet i de miljöer där barnet vistas är erfarenhetsmässigt det som gör störst skillnad för hur individen mår. Ofta har både skola och familj gjort stora ansträngningar redan innan utredning, men nästan alltid finns det ytterligare några delar som man kan jobba vidare med och förbättra ytterligare. Vi hoppas att ni ska få en bild av vilka insatser som finns att få från BUP på våra informationsträffar, vilka förväntningar ni kan ha och vad ni själva kan göra.

Åldersregler

Vi tar emot patienter som är 18 år eller yngre. Upp till 18 år.

Till toppen av sidan