راهنمای شما برای تندرستی

الکل

Alkohol - persiskaThe content concerns Östergötland

الکل هرگز برای بدن شما خوب نیست. این امر در مواردی که میزان کمی الکل مینوشید هم صدق می کند. اگر باردارید هیچگاه نباید الکل بنوشید. اگر قرار است مورد عمل جراحی قرار گیرید ترجیحا ظرف چهار هفته پیش از عمل نباید الکل بنوشید.

همچنین نباید ظرف چهار هفته پس از عمل الکل بنوشید.
اگر بیماری کبدی دارید، یکی از بستگان نزدیک شما اعتیاد به
الکل دارد و یا به الکل یا سایر موارد مخدر اعتیاد داشتهاید نباید
الکل بنوشید.

الکل به شیوههای گوناگون بر روی بدن شما تاثیر میگذارد.

حتی اگر میزان کمی الکل بنوشید هم اینکار موجب میشود قوه
تشخیص شما بدتر شود، حافظه شما تضعیف گردد و
به کندی واکنش نشان دهید.
الکل میتواند موجب شود که انسانها آسانتر به بیماریهای
افسردگی، سرطان و عفونتها مبتلا شوند.
همچنین دچار شدن به حوادث و شروع به درگیر شدن با
سایر افراد هم در هنگامی که الکل نوشیدهاید
آسانتر میشود.

اینگونه می توانید جهت تغییر عادات خود در ارتباط با نوشیدن الکل کمک دریافت نمایید:

 • در وبسایت 1177.se می توانید مطالبی در مورد آنچه خودتان می توانید جهت تغییر
  عادات نوشیدن الکل خود انجام دهید، مطالعه نمایید.
 • مطالبی در این مطالعه نمایید: .alkoholhjalpen.se
 • به خط کمک در زمینه الکل ) Alkohollinjen ( به شماره تلفن 48 44 84 - 020 زنگ
  بزنید.
 • با درمانگاه خود تماس بگیرید.
 • با یک مرکز ترک اعتیاد تماس بگیرید.
 • با سازمان تامین اجتماعی در محل سکونت خود تماس بگیرید.
 • با سازمانی که در زمینه الکل فعالیت می کند تماس بگیرید.
  بعنوان مثال ب ا Al-anon و Alateen و یا الکلی های ناشناس
  Anonyma alkoholister( ( تماس بگیرید.
 • با مرکز خدمات درمانی شرکتی که در آن کار می کنید تماس بگیرید .
  مرکز خدمات درمانی، خدمات بهداشتی درمانی است که از طریق
  شرکتی که در آن کار می کنید دریافت می نمایید.
To the top of the page