Vården i Västmanland

Egen vårdbegäran

Innehållet gäller Västmanland

Med en egen vårdbegäran kan du själv beskriva dina besvär för många av specialistmottagningarna i länet. Du kan göra en egen vårdbegäran genom att logga in i e-tjänsterna eller skicka in en pappersblankett.

Remissregler

I Västmanland krävs endast remiss från specialistpsykiatrin vid neuropsykiatriska utredningar. I alla andra fall kan du som patient själv kan söka vård på en specialistvårdsmottagning.

För att du ska få rätt hjälp utifrån dina behov är det ändå alltid bra om du först vänder dig till din vårdcentral. 

Bedöms som en remiss

Om du själv vill kontakta en specialistvårdsmottagning gör du en egen vårdbegäran. En egen vårdbegäran (kallades tidigare egenremiss) bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. Specialistmottagningen som du skickar en egen vårdbegäran till avgör vilken typ av vård du bör få. Det betyder att du kan hänvisas till din vårdcentral eller till egenvård.

Om du inte vill skriva en egen vårdbegäran själv kan du vända dig till en läkare på din vårdcentral. 

Att göra en egen vårdbegäran

Du kan välja att göra en egen vårdbegäran på tre olika sätt:

 1. Logga in i e-tjänsterna.
 2. Skriva ut en egen blankett och skicka in.
 3. Ringa mottagningens telefonnummer för rådgivning.

Logga in och skicka en egen vårdbegäran

Så här gör du för skicka en egen vårdbegäran via e-tjänsten:

 1. Logga in med e-legitimation.
 2. Under rubriken Mottagningar klickar du på länken Hitta och lägg till.
 3. Sök fram den specialistmottagning du vill skicka en egen vårdbegäran till och klicka på den. (Du hittar inte Egen vårdbegäran under någon vårdcentral.)
 4. Under rubriken Våra e-tjänster klicka på länken Egen vårdbegäran.
 5. Fyll i och skicka in formuläret.

Läs mer om e-tjänsterna

Egen vårdbegäran med en blankett

Du kan också välja att skicka en egen vårdbegäran med en blankett via posten. Blanketten kan du få på de här sätten:

 • Skriv ut blanketten själv. Du hittar den längre ner på sidan. 
 • Ring din mottagning få en blankett hemskickad med post.
 • Hämta en blankett för egen vårdbegäran på en mottagning.

Sen fyller du i blanketten med all information som det frågas efter och skickar den med post till den mottagning som du söker vård till. Adressen står på blanketten. 

Kontakta mottagningen och gör en egen vårdbegäran

Det andravsättet att göra en egen vårdbegäran är att kontakta mottagningen via telefon eller genom att genom att logga in och använda e-tjänsten kontakta mig

Logga in i e-tjänsterna

Hitta mottagning

Egen vårdbegäran utanför länet

Du som är folkbokförd i Västmanland kan söka specialistläkare i öppenvård hos andra regioner eller hos privata vårdgivare som har avtal med någon region eller landsting. Du kan däremot inte göra en egen vårdbegäran för vård som kräver att du läggs in på sjukhus i så kallad slutenvård. 

Blanketter att skriva ut

Fyll i och skriv ut blanketten som gäller för den mottagning som du vill söka vård hos. Skicka med post till adressen som står längst ner på blanketten.

 

Barnmottagningen Fagersta.pdf

Barnmottagningen Köping.pdf

Barnmottagningen Sala.pdf

Barnmottagningen Västerås.pdf

Beroendemottagningen.pdf

Bröstenheten för bedömning av hudöverskott på mage.pdf

Bröstenheten för bröstsymtom.pdf

Bröstenheten för operation att förminska brösten.pdf

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Fagersta.pdf

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Köping.pdf

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Sala.pdf

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Västerås.pdf

Geriatriska mottagningen.pdf

Habiliteringscentrum.pdf

Habiliteringscentrum Synenheten.pdf

Hjärtmottagningen.pdf

Hudmottagningen för hudbesvär.pdf

Hörselenheten.pdf

Infektionsmottagningen.pdf

Kirurgmottagningen.pdf

Kvinnokliniken.pdf

Kärlkirurgiska kliniken för bensår.pdf

Kärlkirurgiska kliniken för benvärk.pdf

Krlkirurgiska kliniken för åderbråck.pdf

Logopedmottagningen barn.pdf

Logopedmottagningen vuxen.pdf

LSS-enheten.pdf

Lungmottagningen.pdf

Medicinmottagningen endokrinologi för sjukdomar inom områdena diabetes och endokrinologi.pdf

Medicinmottagningen i Köping.pdf

Medicinmottagningen i Sala.pdf

Medicinmottagningen i Västerås för magbesvär.pdf

Medicinmottagningen i Västerås för blodsjukdomar.pdf

Njurmottagningen.pdf

Onkologikliniken.pdf

Ortopedmottagningen.pdf

Rehabiliteringsmedicinska mottagningen.pdf

Reumatologmottagningen.pdf

Stroke- och neurologimottagningen.pdf

Urologmottagningen.pdf

Venereologisk mottagning.pdf

Vuxenpsykiatriska mottagningen Fagersta.pdf

Vuxenpsykiatriska mottagningen Köping.pdf

Vuxenpsykiatriska mottagningen Sala.pdf

Vxenpsykiatriska mottagningen Västerås.pdf

Ätstörningsenheten.pdf

Ögonmottagningen.pdf

Öron - Näs - Halsmottagningen.pdf

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling. Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Du kan få en fast vårdkontakt

Har du kontakt med många olika personer inom vården kan du få en fast vårdkontakt. Det är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Till toppen av sidan