Välj region för att få mer information från 1177.se

Välj region för att få mer information från 1177.se
karta

Arbets- och miljömedicin Västerbotten

Analysvägen 3

Telefonnummer:

090-785 27 28

Öppettider:

 • Mån-Fre08:00 - 16:00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Analysvägen 3
Län, kommun:
Västerbottens län, Umeå
Postadress:
Norrlands universitetssjukhus, 90185 Umeå

Välkommen till Arbets- och miljömedicin! Kontakta oss med e-tjänsterna eller ring något av våra telefonnummer. Här loggar du in i våra e-tjänster

  • Arbetsmedicinsk patientutredning. I utredningen görs en medicinsk bedömning och kartläggning av dina tidigare och nuvarande arbetsförhållanden. Ofta utreder vi om det finns ett samband mellan din sjukdom och exponering i arbetet.

   Flera professioner involveras i den teambaserade utredningen. Utredningen anpassas efter dina behov och kan omfatta sjukdomshistoria och beskrivning av arbetet, klinisk undersökning, exponeringsbedömning, kliniska tester som test av vibrations- och tempratursinne, spirometriundersökning, metakolintest, neuropsykologisk undersökning och arbetsplatsbesök.
  • Miljömedicinsk patientutredning. I utredningen undersöks och kartläggs risker i miljön, och om din skada eller sjukdom har ett samband med den omgivning du vistas i. Riskerna kan vara luftföroreningar utomhus, besvärsframkallande faktorer i hemmiljö, tungmetaller och organiska miljögifter i luft, vatten och kost samt radon, annan strålning eller elektromagnetiska fält i hem- eller fritidsmiljö.
  • Utredningarna avslutas med ett remissvar som innehåller en sammanfattning och bedömning utifrån aktuell frågeställning, till exempel om det finns samband mellan sjukdom och arbete eller miljö. Utredningen kan också resultera i rekommendationer och information om arbets- eller miljöförbättrande åtgärder, medicinering eller annan behandling.
 • Vi besvarar frågor från privatpersoner, primärvård, företagshälsovård, kommuner, myndigheter, organisationer samt företag och ger rådgivning om risker i arbetet eller miljön. Ett exempel kan vara frågor om arbetsmiljö och arbetsuppgifter i samband med graviditet.

 • På arbets- och miljömedicin har vi ett lokalt kvalitetsregister för att kunna följa upp, utveckla och säkra vårdens kvalitet samt för att kunna ta fram statistik och rapporter om arbets- och miljömedicins verksamhet. Statistik och rapporter sammanställs så att det inte går att identifiera vilka uppgifter som handlar om dig.

  Din medverkan i registret är frivillig och påverkar inte den vård du får. Om du inte vill att dina uppgifter registreras så kan du meddela det till den du har besökt på arbets- och miljömedicin.

  Förfrågan registerutdrag: För att beställa ett registerutdrag eller begära att uppgifter tas bort kan du använda blanketten nedan. Skriv ut blanketten, fyll i uppgifterna och skicka in den till oss.

Arbets- och miljömedicin utgör en del av Arbets- och beteendemedicinskt centrum. Arbets- och miljömedicins uppdrag är att förebygga, utreda och bedöma ohälsa relaterad till arbets- och omgivningsmiljö samt att bedriva forskning och undervisning.


Vid arbets- och miljömedicin utreds patienter där det finns misstanke att ohälsan är relaterad till faktorer i arbetet eller omgivningsmiljön. Exempel på risker i arbete och miljö som kan leda till ohälsa är luft- eller vattenföroreningar i ett närområde, kemikalier, tung fysisk belastning i arbetet, vibrerande verktyg, brister i inomhusmiljö eller i psykosocial arbetsmiljö.

Information till patienter

E-post: amm@regionvasterbotten.se, för patientärenden använd våra e-tjänster.

Vi rekommenderar att du i första hand vänder dig till din hälsocentral eller företagshälsovård för att få en bedömning av dina besvär. Det finns dock inget krav på remiss för att utredas på arbets- och miljömedicin. Du kan själv göra en egen vårdbegäran. Mer information om remiss och egen vårdbegäran hittar du via länken Remiss och Egen vårdbegäran.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region