فارسی/Persiska

راهنمای شما برای تندرستی

Din guide till hälsa - persiskaThe content concerns Östergötland

راهنمای شما برای تندرستی

Visa innehåll som:
 • فعالیت فیزیکی

  بدن شما و بدن دیگران برای داشتن تحرک ساخته شده است. هنگامی که تحرک دارید سرحالتر و قویتر میشوید. هنگامی که تمرین میکنید از نظر فیزیکی فعال هستید. شما میتوانید از نظر فیزیکی فعال باشید زیرا خواهان آن هستید که وضعیت عمومی بدنتان و یا قدرت شما بهبود یابد. همیشه داشتن تحرک برای شما خوب است. خواه اگر تحرک کمی داشته و یا تحرک زیادی داشته باشی

 • خوردن برای داشتن حال خوب

  آنچه میخورید، به چه میزان میخورید و و به چه دفعات میخورید بر روی حال شما تاثیر میگذارد. در اینجا می توانید توصیه های غذایی برای حال خوب را

 • استرس

  بدن شما ممکن است زمانی که از لحاظ فیزیکی یا روانی تحت فشار قرار گیرد دچار استرس شود. بعنوان مثال زمانی که سریع میدوید، عصبانی میشوید یا کارهای زیادی برای انجام دارید. اگر برای زمان کوتاهی استرس داشته باشید این استرس برای بدن شما خطرناک نیست.

 • خواب

  برای آنکه بدن و مغز شما استراحت کند نیاز به خواب دارید. خوابیدن به بدن شما کمک میکند تندرستی خود را حفظ نمایید.

 • فعالیتی انجام دهید

  هنگامی که فعال بوده و کارهایی انجام میدهید، ممکن است این امر موجب شود شادمانتر شده و احساس کنید آسانتر میتوانید از عهده کارهایی در زندگی برآیید که دشوار است. همچنین در صورتیکه نگران یا غمگین باشید این امر میتواند کمک کند که تا موضوعات سادهتر احساس شوند.

 • دخانیات

  سیگار و نسوار حاوی نیکوتین میباشند. نیکوتین سمی است که اعتیاد به آن بسیار آسان است. نیکوتین بر روی مغز تاثیر میگذارد بگونهای که میل به سیگار کشیدن یا استفاده از نسوار در خود احساس میکنید.

 • الکل

  الکل هرگز برای بدن شما خوب نیست. این امر در مواردی که میزان کمی الکل مینوشید هم صدق می کند. اگر باردارید هیچگاه نباید الکل بنوشید. اگر قرار است مورد عمل جراحی قرار گیرید ترجیحا ظرف چهار هفته پیش از عمل نباید الکل بنوشید.

 • داشتن حال جنسی خوب

  داشتن حال جنسی خوب مرتبط با موارد متفاوتی میباشد. این امر میتواند در مورد آن باشد که آنگونه که میخواهید زندگی کنید. این امر میتواند همچنین مربوط به آن باشد که با انسانهای دیگر حال خوبی داشته باشید.

 • دندانها

  دندانهای شما به شیوههای گوناگون بر روی حال شما تاثیر میگذارند. دندانها هنگامی که غذا میخورید و هنگامی که با سایر انسانها صحبت میکنید بر روی شما تاثیر میگذارند.

 • یک عادت خوب را به عادات خود بیافزایید

  ممکن است ساده تر از آنچه تصور می کنید باشد. یک روش که می توانید از آن برای افزودن یک عادت استفاده کنید نوشتن یک برنامه برای عادتی است که می خواهید آن را تغییر دهید.

To the top of the page