Vård och stöd för barn

Bildstöd för barn inför vårdbesök i Region Östergötland

Innehållet gäller Östergötland

Här visar och berättar vi vad som händer under olika besök hos oss.

Förbered er gärna inför besöket

I bildspelen beskriver vi de olika momenten som ingår under olika besök och undersökningar. Titta gärna på bildspelet tillsammans med ditt barn innan ni kommer till besöket. Det är bra att barnet vet vad som ska hända och är förberedd.

Bläddra med pilarna.

Besök hos allergicentrum

Här visar vi hur olika undersökningar går till hos allergicentrum.

IOS undersökning- lungfunktionstest

Kapillärt blodprov

Pricktest

Spirometriundersökning - lungfunktionstest

Venös provtagning - blodprov i armen

Besök hos barnkliniken

Här visar vi hur olika undersökningar går till hos barnkliniken.

Hjärtundersökning

Urinflödesmätning

Venös provtagning - blodprov i armen

Till toppen av sidan