راهنمای شما برای تندرستی

خواب

Sömn - persiskaThe content concerns Östergötland

برای آنکه بدن و مغز شما استراحت کند نیاز به خواب دارید. خوابیدن به بدن شما کمک میکند تندرستی خود را حفظ نمایید.

افراد بزرگسال هر شب بین شش تا نه ساعت نیاز به خواب
دارند.
افراد مختلف نیاز به میزان متفاوتی از خواب دارند.
اگر روزها سرحال هستید و احساس میکنید حال خوبی دارید
به میزان کافی میخوابید.
اگر به میزان کافی بخوابید این امر کمک میکند که
به آسانی به برخی بیماریها گرفتار نشوید.
بعنوان مثال بیماریهای قلب و عروق، فشار خون بالا
دیابت نوع 2، افسردگی و و فرسودگی.

راهنمایی برای خوب خوابیدن

  • در طول روز تحرک داشته باشید.
  • استراحت های کوتاه مدتی بگیرید.
  • اگر خروپف می کنید تلاش کنید وزن خود را کاهش دهید.
  • اندک زمانی پیش از رفتن به بستر تنها فعالیت های آرامی انجام دهید.
  • شب ها قهوه یا الکل ننوشید و در هنگام شب سیگار نکشید و از نسوار
    snus( ( استفاده نکنید.
  • اندکی پیش از خواب و یا در مواردی که شب ها از خواب بیدار
    می شوید به تلفن همراه خود، تبلت، رایانه یا تلویزیون نگاه نکنید.

اگر نیاز به کمک جهت تغییر عادات خود در ارتباط با خواب دارید
می توانید از درمانگاه خود کمک دریافت نمایید.
بعنوان مثال یک درمان اینترنتی وجود دارد که می توانید با کمک
یک رایانه و یا تلفن همراه انجام دهید.
این درمان اینترنتی Sovhjälpen )کمک جهت خواب( نام دارد.
شما همچنین می توانید از یک مددکار اجتماعی یک روانشناس در
درمانگاه کمک دریافت نمایید.

To the top of the page