Kostnader och ersättningar

Ekonomiskt stöd när du är sjuk

Att bli sjuk och sjukskriven en period påverkar din ekonomi. Du kan behöva betala för sjukvård och läkemedel. Sjukpenningen är lägre än lönen. Det finns ställen att vända sig till för att få råd och stöd om du inte klarar av att betala dina utgifter.

En sjukskrivning kan vara olika lång. Det beror bland annat på vilket arbete du har, på vilket sätt du är sjuk och hur allvarlig sjukdomen är. Om du är sjukskriven under en längre tid kan du behöva olika former av stöd.

Till toppen av sidan