Smärtlindring under förlossningen

Bäckenbottenbedövning, PDB

Bäckenbottenbedövning kan användas mot slutet av förlossningen. Den bedövar bäckenbotten när barnet ska födas fram. Den passar också bra om du behöver sys efter förlossningen, eller om förlossningen behöver avslutas med sugklocka.

Vid bäckenbottenbedövning lindas smärtan med hjälp av läkemedel. Det är en så kallad medicinsk metod. Här kan du läsa mer om smärta under förlossningen

Bäckenbottenbedövning kallas även PDB eller pudendusblockad.

Så går behandlingen till

Bäckenbottenbedövning ges oftast när livmoderhalsen är helt öppen.

Du får ligga på rygg med böjda ben brett isär. En barnmorska eller läkare för in en spruta och sprutar bedövningsmedel inne i slidan.

Du kan få sprutan på utsidan i skinkan om barnet har fötts.

Du kan känna en stickande smärta av nålen och att det spänner när bedövningsmedlet sprutas in.

Hur fungerar smärtlindringen?

Bäckenbottenbedövning bedövar en nerv som heter pudendusnerven. Nerven skickar signaler om smärta från stora delar av slidan och bäckenbotten.

Vilken annan smärtlindring kan jag kombinera med?

Bäckenbottenbedövning kan användas som enda smärtlindring. Den kan också kombineras med andra metoder. 

När under förlossningen passar smärtlindringen bäst?

Bäckenbottenbedövning passar bra i slutet av förlossningen, när barnet ska födas fram. Den passar bra om du inte vill att det ska göra ont när du ska krysta ut barnet. Den är också bra om läkaren behöver använda sugklocka.

Bäckenbottenbedövning är också bra att använda efter förlossningen, om du behöver sys.

Hur länge verkar smärtlindringen?

Effekten varar i en till fyra timmar.

Fördelar med PDB

Bäckenbottenbedövning brukar ge effektiv smärtlindring.

Nackdelar och biverkningar?

Bedövningen kan vara så effektiv att du kan få svårare att känna hur och när du ska krysta.

När är behandlingen olämplig?

Ibland går det inte att komma åt att lägga sprutan om barnet har kommit för långt ner mot slidöppningen.

Bedövningen är också olämplig om du är allergisk mot lokalbedövning. Men det är mycket ovanligt att vara allergisk mot lokalbedövning.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Läs mer på 1177.se

Smärta under förlossningen

Det gör ont att föda barn. Hur man upplever smärtan är olika. Kroppen är gjord för att hantera smärta. Men det finns olika metoder som kan hjälpa till att lindra smärtan om det behövs.

Livmoderhalsbedövning, PCB

Livmoderhalsbedövning ges med en spruta med läkemedel som bedövar livmoderhalsen. Bedövningen blockerar nerver som skickar signaler vid smärta. Den passar bra när förlossningen går snabbt, innan det är dags att krysta.

Lustgas som smärtlindring vid förlossning

Lustgas är ett läkemedel som du andas in genom en mask. Gasen påverkar hjärnan så att du slappnar av och inte upplever smärtan lika starkt. Det är mycket vanligt att använda lustgas under en förlossning. Det varierar från person till person hur mycket man tycker att metoden hjälper.

Massage som smärtlindring vid förlossning

Att få massage under förlossningen kan hjälpa dig att hantera smärtan. Massagen kan göra så att du slappnar av. Vid massage frigörs det hormoner i kroppen. Hormonerna lugnar och minskar känsligheten för smärta.

Ryggbedövning

Vid en ryggbedövning sprutar läkaren ett bedövande läkemedel in i ryggen. Du kan få en ryggbedövning om du ska opereras i nedre delen av kroppen eller om du ska föda barn. Antingen får du behandlingen som smärtlindring eller som en helbedövning. Ditt medvetande påverkas inte av ryggbedövningen. Du kan alltså vara vaken och klar i huvudet.

Sterila kvaddlar

Sterila kvaddlar är sprutor med sterilt vatten som du får i huden. Metoden kan användas som smärtlindring under förlossning. Kvaddlarna sätter igång kroppens egen smärtlindring. De tar också uppmärksamheten från förlossningssmärtan.

Tens

Tens, transkutan elektrisk nervstimulering, är en smärtlindringsmetod som stimulerar nerverna.

Värme som smärtlindring vid förlossning

En varm dusch eller ett varmt bad kan lindra smärtan under en förlossning. En varm vetekudde kan också hjälpa. Värme och vatten kan sätta igång kroppens egen smärtlindring. Det hjälper också till att slappna av.

Till toppen av sidan