Operationer av brösten

Bröstrekonstruktion efter bröstcancer

Ett bröst som har tagits bort på grund av bröstcancer kan återskapas. Det kallas bröstrekonstruktion och görs med vävnad från något annat ställe på din kropp eller med implantat. En bröstrekonstruktion kan göras samtidigt som bröstcancern opereras eller vid ett senare tillfälle.

Du kan få en bröstrekonstruktion om du vill och det är möjligt.

De flesta behöver bli opererade flera gånger för att det ska bli ett bra resultat.

En bröstrekonstruktion påverkar inte bröstcancern eller möjligheten att behandla den. Det går att upptäcka om cancern kommer tillbaka även om bröstet rekonstrueras direkt.

Ibland är en bröstrekonstruktion inte lämplig.

Bröstet kan rekonstrueras samtidigt som cancern opereras

En bröstrekonstruktion kan göras vid samma tillfälle som bröstcancern opereras bort. Det kallas direktrekonstruktion. Det vanligaste är att få ett implantat.

Direktrekonstruktion görs också om brösten opereras bort för att förebygga bröstcancer, till exempel om du har en ärftlig ökad risk för bröstcancer.

Operationen görs ofta gemensamt av en bröstkirurg och en plastikkirurg.

Bröstet kan rekonstrueras efter canceroperationen

En bröstrekonstruktion kan också göras vid en annan operation, en tid efter att bröstcancern har opererats. Det kallas senrekonstruktion och görs av en plastikkirurg.  

Det är vanligt att bröstrekonstruktionen görs senare om du behöver mer behandling mot cancern. Behandlingen måste vara avslutad innan bröstet kan rekonstrueras. Det kan innebära mellan ett och tre år efter att bröstcancern har opererats bort.

Hur länge du behöver vänta kan ha olika orsaker. Ett exempel är om du har fått strålbehandling. Huden och annan vävnad i det bestrålade området kan vara påverkade och behöva läka eller stabiliseras före en bröstrekonstruktion.

Bröstet kan rekonstrueras på olika sätt

Det finns olika sätt att rekonstruera bröstet:

 • med implantat
 • med vävnad från en annan del av din kropp
 • med en kombination av implantat och vävnad.

Det är olika för olika personer vad som blir bäst. Det finns både fördelar och nackdelar med de olika metoderna. 

Bröstet kan rekonstrueras med implantat

Permanent implantat.
En expander används tillfälligt. Den fylls på med koksaltlösning genom en ventil som ligger under huden.

Ett implantat opereras oftast in under bröstmuskeln. De flesta implantat är av silikon. Ibland behöver vävnaden töjas innan implantatet sätts in.

Olika typer av implantat

Det finns många olika typer och former av implantat. Det är olika för olika personer vilket implantat som blir bäst.

Tillfällig expander om vävnaden behöver töjas

Ibland behöver vävnaden töjas för att ge plats åt det riktiga implantatet. Då kan en så kallad expander sättas in där implantatet ska vara. Expandern tas bort när implantatet sätts in.

Expandern töjer vävnaden lite i taget. Det görs med koksaltlösning som fylls på genom en ventil under huden. Det är vanligt att det behövs en till fyra påfyllningar men det kan variera. Du kan lämna mottagningen direkt efter varje påfyllning.

Läkaren mäter bröstet och beställer det riktiga implantatet när bröstet har fått önskad storlek.

Implantat som kan töjas och lämnas kvar

Det finns implantat som fungerar som en expander men som kan lämnas kvar när bröstet har fått önskad storlek.

Nät eller hudersättning i stället för töjning

Ibland kan ett syntetiskt nät eller ett slags hudersättning sys ihop med bröstmuskeln samtidigt som implantatet sätts in. Det är för att implantatet ska sitta bättre och mer skyddat. Då behöver vävnaden inte töjas. Det kan bidra till att minska antalet operationer.

Hudersättningen är ofta gjord av vävnad från gris eller kalv och har bearbetats så att kroppen inte ska stöta bort det.

Bröstet kan rekonstrueras med vävnad från kroppen – lambåteknik

Vävnad från kroppen är till exempel hud, muskler och fett. Den vävnadsbit som flyttas kallas lambå. Det går bara att bli opererad med lambåer på sjukhus där det finns plastikkirurger.

Vanligast är att vävnaden tas från ryggen eller från magen. De två vanligaste operationerna med lambåer kallas LD och DIEP.

Vävnad tas från ryggen – LD lambå

En ryggmuskel tas tillsammans med omgivande fett och hud för att rekonstruera bröstet. Oftast behövs också ett implantat för att bröstet ska få önskad storlek. LD är en förkortning av det latinska namnet för den breda ryggmuskeln: Latissimus Dorsi. Den muskeln ingår i lambån.

Vävnad tas från magen – DIEP lambå

Hud och fett från magen flyttas för att rekonstruera bröstet. Blodkärl i den flyttade vävnaden sys ihop med kärl på bröstkorgen. Plastikkirurgen använder mikroskop. Det går nästan alltid att skapa ett bröst utan implantat.

DIEP står för Deep Inferior Epigastric Perforator. Det är namnet på blodkärlen i vävnaden som tas från från magen.

Kombination av lambå och implantat

Ibland kan en lambå och ett implantat kombineras. Då tas lambån oftast från ryggen.

Fördelar och nackdelar med implantat

Operationstiden och tiden som du behöver vara sjukskriven är kortare om rekonstruktionen görs med implantat än om den görs med vävnad från kroppen.

Du slipper fler ärr på andra delar av kroppen.

En del tycker att bröstet känns kallt och inte riktigt naturligt.

Det är vanligt att bröstet rör sig när du spänner bröstmuskeln. Det beror på att implantatet ligger under muskeln. Med tiden kan implantatet flytta sig i bröstet, så att du behöver bli opererad igen.

Komplikationer och risker med implantat

Kroppen reagerar på implantatet genom att bilda ärrvävnad runt det. Ibland kan det orsaka besvär, en så kallad kapselkontraktur. Då drar bröstet ihop sig och blir hårt. Det kan göra ont.

Det finns en risk för infektioner, eftersom bakterier kan sätta sig på implantatet.

En komplikation ökar risken för att du behöver bli opererad igen.

Det är sällsynt, men operationer med implantat kan orsaka en cancerform i bröstet som kallas BIA-ALCL. Det är inte bröstcancer, utan en form av lymfom. Det går att operera om cancern upptäcks i tid. Kontakta kliniken där du fick implantatet om bröstet börjar svullna och det har gått mer än sex månader sedan implantatet sattes in. Du kan också kontakta en vårdcentral

Fördelar och nackdelar med lambåteknik

Den del av bröstet som är gjord av egen vävnad är mjuk och varm som ett vanligt bröst.

Med tiden växer det in nerver. En del av känseln kommer oftast tillbaka även om det sällan blir full känsel i de flyttade delarna.

Bröstet åldras mer som det andra bröstet om du inte har något implantat. Storleken ändras en del om du ökar eller minskar i vikt.

Oftast räcker det med färre operationer än vid rekonstruktion med implantat.

Du kan bli lite stel eller svag i axeln om muskelvävnad tagits från ryggen.

Du får ett ärr på magen eller ryggen där vävnaden till det nya bröstet har tagits.

Operationstiden och tiden som du behöver vara sjukskriven är längre än om rekonstruktionen görs med implantat.

Operationen kan bara göras på sjukhus där det finns plastikkirurger.

Komplikationer och risker med lambåteknik

Ofta behöver vävnad från ryggen kompletteras med ett implantat för att bröstet ska bli tillräckligt stort. Då finns risk för samma komplikationer som med implantat.

Det kan samlas vätska i operationsområdet på ryggen. Det kan spänna och kännas obehagligt. Det kan ta tid innan det går över. En del behöver få hjälp flera gånger med att tömma vätskan.

Blodcirkulationen kan påverkas i vävnaden som har flyttats. Då kan du behöva bli opererad igen. Det gör att du behöver stanna längre innan du kan lämna sjukhuset.

Förberedelser inför operationen

Förberedelserna inför en bröstrekonstruktion beror på vilken typ av operation det är och kan variera mellan olika sjukhus.

Du får besöka sjukhuset i förväg

En tid före operationsdagen får du träffa en bröstkirurg eller en plastikkirurg, en kontaktsjuksköterska och ibland en narkosläkare. Då får du veta mer om operationen och förberedelserna.

Det är viktigt att du berättar om du har andra sjukdomar eller allergier. Berätta också om du tar några läkemedel så att du får veta om det är något läkemedel du behöver göra uppehåll med.

Låt gärna en närstående vara med vid besöket, om det är möjligt. Den närstående kan vara ett stöd och hjälpa till att minnas vad som har sagts.

Sluta röka och undvik alkohol före och efter operationen

Det är viktigt att helt undvika tobak en tid före och efter operationen. Det gör att såren läker snabbare och att blodcirkulationen och konditionen förbättras så att du fortare återhämtar dig.

Det bästa är att sluta röka helt, men om du inte klarar det så är det bra om du avstår från rökning helst åtta, men minst fyra veckor före operationen. Du bör också undvika att röka helst åtta, men minst fyra veckor efter operationen.

Prata med läkaren om du behöver hjälp och stöd att sluta röka.

Undvik också att dricka alkohol fyra veckor före operationen och fyra veckor efter.  Då minskar risken för komplikationer.

Läs mer om levnadsvanor i samband med operation.

Minska i vikt

Du behöver minska i vikt om du har ett BMI över 30. Risken för komplikationer ökar ju högre BMI du har. Läkaren kan berätta vilket stöd som finns om du behöver hjälp att minska i vikt. Läs mer om vad som går att göra vid övervikt och fetma.

Du läggs in på sjukhus

Du blir inlagd på sjukhuset på en kirurgisk eller en plastikkirurgisk avdelning.

Före operationen får du antibiotika som förebygger infektion efter operationen. Du kan behöva antibiotika även en tid efter operationen.

Du sövs före operationen.

Så lång tid tar operationen

Operationen tar olika lång tid beroende på hur ditt bröst ska rekonstrueras. Så här lång tid brukar det ta:

 • En och en halv timme om du ska få implantat.
 • Två och en halv timmar till fyra timmar om bröstet görs med vävnad från ryggen.
 • Fyra till sex timmar om bröstet görs med vävnad från magen.

Förberedelser i operationssalen, sövning och väckning tar ytterligare två timmar, oavsett operation.

Så mår du efter operationen

Du får ligga på en uppvakningsavdelning i några timmar när operationen är klar. Sedan kommer du tillbaka till vårdavdelningen.

Hur länge du behöver stanna på sjukhuset beror bland annat på vilken operation som har gjorts. Så här länge kan du behöva stanna:

 • En till tre dagar efter en rekonstruktion med implantat.
 • Två till sju dagar efter en rekonstruktion med LD-teknik.
 • Tre till sju dagar efter en rekonstruktion med DIEP-teknik.

Smärtstillande läkemedel brukar behövas

Det brukar göra ont när huden och vävnaden töjs ut efter operationen, särskilt om du har fått ett implantat. Det är vanligt att behöva smärtstillande läkemedel i cirka en till två veckor efter operationen. Läkaren ser till att du får den behandling du behöver.

Såret kan behöva tömmas med dränage

Operationssåret kan behöva tömmas på blod och vävnadsvätska. Då läggs en liten slang av silikon i operationssåret. Slangen leder ut vätskan i en påse utanför kroppen. Det kallas dränage.

Hur länge dränaget är kvar beror på hur mycket vätska som rinner ut. Oftast kan det tas bort efter en till tre dagar. Du kan också få åka hem med dränaget och sedan få det borttaget vid ett återbesök på kliniken där du har opererats, eller på en vårdcentral.

Ovanligt med blödningar eller infektioner

Vid alla operationer kan det bli komplikationer. Risken är liten efter en bröstrekonstruktion.

Ta reda på vart du ska ringa om du får besvär innan du lämnar sjukhuset. Du kan behöva ta kontakt och få behandling om du får till exempel en blödning eller en sårinfektion.

Blödning

En blödning kan göra att det plötsligt börjar spänna och göra mycket ont i operationssåret.

Sårinfektion

En sårinfektion kan göra att såret blir rött, ovanligt varmt eller ömt eller göra att du får feber.

Sjukskrivning

Hur länge du behöver vara sjukskriven beror på vilken typ av operation som du har fått och vilket arbete du har. Så här länge kan du behöva vara sjukskriven:

 • En till tre veckor efter en operation med implantat.
 • Tre till fyra veckor efter en operation med LD-teknik.
 • Fyra till sex veckor efter en operation med DIEP-teknik.

Undvik tunga lyft i en till två månader efter operationen. Den första månaden kan du också behöva vara försiktig med hur du rör armarna och överkroppen. Sedan är det viktigt att du kommer igång med de övningar som du får med dig från sjukhuset. Övningarna är bra för rörligheten i axeln och armen.

Vanligt att behöva kompletterande operationer

Det är vanligt att behöva blir opererad flera gånger efter bröstrekonstruktionen. Ärren kan behöva korrigeras och bröstens storlek och utseende kan behöva justeras. Du behöver också opereras igen om bröstvårtan har tagits bort och du vill få den rekonstruerad.

Sådana kompletterande operationer är vanliga efter alla slags bröstrekonstruktioner.

Det är oftast mindre operationer då du antingen får lokalbedövning eller är sövd bara en kort stund.

När allt är klart brukar rekonstruktioner med lambåteknik hålla livet ut. Rekonstruktioner med implantat kan behövas korrigeras även senare.

Så rekonstrueras bröstvårtan och vårtgården

Bröstvårtan kan rekonstrueras om det behövs. Då blir du opererad igen. Hud viks upp på det nya bröstet för att skapa en ny bröstvårta. Hud från ljumsken kan också användas.

Operationen kan göras separat eller samtidigt som en annan planerad operation för att korrigera det rekonstruerade bröstet.  

Vårtgården kan tatueras in cirka tre månader senare. Hud från till exempel ljumsken eller den andra vårtgården kan också användas för att rekonstruera vårtgården.

Vilken bröstrekonstruktion kan jag få?

Prata med din läkare om du vill ha en bröstrekonstruktion, för att diskutera vad som blir bäst för dig. Vilken sorts bröstrekonstruktion som kan göras beror på flera saker:

 • vilken cancerbehandling du har fått eller kommer att få
 • vilken typ av bröstcancer du har
 • hur du mår för övrigt och dina kroppsliga förutsättningar
 • vilka behandlingar som kan göras där du bor.

Kroppsliga förutsättningar kan till exempel vara hur tjock huden är, hur mycket ärr det finns där du ska opereras eller hur bred bröstkorg du har.

Det är inte säkert att du kan få den typ av rekonstruktion som du vill, även om det är praktiskt och medicinskt möjligt. Regionerna har olika riktlinjer för vilka metoder de bekostar.

När är det olämpligt med bröstrekonstruktion?

Det är oftast olämpligt med bröstrekonstruktion om du har spridd bröstcancer.

Du bör vänta med rekonstruktion om något av följande gäller för dig:

 • Cancertumören är stor.
 • Cancern är inflammatorisk bröstcancer.

I stället för bröstrekonstruktion

Ett alternativ till bröstrekonstruktion är att få en protes som du lägger i behån.

Du kan få en tillfällig protes som du kan börja använda direkt efter operationen.

Senare kan du få en utprovad protes. Protesen är av silikon. Operationssåret måste vara helt läkt innan du kan prova ut en protes. Prata med din läkare eller kontaktsjuksköterska om du vill ha en protes.

Du kan välja att helt avstå från bröstrekonstruktion eller protes, och bara låta det opererade området vara som det är.

Påverka och delta i din vård

Du har rätt att få information om alla metoder för att rekonstruera bröst. Du bör vara så delaktig som möjligt i beslutet som tas.

För att kunna vara delaktig i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven för att läsa den i lugn och ro.

Du ska få information om du behöver hjälpmedel så att du vet vad som finns hur du kan få det.

Du kan ha rätt att få tolkhjälp om du inte talar svenska. Du kan även ha rätt att få tolkhjälp om du har en hörselnedsättning.

mer på 1177.se

Reportage: Att leva med ett nytt bröst

Det finns olika sätt att ersätta ett bröst som opererats bort på grund av bröstcancer. Många använder bröstprotes. Andra väljer att få en så kallad bröstrekonstruktion, då ett nytt bröst skapas. Linda och Stina är nöjda med sina bröstrekonstruktioner. Arja och Ann-Marie använder bröstprotes och tycker att det fungerar bra.

Till toppen av sidan