راهنمای شما برای تندرستی

داشتن حال جنسی خوب

Att må sexuellt bra - persiskaThe content concerns Östergötland

داشتن حال جنسی خوب مرتبط با موارد متفاوتی میباشد. این امر میتواند در مورد آن باشد که آنگونه که میخواهید زندگی کنید. این امر میتواند همچنین مربوط به آن باشد که با انسانهای دیگر حال خوبی داشته باشید.

اگر نحوه کارکرد بدن خود را بدانید آسانتر میتوانید حال جنسی خوبی
داشته باشید.
هنگامی که آمیزش جنسی دارید مهم است بدانید چه میخواهید و چه نمیخواهید.
همچنین مهم است بدانید فردی که با او آمیزش جنسی دارید
چه میخواهد و چه نمیخواهد.
اگر به یکدیگر گوش داده و در مورد آنچه میخواهید و آنچه نمیخواهید صحبت کنید
داشتن آمیزش جنسی مطمئن آسانتر میشود.
اگر افراد به یکدیگر گوش داده و با یکدیگر صحبت کنند همچنین میدانند که
هیچ انسانی به انجام کاری که دلش نمیخواهد مجبور نمیشود.
اگر در مورد آمیزش جنسی مشکل دارید و یا میخواهید مطالب بیشتری در
مورد آنکه چگونه میتوانید حال جنسی خوبی داشته باشید بیاموزید
بایستی به جستجوی کمک برآیید.

برای داشتن حال جنسی خوب موارد زیر مهم است:

 • اینکه خود شما تصمیم گرفته و توضیح دهید زندگی جنسی شخص شما
  کدام است.
 • اینکه خود شما بتوانید تصمیم بگیرید که آیا مایل به داشتن آمیزش جنسی
  هستید یا نه و با چه کسی میخواهید آمیزش جنسی داشته باشید.
 • اینکه خود شما بتوانید تصمیم بگیرید آیا فرزند میخواهید و چه زمان و
  چه تعداد فرزند میخواهید داشته باشید.
 • اینکه بتوانید مطالب بیشتری در مورد آمیزش جنسی، ارگاسم و
  نحوه عملکرد بدن بیاموزید.
 • اینکه بتوانید در مورد بیماریهایی که ممکن است از طریق برقراری
  رابطه جنسی به آنها مبتلا
  شوید و نحوه محافظت از خود در برابر آنها بیاموزید.

در اینجا میتوانید کمک دریافت نمایید:

 • در درمانگاه Tannefors در Linköping یک بخش پذیرش
  جهت مشاوره پیرامون آمیزش جنسی وجود دارد.
  همه افراد بزرگسال در Östergötland میتوانند در آنجا
  بجستجوی کمک برآیند.
 • مراکز درمانی بانوان ) Kvinnohälsan ( یک مرکز پذیرش مختص
  بانوان است.
  در Kvinnohälsan میتوانید بعنوان مثال هنگامی که باردارید و یا
  نیاز به وسایل پیشگیری از بارداری دارید کمک دریافت کنید.
 • مرکز پذیرش جوانان. مرکز پذیرشی برای شمایی است
  که بین 13 تا 25 سال دارید.
  مراکز پذیرش جوانان در Linköping, Norrköping, Motala
  و در چندین ناحیه کوچکتر در استان موجود است.
  در وبسایت
 • 1177.se میتوانید مطالب بیشتری پیرامون
  داشتن حال جنسی خوب مطالعه نمایید.
  در این آدرس راهنماییهایی مییابید:
  1177.se/sexuell-halsa
  این صفحه به سوئدی ساده در دسترس نیست.
To the top of the page