Barn- och ungdomskliniken VIN, Norrköping

Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Växeltelefon

Besöksadress:
Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Län, kommun:
Östergötlands län, Norrköping
Postadress:
Barn- och ungdomskliniken, Vrinnevisjukhuset, 601 82 Norrköping

Publicerad: 2021-06-24

Efter ett säkerhetsmeddelande från Philips Respironics ser Region Östergötland över rekommendationer och hantering av berörda andningshjälpmedel.

Det gäller problem med ett ljudisolerande material i maskinerna som kan brytas ner med tiden och avge både partiklar som kan följa med i lungorna och gaser som inte är hälsosamma.

Patienter rekommenderas att fortsätta sin behandling och kommer att kontaktas av behandlande klinik. Region Östergötland felanmäler alla enheter till Philips.

Barn- och ungdomskliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping vänder sig till barn och ungdomar som är upp till 18 år.


Barn- och ungdomskliniken i Norrköping är godkända som en barnanpassad verksamhet. Barnanpassad vård innebär att vi tillgodoser barn/ungdomars rättigheter och behov utifrån ålder, mognad och situation. Det handlar bland annat om att vi låter barnet få komma till tals, att vi anpassar vår miljö efter barnets behov, att vi förbereder barnet på de undersökningar som ska göras och att vi som arbetar med barn har den utbildning som krävs.

Vi behöver barns och ungdomars perspektiv för att veta om det vi tror är bra faktiskt är vad de själva tycker är viktigt i vården. Genom att efterfråga barnets, eller den ungas, upplevelse kan vi få ta del av deras uppfattning av deras situation.

Driftsform: Region

När man är inlagd på sjukhus behöver man ha en förälder eller annan närstående med sig hela tiden. På rummet finns det plats för 1 vuxen att sova över. Som förälder tar man med sig kläder, toalettartiklar med mera medan vi ser till att ni får sängkläder. Varje vårdrum har toalett och dusch. Om det finns behov av att mer än en anhörig är med under vårdtillfället (behov av övernattning) kontaktas respektive vårdavdelning.

Till toppen av sidan