VÅRDEN I VÄSTMANLAND

Egen vårdbegäran i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

Med en egen vårdbegäran kan du själv beskriva dina besvär för många av specialistmottagningarna i länet. Du kan göra en egen vårdbegäran genom att logga in e-tjänsterna eller skicka in en pappersblankett.

Bedöms på samma sätt

En egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. Det är den mottagande specialistmottagningen som avgör vilken vård du bör få och på vilken nivå. Det betyder att du också kan hänvisas till din vårdcentral eller till egenvård.

Remisser mellan olika vårdenheter fortsätter som tidigare. Om du inte vill, behöver du inte göra en egen vårdbegäran utan kan vända dig till din vårdcentral.

Tre sätt att göra en egen vårdbegäran?

Du kan göra en egen vårdbegäran på tre olika sätt. Antingen genom att logga in i e-tjänsterna eller genom att skicka in en pappersblankett via post. Du kan också ringa mottagningens rådgivningstelefon.

Egen vårdbegäran via e-tjänsterna

Såhär gör du för att skicka egen vårdbegäran via 1177 Vårdguidens e-tjänster:

  • Logga in och välj Vårdmottagningar under menyalternativet till vänster.
  • Klicka på Hitta och lägg till fler mottagningar.
  • Sök fram den mottagning du vill skicka en egen vårdbegäran till.
  • Klicka på Egen vårdbegäran under rubriken "Mottagningens tjänster".
  • Fyll i och skicka in formuläret.

Läs mer om e-tjänsterna

Pappersblankett för egen vårdbegäran

Du kan också välja att skicka en egen vårdbegäran med posten via en pappersblankett. Blanketten kan du få på de här sätten:

  • Skriv ut en av blanketterna som du hittar längre ner i den här informationen
  • Ring en vårdmottagning för att få en blankett hemskickad med post
  • Hämta en blankett för egen vårdbegäran på en vårdmottagning

När du har blanketten fyller du i den och skickar den med posten till den mottagning du vill komma till.

Kontakta mottagningen

Du kan också göra en egen vårdbegäran genom att kontakta mottagningen som du vill komma till. Det kan du göra genom att ringa till mottagningens rådgivningstelefon, eller genom att logga in i e-tjänsterna.

På mottagningens kontaktsida kan du läsa om egen vårdbegäran och om mottagningen har några särskilda krav som du behöver tänka på innan du skickar in en vårdbegäran. Du kan också logga in direkt i mottagningens e-tjänster för att skicka en egen vårdbegäran. De mottagningar som tar emot egen vårdbegäran kan du se i listan över blanketter som finns längst ner på den här sidan.

Sök mottagning

Egen vårdbegäran utanför länet

Du som är folkbokförd i Västmanland kan söka specialistläkare i öppenvård hos andra regioner och landsting eller hos privata vårdgivare som har avtal med någon region eller landsting. Du kan däremot inte göra en egen vårdbegäran för vård som kräver inläggning på sjukhus (slutenvård).

Blanketter att skriva ut

Fyll i och skriv ut blanketten som gäller för den mottagning som du vill söka vård hos. Skicka med post till adressen som står längst ner på blanketten.

Barnmottagningen Fagersta.pdf

Barnmottagningen Köping.pdf

Barnmottagningen Sala.pdf

Barnmottagningen Västerås.pdf

Beroendemottagningen.pdf

Bröstenheten, bedömning av hudöverskott mage.pdf

Bröstenheten, bröstsymtom.pdf

Bröstenheten, förminskningsoperation bröst.pdf

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Fagersta.pdf

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Köping.pdf

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Sala.pdf

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Västerås.pdf

Geriatriska mottagningen.pdf

Habiliteringscentrum.pdf

Habiliteringscentrum, synenheten.pdf

Hjärtmottagningen.pdf

Hudmottagningen, hudbesvär.pdf

Hudmottagningen, hudförändring.pdf

Hörselenheten.pdf

Infektionsmottagningen.pdf

Kirurgmottagningen.pdf

Kvinnokliniken.pdf

Kärlkirurgiska kliniken, bensår.pdf

Kärlkirurgiska kliniken, benvärk.pdf

Kärlkirurgiska kliniken, kroppspulsåderbråck.pdf

Kärlkirurgiska kliniken, åderbråck.pdf

Logopedmottagningen, barn.pdf

Logopedmottagningen, vuxna.pdf

Lungmottagningen.pdf

Medicinmottagningen endokrinologi, sjukdomar inom områdena diabetes och endokrinologi.pdf

Medicinmottagningen Köping.pdf

Medicinmottagningen Sala.pdf

Medicinmottagningen, magbesvär.pdf

Medicinmottagningen, blodsjukdomar.pdf

Njurmottagningen.pdf

Onkologikliniken.pdf

Ortopedmottagningen.pdf

Rehabiliteringsmedicinska mottagningen, öppenvård.pdf

Reumatologmottagningen.pdf

Smärtmottagningen.pdf

Stroke- och neurologimottagningen.pdf

Urologmottagningen.pdf

Venereologisk mottagning.pdf

Vuxenpsykiatrin Fagersta.pdf

Vuxenpsykiatrin Köping.pdf

Vuxenpsykiatrin Sala.pdf

Vuxenpsykiatrin Västerås.pdf

Ätstörningsenheten.pdf

Ögonmottagningen.pdf

Öron - Näs - Halsmottagningen.pdf

Överviktsenheten.pdf

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling. Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Du kan få en fast vårdkontakt

Har du kontakt med många olika personer inom vården kan du få en fast vårdkontakt. Det är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Till toppen av sidan