راهنمای شما برای تندرستی

دخانیات

Tobak - persiskaThe content concerns Östergötland

سیگار و نسوار حاوی نیکوتین میباشند. نیکوتین سمی است که اعتیاد به آن بسیار آسان است. نیکوتین بر روی مغز تاثیر میگذارد بگونهای که میل به سیگار کشیدن یا استفاده از نسوار در خود احساس میکنید.

استفاده از دخانیات خطر ابتلا به برخی بیماریها را بسیار بالا میبرد.
این بیماریها عبارتنداز سرطان، آسم، التهاب ریه، بیماری مزمن انسدادی
ریه، آمفیزم ریوی و بیماریهای قلبی و عروقی.
استفاده از دخانیات همچنین خطر ابتلا به بیماریهای روماتیسم، دیابت نوع 2
و پوکی استخوان را هم بمیزان بسیار افزایش میدهد.
بهترین کاری که میتوانید برای بدن خود و برای داشتن حال
خوب انجام دهید آن است که از دخانیات یا نسوار استفاده نکنید.
اگر نمیتوانید سیگار کشیدن و استفاده از نسوار را ترک کنید
شاید بتوانید کمتر از میزان کنونی سیگار کشیده و از نسوار استفاده نمایید.
اگر قرار است مورد عمل جراحی قرار گیرید نباید چهار هفته قبل و چهار
هفته بعداز عمل سیگار کشیده و از نسوار استفاده نمایید.
اگر باردار بوده و یا شیر میدهید نباید سیگار کشیده و یا از نسوار استفاده
نمایید.

اینگونه می توانید برای ترک سیگار یا نسوار کمک دریافت نمایید:

یکنفر می تواند از شما برای ترک سیگار یا نسوار حمایت نماید.
این فرد ترک دهنده دخانیات نامیده می شود.
ترک دهنده دخانیات بعنوان مثال در خط تلفن ترک سیگار
sluta röka-linjen( ( کار می کند.
شما می توانید به روش های گوناگون با sluta röka-linjen تماس بگیرید.
می توانید به شماره تلفن 00 00 - 84 020 زنگ بزنید.
می توانید به این وبسایت مراجعه نمایید: .slutarokalinjen.se
دریافت کمک از طریق sluta röka-linjen هزینه ای دربر ندارد.

اگر خواهان دریافت کمک در جهت ترک سیگار یا نسوار هستید می توانید همچنین
با درمانگاه خود تماس بگیرید.
ترک دهندگان دخانیات در درمانگاه ها هم کار می کنند.
ترک دهندگان دخانیات همچنین در مراکز پذیرش
جوانان و نزد دندانپزشکی ملی هم حضور دارند.
مراکز پذیرش جوانان مرکز پذیرشی جهت
شمایی است که بین 13 تا 25 سال دارید.

یک درمان اینترنتی موجود است که می توانید از طریق یک تلفن همراه
دریافت نمایید.
این درمان اینترنتی کمک در زمینه دخانیات ) Tobakshjälpen ( نام دارد.
شما از طریق ارسال یک پیامک حاوی کلمه FRI
به شماره تلفن 19 89 195 - 070 با Tobakshjälpen تماس می گیرید.

To the top of the page