راهنمای شما برای تندرستی

فعالیت فیزیکی

Fysisk aktivitet - persiskaThe content concerns Östergötland

بدن شما و بدن دیگران برای داشتن تحرک ساخته شده است. هنگامی که تحرک دارید سرحالتر و قویتر میشوید. هنگامی که تمرین میکنید از نظر فیزیکی فعال هستید. شما میتوانید از نظر فیزیکی فعال باشید زیرا خواهان آن هستید که وضعیت عمومی بدنتان و یا قدرت شما بهبود یابد. همیشه داشتن تحرک برای شما خوب است. خواه اگر تحرک کمی داشته و یا تحرک زیادی داشته باشی

این میزان فعالیت فیزیکی خوب است:

 • خوب است که یک فعالیت فیزیکی انجام دهید که
  تنفس و نبض شما را بالا ببرد.
 • بعنوان مثال قدم زدن، نظافت یا کار در باغ.
 • باید اینکار را هر هفته ظرف حداقل دو و نیم ساعت
  انجام دهید.
 • اگر خواهان تمرین سنگینتری هستید میتوانید
  یک فعالیت فیزیکی انجام دهید که تنفس و نبض
  شما را بسیار بالا ببرد.
  بعنوان مثال دویدن و یا تمرین یک ورزش با توپ.
  اینکار را بایستی هر هفته برای حداقل یک ساعت و ربع انجام دهید.

انجام موارد زیر هم خوب است:

 • فعالیتی انجام دهید که ماهیچههای شما را تقویت نماید.
  اینکار را باید حداقل دو بار در هفته انجام دهید.
 • تعادل خود را تمرین نمایید.
  این امر در صورتیکه 65 سال یا بیشتر داشته باشید اهمیت ویژهای
  خواهد داشت.

شما نباید زیاد بدون حرکت بنشینید.
اگر زیاد می نشینید
مکثی و یا استراحت کوتاه مدتی گرفته
هر نیم ساعت یک بار تحرکی داشته باشید.

فعالیت فیزیکی برای موارد زیر خوب است:

 • قلب و بدن توانایی بیشتری خواهند داشت.
 • مغز بهتر کار خواهد کرد.
 • بهتر خواهید خوابید.
 • خود را شادتر احساس خواهید کرد.
 • فعالیت فیزیکی همچنین می تواند کمک کند تا
  به آسانی غمگین نشده و یا
  دچار بیماری نگردید.
  دچار استرس شدید نخواهید شد.

کسانی که در مکانی کار می کنند که خدمات درمانی خود را از آنجا دریافت می کنید
می توانند به شما یک نسخه جهت فعالیت فیزیکی بدهند.
کسانی که در مراکز درمانی کار می کنند، می توانند به شما کمک کنند
یک فعالیت فیزیکی بیابید که مناسب شما می باشد.
فعالیت فیزیکی زمانی که بعنوان مثال یکی از بیماری های افسردگی، فشار خون بالا
دیابت نوع 2 یا آرتروز دارید خوب است.

فعالیت فیزیکی همچنان در صورت چاقی هم می تواند خوب باشد.

To the top of the page