STÖD OCH BEHANDLING PÅ NÄTET

Så kopplar du upp dig till ett digitalt vårdmöte

Innehållet gäller Västmanland

Digitalt vårdmöte är ett sätt för dig som patient att möta vårdpersonal i ett videosamtal. Du behöver en smartphone eller surfplatta med internetuppkoppling. Du behöver även ha ett Mobilt BankID för att logga in. Varje vårdcentral eller mottagning väljer själva vilka typer av vårdmöten de kan erbjuda digitalt.

En man som kopplar upp sig mot ett digitalt vårdmöte via en smartphone

Så ansluter du

1. Ladda ner appen ”Min hälsa” i Appstore för iOs eller GooglePlay för Android

2. Öppna appen och välj Region Västmanland

3. Logga in med Mobilt BankID

4. Klicka på din bokade tid och vänta på att vårdpersonalen startar mötet. Tiden syns i appen sex timmar före. 

Om det digitala vårdmötet inte kan genomföras ringer vårdpersonalen upp dig.

Att tänka på inför ditt digitala vårdmöte

 • Anslut dig till ett trådlöst nätverk om du har möjlighet.
 • Ha giltig ID-handling tillgänglig innan mötet.
 • Använd gärna headset. Då blir ljudet bättre och inga
  utomstående kan höra samtalet.
 • Ta ditt samtal i en tyst och ljus miljö så att ni hör och ser varandra bra. 
 • Tänk på att hålla enheten stadigt om du samtalar via din mobil eller surfplatta. Bildkvaliteten blir sämre om du går omkring.
 • Det är alltid bra att förbereda sig inför ett besök i vården oavsett om det är ett fysiskt eller digitalt möte. Läs mer här om hur du kan förbereda dig.

Hjälp om du har tekniska problem

 • Om det digitala vårdmötet inte kan genomföras ringer vårdpersonalen upp dig.
 • Har du frågor om ditt vårdbesök kontaktar du din mottagning/vårdcentral.
 • Om du inte kan ladda ner appen kontaktar du din mobiloperatör.
 • Om du inte har ett Mobilt BankID kontaktar du din bank.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling. Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Du kan få en fast vårdkontakt

Har du kontakt med många olika personer inom vården kan du få en fast vårdkontakt. Det är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Till toppen av sidan