Smärtbehandlingar och rehabilitering

Ryggbedövning

Du kan få ryggbedövning om du ska opereras i nedre delen av kroppen eller om du ska föda barn. Läkaren sprutar in ett bedövande läkemedel i ryggen. Ditt medvetande påverkas inte av ryggbedövningen. Du är vaken och klar i huvudet.

Epiduralbedövning och spinalbedövning är två typer av ryggbedövning.  

Förberedelser

Först får du en venkateter i armvecket eller på ovansidan av handen. Det är en tunn plastslang som sätts in i ett blodkärl. Genom venkatetern kan du få vätska och läkemedel om det behövs.

En del får först en spruta med lokalbedövning i huden, innan läkaren ger sprutan med ryggbedövning.

Du som har spruträdsla kan känna oro inför en bedövning. Men de flesta som får ryggbedövning tycker att det går lättare än vad de hade trott innan. 

Så går en ryggbedövning till

Du får antingen ligga på sidan eller sitta upp när läkaren ska ge ryggbedövningen.

Böj ut ryggen så mycket du kan. Då blir det lättare för läkaren att känna ett lämpligt ställe för bedövningen.

Huden tvättas med sprit. Oftast får man en steril duk fasttejpad runt stället där man ska få bedövningen. 

Sedan sprutar läkaren in bedövningsvätskan. Det känns ungefär som det brukar kännas att få en spruta på andra ställen. Det kan trycka eller svida lite.  

Spruta eller kateter

Du kan få ryggbedövningen med en spruta vid ett enstaka tillfälle.

Du kan också få en kateter som får sitta kvar i ryggen om du behöver få bedövningen påfylld. En kateter är en tunn plastslang. Bedövningen fylls på med hjälp av en pump eller en speciell ballong. Katetern brukar man inte märka av.

Ryggbedövning vid förlossning

Ryggbedövning är den effektivaste smärtlindringen som du kan få under en förlossning. Du får mindre ont. Du kan röra på dig som vanligt när du får ryggbedövning som smärtlindring.

Barnet påverkas inte av ryggbedövningen.

När under förlossningen passar det med bedövning?

Du kan få ryggbedövning när som helst under förlossningen. Det är vanligast att få bedövningen när värkarbetet är igång ordentligt. Smärtlindringen fungerar för det mesta mycket bra under första delen av förlossningen. I slutet av förlossningen brukar bedövningen inte vara lika effektiv.

Du som har haft en snabb förlossning tidigare kan få en så kallad spinalbedövning. Den tar snabbare än den vanligare epiduralbedövningen. Men effekten verkar kortare tid, ungefär 1,5 till 2 timmar.

Du kan få ryggbedövning även om du har ätit under förlossningen.

Det kan ta en stund från beslut till bedövning

Det kan ta en stund innan du kan få ryggbedövning. Ofta tar det mellan en halvtimme och en timme. Det kan också gå snabbare. Att det tar tid beror på att en läkare ska bokas in att lägga bedövningen och att det behövs förberedelser.

Ibland blir effekten av ryggbedövningen inte tillräckligt bra. Då kan doseringen av bedövningsmedlet behöva ändras. Personalen kan också behöva ändra läget på slangen som bedövningen ges igenom. Ibland behöver man få en helt ny ryggbedövning.

Då rekommenderas ryggbedövning

Ryggbedövning brukar rekommenderas särskilt vid dessa tillfällen:

 • Du som föder har havandeskapsförgiftning. Ryggbedövningen kan hjälpa till att sänka blodtrycket.
 • Du som föder har vissa hjärtsjukdomar eller lungsjukdomar. Då kan det vara bra att ha bedövningen satt i ett planerat skede av förlossningen. Bedövningen kan sedan användas och fyllas på om det blir kejsarsnitt eller någon annan åtgärd i samband med förlossningen.
 • Förlossningen behöver skyndas på med värkstimulerande medel. Värkstimulerande medel kan göra så att så att förlossningen gör mer ont, då kan ryggbedövning hjälpa.
 • Du som föder är överviktig. Då kan det vara bra att ha bedövningen satt i ett planerat skede av förlossningen. Bedövningen kan sedan användas och fyllas på om det blir kejsarsnitt eller någon annan åtgärd i samband med förlossningen.

Ryggbedövning vid operation

Ryggbedövning är vanligt vid operationer av underkroppen. Till exempel vid operationer av ljumskbråck, ben, fötter eller underlivet.

Då får du bedövning som tar från naveln och nedåt. Du kan känna dig tung i benen. Du kan också känna beröring, men inte smärta eller kyla.

Inför en operation ska du fasta, alltså inte äta eller dricka. Det är bäst att ha tom mage, om du skulle behöva narkos. Du får instruktioner från kliniken där du ska opereras.

Antingen får du bara ryggbedövning eller så får du den tillsammans med narkos. Om man får ryggbedövning tillsammans med narkos brukar man få en kateter som sitter kvar. Då kan bedövningsmedlet fyllas på även efter operationen om du har ont.

Biverkningar och komplikationer

En del kan få en eller flera biverkningar av bedövningen:

 • Blodtrycksfall. Det är vanligt att blodtrycket sjunker när du får bedövning, särskilt vid en operation. I så fall kan du få blodtryckshöjande läkemedel.
 • Klåda som går över. Du kan få läkemedel som lindrar klådan, om du behöver.
 • Skakningar och frossa som går över. Det är vanligt att skaka och huttra timmarna efter att du har fått en ryggbedövning för en operation. Besvären kan minskas med en värmefilt. Du kan också få läkemedel om det behövs.
 • Svårt att kissa. Det brukar gå över efter några timmar.
 • Ömhet i ryggen. Du kan vara öm och få ett blåmärke efter nålsticket. Blåmärket försvinner och ömheten går vanligen över inom några dagar.
 • Feber, om du fått bedövningen i samband med förlossning
 • Huvudvärk. En del får en speciell typ av huvudvärk efter en ryggbedövning. Du får ont i huvudet om du står eller sitter, men värken försvinner om du ligger ner. Det kan hjälpa att dricka mycket vätska och ta receptfria läkemedel. Du kan få annan behandling om huvudvärken inte har gått över efter 1–3 dygn.

Det är mycket ovanligt med allvarliga komplikationer efter en ryggbedövning.

När är ryggbedövning olämplig?

Det kan vara olämpligt att du får ryggbedövning om ett eller flera av följande påståenden stämmer in på dig:

 • Du blöder lättare eller längre än vad som är vanligt. Läkaren brukar kontrollera innan om du har några blödningsproblem.
 • Du har en infektion i huden där nålen ska stickas in.
 • Du har någon sjukdom som ökar trycket i ryggmärgsvätskan.
 • Du tar vissa blodförtunnande läkemedel.
 • Du har vissa sjukdomar som påverkar nervsystemet.
 • Du har vissa ryggsjukdomar eller medfödda skador i ryggraden.

Tatueringar på ryggen är sällan något problem eftersom läkaren oftast kan sticka in nålen vid sidan om tatueringen.

Barn får oftare huvudvärk efter ryggbedövning än vuxna. Läkaren brukar välja en ryggbedövning som kallas sakralbedövning om barn ska få ryggbedövning. Det brukar fungera bättre.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig beror på barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Läs mer på 1177.se

Om graviditeten

Hur går befruktningen till? När har man gått över tiden? Och vad händer egentligen i livmodern vecka för vecka? Läs mer om graviditeten här.

Förlossning

Här kan du läsa mer om att föda barn. Du kan läsa om förberedelser, smärtlindring, olika förlossningar, vad som händer efter förlossningen och mycket annat.

Kejsarsnitt

Ett kejsarsnitt är en slags förlossning. Det är en operation där en läkare gör ett snitt i magen och livmodern och lyfter ut barnet ur magen. Kejsarsnitt kan vara planerade, akuta eller omedelbara. Det beror på hur bråttom det är att få ut barnet. Det finns olika anledningar till att det blir kejsarsnitt.

Smärtlindring under förlossningen

Här kan du läsa mer om olika metoder för smärtlindring under förlossningen.

Operationer

Här kan du läsa mer om olika operationer och tiden före och efter en operation.

Ont efter operation

Det är vanligt att det gör ont efter en operation och därför får du smärtstillande läkemedel. Det är en behandling som gör att smärtan minskar eller försvinner. Det bästa är om du tar läkemedlen med jämna mellanrum och innan det börjar göra ont igen. Då slipper du ha ont i onödan. Ju snabbare du kommer i rörelse igen desto snabbare läker kroppen.

Till toppen av sidan